Obwód łowiecki inr 117 „POLSKI ŚWIĘTÓW”

Opis granicy obwodu nr 117 „POLSKI ŚWIĘTÓW”: od mostu przez rzekę Biała Głuchołaska na drodze powiatowej nr 1628 w kierunku południowo-wschodnim, rzeką Biała Głuchołaska do wsi Przełęk. Stąd drogą gminną ok. 300 m na wschód do drogi powiatowej nr 1627. Drogą powiatową nr 1627 do drogi wojewódzkiej nr 411. Drogą wojewódzką nr 411 na północ do drogi gminnej prowadzącej do wsi Hajduki Nyskie, drogą tą w kierunku północno-wschodnim do toru kolejowego we wsi Hajduki Nyskie. Torem w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1607 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do wsi Stary Las. Stąd drogą powiatową nr 1609 w
kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 411 w Nowym Świętowie. Drogą wojewódzką nr 411 ok. 400 m na południe i następnie na zachód do drogi powiatowej nr 1622, drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Gierałcice, stąd drogą powiatową nr 1623 na północny zachód do wsi Biskupów. Dalej w tym samym kierunku drogą gminną do drogi powiatowej nr 1628, drogą tą na północ przez Koperniki, Morów do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz