Obwód łowiecki nr 100 „Rozochów” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 100 „ROZKOCHÓW”: od skrzyżowania drogi powiatowej nr: 27810 i 27447 we wsi Grocholub drogą gminną w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Stradunia i rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Zwiastowice. Stąd drogą krajową nr 40 w kierunku zachodnim przez Biedrzychowice i Stare Kotowice do miasta Głogówek. Z Głogówka drogą powiatową nr 27210 w kierunku północno-wschodnim przez Rozkochów do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Zabierzowa i dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 27445 w Zabierzowie. Stąd drogą tą w tym samym kierunku przez Zabierzów do drogi gminnej w przysiółku Posiłek, skąd dalej droga gminną w kierunku północno-wschodnim do wsi Grocholub do drogi powiatowej nr 27810 i tą drogą do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

Archiwalny opis granic obwodu nr 100 „ROZKOCHÓW”: od skrzyżowania drogi powiatowej nr: 27810 i 27447 we wsi Grocholub drogą gminną w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Stradunia i rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Zwiastowice. Stąd drogą krajową nr 40 w kierunku zachodnim przez Biedrzychowice i Stare Kotowice do miasta Głogówek. Z Głogówka drogą powiatową nr 27210 w kierunku północno-wschodnim przez Rozkochów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27445 i drogą tą przez Zabierzów do drogi powiatowej nr 27465. Stąd drogą gminną w kierunku północno-wschodnim do wsi Grocholub do drogi powiatowej nr 27810 i tą drogą do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz