Obwód łowiecki nr 10 „BOGACICA”

Opis granicy obwodu nr 10 „BOGACICA”: od skrzyżowania dróg krajowych nr 42 i 45 w mieście Kluczbork drogą krajową nr 45 w kierunku południowym przez Kuniów do drogi powiatowej nr 1319 prowadzącej do wsi Bażany. Stąd drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez wieś Bażany do Borkowic, do drogi gminnej na Żabieniec. Drogą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1325. Z Żabińca drogą powiatową nr 1325 przez Bogacką Szklarnię i Wierzchy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1344 prowadzącą z Wołczyna do Radomierowic. Następnie drogą powiatową nr 1344 na północ przez Gierałcice do Wołczyna, skąd drogą krajową nr 42 w kierunku południowo-wschodnim do Ligoty Dolnej. Następnie w kierunku wschodnim przez Ligotę Dolną do Kluczborka i ponownie drogą krajową nr 42, ulicą Mickiewicza, Ściegiennego, Zamkową do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 będącego punktem wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz