Obwód łowiecki inr 117 „POLSKI ŚWIĘTÓW” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 117 „POLSKI ŚWIĘTÓW”: od mostu przez rzekę Biała Głuchołaska na drodze powiatowej nr 27628 w kierunku południowowschodnim, rzeką Biała Głuchołaska do wsi Przełęk. Stąd drogą gminną ok. 300 m na północny wschód do drogi powiatowej nr 27627. Drogą powiatową nr 27627 do drogi wojewódzkiej nr 411. Drogą wojewódzką nr 411 na północ do drogi gminnej prowadzącej do wsi Hajduki Nyskie, drogą tą w kierunku północnowschodnim do toru kolejowego we wsi Hajduki Nyskie. Torem w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 27607 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do wsi Stary Las. Stąd drogą powiatową nr 27609 w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 411 w Nowym Świętowie. Drogą wojewódzką nr 411 ok. 400 m na południe do drogi powiatowej nr 27622, drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Gierałcice, stąd drogą powiatową nr 27623 na północny zachód do wsi Biskupów. Dalej w tym samym kierunku drogą gminną do drogi powiatowej nr 27628, drogą tą na północ przez Koperniki, Morów do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).


<< wstecz