Obwód łowiecki nr 104 „TOMICE”

Opis granicy obwodu nr 104 „TOMICE”: z miejscowości Biedrzychowice drogą gminną w kierunku południowym do wsi Wróblin, stąd drogą powiatową nr 1249 na południe do drogi powiatowej nr 1265. Drogą powiatową nr 1265 w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 1254 we wsi Kazimierz. Drogą tą ok. 0,5 km na południe do drogi powiatowej nr 1212. Drogą powiatową nr 1212 na zachód do wsi Szonów. Przez wieś Szonów w kierunku północno-zachodnim drogą wojewódzką nr 417 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416, stąd drogą gminną w kierunku północnym do wsi Dzierżysławice. Z Dzierżysławic drogą powiatową nr 1209 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 40, drogą krajową nr 40 w kierunku wschodnim przez miasto Głogówek i wieś Stare Kotkowice do wsi Biedrzychowice.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz