Obwód łowiecki nr 1 „BYCZYNA”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 1 „BYCZYNA”: od rzeki Prosna granicą powiatu oleskiego i kluczborskiego w kierunku południowym do drogi gminnej i drogą tą na zachód do wsi Sierosławice. Stąd drogą powiatową nr 27307 na południe do drogi woj. nr 487 i tą drogą na wschód do Wojsławic. Następnie drogą powiatową nr 27310 w kierunku południowym do wsi Gosław, dalej w kierunku zachodnim drogą gminną, a następnie drogą powiatową nr 27308 przez Paruszowice do drogi krajowej nr 11 prowadzącej z Kluczborka do Byczyny. Drogą tą w kierunku północnym przez Biskupice do przecięcia z torem kolejowym, dalej torem tym do wsi Gołkowice, skąd drogą powiatową nr 27303 w kierunku północnowschodnim do drogi powiatowej nr 27311 Drogą tą na północ do granicy województwa we wsi Gola i granicą tą wzdłuż rzeki Prosna na wschód do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz