Obwód łowiecki nr 105 „WIERZCH” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 105 „WIERZCH”: ze wsi Mochów k/Głogówka drogą powiatową nr 27209 na południe do Dzierżysławic, stąd drogą gminną na południe do rzeki Osobłoga. Rzeką Osobłogą w kierunku południowo-zachodnim do Racławic Śląskich, stąd drogą gminną w kierunku północno-zachodnim do wsi Nowy Browiniec. Przez wieś Nowy Browiniec około 0,5 km drogą powiatową nr 27231 na zachód, dalej na północ przecinając drogę krajową nr 40 do drogi powiatowej nr 27256. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do wsi Solec, a następnie drogą powiatową nr 27208 na wschód do wsi Błażejowice Dolne. Stąd drogą gminną w kierunku północnym do granicy powiatów: prudnickiego i krapkowickiego, drogą powiatową nr 27269 na wschód do wsi Kierpień i dalej w tym kierunku drogą powiatową nr 27837 do wsi Rzepcze i do rzeki Osobłoga, a następnie rzeką Osobłog ą w kierunku południowym do ujścia kanału Młynówka koło Głogówka. Kanałem tym w kierunku południowym do rzeki Osobłogi. Rzeką do drogi krajowej nr 40 i tą drogą na zachód ok. 250 m do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz