Obwód łowiecki nr 104 „TOMICE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 104 „TOMICE”: z miejscowości Biedrzychowice drogą gminną w kierunku południowym do wsi Wróblin, stąd drogą powiatową nr 27249 na południe do drogi powiatowej nr 27265. Drogą powiatową nr 27265 w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 27255 we wsi Kazimierz. Drogą tą ok. 0,5 km na południe do drogi powiatowej nr 27212. Drogą powiatową nr 27212 na zachód do wsi Szonów. Przez wieś Szonów w kierunku północno-zachodnim drogą wojewódzką nr 417 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416, stąd drogą gminną w kierunku północnym do wsi Dzierżysławice. Z Dzierżysławic drogą powiatową nr 27209 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 40, drogą krajową nr 40 w kierunku wschodnim przez miasto Głogówek i wieś Stare Kotkowice do wsi Biedrzychowice. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz