Obwód łowiecki nr 102 „MOSZNA

Opis granicy obwodu 102 „MOSZNA”: z miejscowości Dobra drogą powiatową nr 27837 w kierunku południowo-zachodnim przez wieś Łowkowice do wsi Pisarzowice. Stąd dalej w kierunku południowo-zachodnim drogą gminną do wsi Błażejowice Dolne, dalej w kierunku zachodnim drogą powiatową nr 27208 przez wsie Mionów, Wilków, Rostkowice i Solec do miejscowości Biała, drogą gminną w kierunku północno-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 414. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim poprzez Krobusz do drogi wojewódzkiej nr 407. Drogą tą w kierunku północnozachodnim do wsi Łącznik do drogi powiatowej nr 27232 i nią w kierunku północno-wschodnim do wsi Chrzelice. Stąd drogą gminną w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 27207 w miejscowości Racławiczki. Drogą tą ok. 750 m do drogi powiatowej nr 27833 i drogą powiatową nr 27833 w kierunku wschodnim poprzez Ścigów do wsi Strzeleczki, do drogi wojewódzkiej nr 409 i drogą tą na wschód do wsi Dobra. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz