Koło Łowieckie „Zagajnik” w Szklarach

Rok założenia: 1950

Założyciele: Antoni Bury, Roman Centomirski, Bolesław Jaskólski, Eugeniusz Kubik, Józef

Mizia, Tadeusz Murański, Piotr Wójtowicz.

Koło powstało w 1950 roku z inicjatywy pracowników Nadleśnictwa Szklary. W tamtym czasie jego łowiska były zasobne w zwierzynę grubą, ale niewielka liczba myśliwych z trudem radziła sobie z ich zagospodarowaniem. Sytuacja zmieniła się dopiero na przełomie lat 80. i 90. ub. wieku. Pobudowano w tym czasie większą liczbę urządzeń hodowlanych i łowieckich. Zaowocowało to m.in. tym, że myśliwi zaczęli pozyskiwać zwierzynę o medalowych trofeach. W 1988 roku Kol. Roman Centomirski pozyskał jelenia byka, którego wieniec wyceniono na brązowy medal (173,08 punktu). Mocne trofea zaczęły dawać też rogacze: Kol. Piotr Tylutki za parostki kozła pozyskanego w 1996 roku uzyskał złoty medal (163,15 punktu), 3 srebrne medale zdobył Kol. Stanisław Niedźwiedź za poroże rogacza pozyskanego w 1990 roku (118,13 punktu) i dwa następne w 1991 roku (120,97 i 122,23 punktu), srebrny medal za parostki uzyskał również Kol. Piotr Tylutki w 1990 roku (122,55 punktu), a Grzegorz Tylutki brązowy medal za oręż dzika upolowanego w 1990 roku.

Koło dzierżawi dwa obwody polne: obwód łowiecki nr 74 „Jędrzejów”, oraz obwód łowiecki nr 77 „Szklary”.

Członkowie koła: Janusz Boroszko, Antoni Bury, Zbigniew Bury, Kazimierz Cebrat, Jan Centomirski (prezes zarządu koła), Zygmunt Centomirski (łowczy), Zenon Dębicki, Krzysztof Doskocz, Piotr Doskocz, Józef Drąg, Michał Fujarczuk, Karol Grzybowski (członek zarządu koła), Ryszard Hudy, Franciszek Jarosławski, Henryk Kabat, Tadeusz Kadłubski, Edward Kotkowski, Henryk Kosakiewicz, Paweł Kradyna, Mieczysław Kumorek, Józef Kuziemski, Mariusz Kuziemski, Piotr Kuziemski, Marcin Leśniak, Marek Łaciak, Eugeniusz Łoziński (wiceprezes zarządu koła), Tomasz Łoziński, Stanisław Machnio, Waldemar Majer (skarbnik), Józef Marciszczuk, Radosław Marciszczuk (sekretarz zarządu koła), Antoni Mielnicki, Stanisław Mróz, Stanisław Niedźwiedź, Stanisław Pieniakowski, Zygmunt Próchnicki, Artur Sienkiewicz, Roman Sienkiewicz, Tadeusz Sroka, Stanisław Stankowski (podłowczy), Stanisław Stankowski, Adam Staruch, Andrzej Staruch, Tadeusz Staruch, Władysław Stasik, Antoni Stroczyński, Szczepan Suseł, Henryk Świgost, Dorota Tylutka, Grzegorz Tylutki, Piotr Tylutki, Roman Wesołowski, Witold Wesołowski, Ludwik Wesoły, Tadeusz Wieczorek, Piotr Wójtowicz, Marian Zawada, Tomasz Zawadzki, Walerian Zawadzki.

Odeszli na wieczne łowy: Roman Centomirski, Karol Doskocz, Bolesław Jaskólski, Eugeniusz Kubik, Stanisław Kowalski, Józef Mizia, Tadeusz Murański.

http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-74-jedrzejow/
<< wstecz