Obwód łowiecki nr 1 „BYCZYNA”

Opis granicy obwodu nr 1 „BYCZYNA”: od rzeki Prosna granicą powiatu oleskiego i kluczborskiego w kierunku południowym do drogi gminnej i drogą tą na zachód do wsi Sierosławice. Stąd drogą powiatową nr 1307 na południe do drogi woj. nr 487 i tą drogą na wschód do Wojsławic. Następnie drogą powiatową nr 1310 w kierunku południowym do wsi Gosław, dalej w kierunku zachodnim drogą gminną, a następnie drogą powiatową nr 1308 przez Paruszowice do drogi krajowej nr 11 prowadzącej z Kluczborka do Byczyny. Drogą tą w kierunku północnym przez Biskupice do przecięcia z torem kolejowym, dalej torem tym do wsi Gołkowice, skąd drogą powiatową nr 1303 w kierunku północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1311 Drogą tą na północ do granicy województwa we wsi Gola i granicą tą wzdłuż rzeki Prosna na wschód do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz