Obwód łowiecki nr 101 „CHRZELICE”

Opis granicy obwodu nr 101 „CHRZELICE”: od przecięcia się linii leśnej, stanowiącej granicę między gminami Prószków i Tułowice (granica między oddziałami leśnymi nr 162,163 i 87,88) Drogą Węgierką na południe przez oddziały leśne nr 88, 108 do granicy powiatów opolskiego i prudnickiego. Granicą tą na południowy wschód między oddziałami leśnymi nr 108 i 40, wzdłuż oddziałów nr 108, 127, 140, 146, 151, 157 do drogi wojewódzkiej nr 414, następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Chrzelice, dalej drogą gminną w kierunku zachodnim do wsi Pogórze skąd drogą powiatową nr 1206 w kierunku północno-zachodnim przez przysiółek Kolonia Pogórze, wsie Rzymkowice i Borek do wsi Przechód, skąd drogą gminną prowadzącą do wsi Ochodze w kierunku północno-wschodnim wzdłuż oddziału leśnego nr 126 i przez oddziały leśne nr 125-119, 136-130 do skrzyżowania z Drogą Węgierką i drogą tą przez oddziały leśne nr 153, 163 do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz