Obwód łowiecki nr 10 „BOGACICA”- opis archiwalny

Obwód łowiecki nr 10, zwany w kole polnym, ma powierzchnię 4563 ha, w tym zaledwie 50 ha remiz. Jest to obwód bez ostoi zwierzyny grubej. Graniczy jednak bezpośrednio od północy z Borami Stobrawskimi i od południa z Lasami Siemianickimi, co czyni go bardzo atrakcyjnym łowiecko. Mniej atrakcyjny jest gospodarczo, bo zwierzyna leśna wyrządza na jego terenie wysokie szkody w uprawach rolnych. W tym obwodzie zlokalizowano 41 ambon, 3 paśniki z lizawkami, 15 podsypów dla kuropatw i bażantów. Koło dzierżawi też w nim 8 ha pola, gdzie uprawiana jest kukurydza, owies i pszenica, w całości przeznaczane na dokarmianie zwierzyny. Dla porównania z przedstawionym wcześniej obwodem leśnym warto podać pozyskanie w nim zwierzyny łownej. W obwodzie łowieckim nr 10 w sezonie 2006/2007 pozyskano: 20 jeleni, w tym 6 byków, 64 saren, w tym 28 rogaczy, 80 dzików. W obwodach tych myśliwi zdobyli parę trofeów, o których warto wspomnieć. W 1962 roku Kol. Zdzisław Parypa pozyskał jelenia byka, którego wieniec wyceniono na brązowy medal. W 1988 roku Kol. Zdzisław Kraśnicki strzelił w obwodzie nr 10 dzika odyńca, którego oręż wyceniony został na srebrny medal. W 1980 roku Kol. Mariusz Zawada pozyskał rogacza z parostkami, które zostały wycenione przez WKWTŁ w Opolu na złoty medal i w katalogu znajdują się na drugim miejscu wśród dziewięciu złoto medalowych parostków. W 1990 roku ówczesny łowczy koła Kol. Jan Noga strzelił rogacza, którego parostki wyceniono na brązowy medal. Kolejnym szczęściarzem był leśniczy leśnictwa Krzywiczyny Kol. Mieczysław Maras, który pozyskał jelenia byka z wieńcem wycenionym na brązowy medal.

 

Opis granicy obwodu nr 10 „BOGACICA”: od skrzyżowania dróg krajowych nr 42 i 45 w mieście Kluczbork drogą krajową nr 45 w kierunku południowym przez Kuniów do drogi powiatowej nr 27320 prowadzącej do wsi Bażany. Stąd drogą powiatową nr 27320 w kierunku północno-zachodnim przez wieś Bażany do Borkowic, skąd drogą powiatową nr 27319 do drogi gminnej na Żabieniec. Drogą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 27325. Z Żabińca drogą powiatową nr 27325 przez Bogacką Szklarnię i Wierzchy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27344 prowadzącą z Wołczyna do Radomierowic. Następnie drogą powiatową nr 27344 na północ przez Gierałcice do Wołczyna, skąd drogą krajową nr 42 w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 będącego punktem wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz