Obwód łowiecki nr 100 „Rozochów”

Opis granicy obwodu nr 100 „Rozochów”: od skrzyżowania drogi powiatowej nr: 1810 i 1447 we wsi Grocholub drogą gminną w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Stradunia i rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Zwiastowice. Stąd drogą krajową nr 40 w kierunku zachodnim przez Biedrzychowice i Stare Kotowice do miasta Głogówek. Z Głogówka drogą powiatową nr 1210 w kierunku północno-wschodnim przez Rozkochów do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Zabierzowa i dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1445 w Zabierzowie. Stąd drogą tą w tym samym kierunku przez Zabierzów do drogi gminnej w przysiółku Posiłek, skąd dalej drogą gminną w kierunku północno-wschodnim do wsi Grocholub do drogi powiatowej nr 1810 i tą drogą do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz