Obwód łowiecki nr 103 „LIGOTA BIALSKA”

Opis granicy obwodu nr 103 „LIGOTA BIALSKA”: z miejscowości Chrzelice drogą powiatową nr 27232 w kierunku południowo-zachodnim do wsi Łącznik. Stąd drogą wojewódzką nr 407 na południowy wschód do drogi wojewódzkiej nr 414. Drogą wojewódzką nr 414 w kierunku południowo-zachodnim przez wieś Krobusz do miasta Biała. Stąd drogą gminną na południowy wschód do drogi powiatowej nr 27208, drogą tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 414 i tą drogą do drogi powiatowej nr 27526. Drogą powiatową nr 27526 a dalej drogą powiatową nr 27205 w kierunku północnozachodnim do wsi Śmicz, stąd drogą gminną w kierunku północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 27526. Drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 27528. Drogą powiatową nr 27528 w kierunku północno-wschodnim przez wieś Grabina i Piechocice do drogi wojewódzkiej nr 407. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do wsi Pogórze, dalej drogą powiatową nr 27206 do drogi gminnej i nią w kierunku wschodnim do wsi Chrzelice. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

 

<< wstecz