Koło Łowieckie „Trop” w Bytomiu

Rok założenia: 1950

Założyciele: Florian Adamczak, Adam Cekański, Dariusz Czapla, Leon Dietz, Karol Dobranowski, Kazimierz Duława, Feliks Grzybowski, Franciszek Miękus, Jan Faciuk, Julian Faryniarz, Tadeusz Jaszczyk, Eustachy Jaworski, Jan Kiciński, Henryk Kondraszczuk, Leszek Kołodziej, Stefan Kosiński, Bolesław Kowacik, Jan Kozakiewicz, Roman Kruk, Jan Krystmon, Leonid Łapiński,  Karol Łukowski, Adam Mandrak, Zdzisław Mandrak, Stefan  Michalczyk, Franciszek Miękus, Tadeusz Paliwoda, Franciszek Pałac, Włodzimierz Pietkiewicz, Włodzimierz Pokrzywnicki, Ryszard Rogodziński, Jan Rusan, Aleksander Rusin, Jan Sikorski, Władysław Smagała, Władysław Soboń, Edward Szatański, Wojciech Toczek, Franciszek Trzęsiok, Roman Węgliński, Chrystian Wilk-Wilkowski, Zenon Wołoch, Mieczysław Woźniak.

Koło powstało w 1950 roku przy Szpitalu Garnizonowym w Gliwicach z inicjatywy gen. Leonida Łapińskiego. Jego pierwszy zarząd tworzyli: gen. Leonid Łapiński (prezes), ppłk Wojciech Toczek (łowczy), mjr Roman Kruk (sekretarz), mjr Edward Szatański (skarbnik). Od założenia koło dzierżawiło dwa obwody łowieckie: w Górażdżach powierzchnię 8643 ha i w Lublińcu powierzchnię 7800 ha. Z czasem zmieniły się ich granice i obszar oraz liczba członków koła. Zmieniła się również kategoryzacja łowisk z bardzo słabych na średnie. Początkowo pozyskiwano znaczną ilość zwierzyny drobnej – zajęcy i kuropatw, mniej grubej – jeleni, dzików, saren. Obecnie, dzięki prawidłowej gospodarce łowieckiej i zaangażowaniu większości myśliwych, pozyskuje się w każdym sezonie kilkadziesiąt jeleni, dzików i saren. Organizowane są również polowania dewizowe. Koło aktualnie liczy 41 członków, w tym 3 nie macierzystych, oraz szkoli na przyszłych członków PZŁ 4 kandydatów. Duża część członków koła odznaczona jest medalami za zasługi łowieckie. Kol. Jan Kozakiewicz, jeden z założycieli koła, posiada Złom i jest czynnym działaczem ZO PZŁ w Katowicach. Od chwili założenia do chwili obecnej polują w kole nadal Kol. Adam Cekański i Kol. Leszek Kołodziej. W szeregach koła są mistrzowie strzelectwa myśliwskiego. Pomimo że koło nosi nazwę wojskowego, to polują w nim emeryci wojskowi, pracownicy Lasów Państwowych, lekarze, prawnicy, policjanci, rolnicy i prowadzący działalność gospodarczą. Są w nim ojcowie, którzy przygotowali do łowiectwa synów i teraz polują z nimi: Kol. Kol. Bajor, Ciesielski, Kozakiewicz, Piluk, Radecki.

Obecnie koło dzierżawi nadal dwa obwody: obwód łowiecki nr 94 „Górażdże” w województwie opolskim o powierzchni 5163 ha i obwód łowiecki nr 56 w województwie śląskim (częstochowski okręg PZŁ) o powierzchni 4454 ha.

Członkowie koła: Stefan Bajor (skarbnik), Waldemar Bajor, York Babka, Adam Cekański (kronikarz koła), Andrzej Chrzanowski, Grzegorz Ciesielski (wice łowczy), Przemysław Ciesielski, Marek Dewódzki (nie macierzysty), Zygmunt Dransfeld (nie macierzysty), Andrzej Duława (wice łowczy), Ryszard Głuszek, Janusz Heba (członek Komisji Rewizyjnej), Krzysztof Kaczmaryk, Krzysztof Ketliński, Aleksander Kierys (prezes zarządu koła), Ryszard Kocieliński (nie macierzysty), Leszek Kołodziej, Henryk Kołodziejski, Krzysztof Korcz, Jan Kozakiewicz (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Mariusz Kozakiewicz, Zbigniew Krzyczkowski, Bolesław Lisiecki, Stanisław Łebek, Artur Mandrak, Jędrzej Minkus, Franciszek Moik (strażnik łowiecki), Marcin Pawełczyk, Michał Piluk (członek Komisji Rewizyjnej), Wojciech Piluk, Zygmunt Piluk, Bogdan Radecki (sekretarz zarządu koła), Mariusz Radecki, Manfred Sapok, Roman Sklorz, Maciej Stachowicz, Bernard Strzoda (strażnik łowiecki), Henryk Szczygieł, Tadeusz Ufnal (łowczy), Marek Walancik, Wiesław Wolak.

Odeszli na wieczne łowy: Florian Adamczak, Franciszek Bieniek, Leon Diedz, Kazimierz Duława, Juliusz Faryniarz, Józef Jaszczyk, Tadeusz Jaszczyk, Stefan Kosiński, Adam Mandrak, Zdzisław Mandrak, Stefan Michalczyk, Franciszek Pałac, Władysław Smagała, Zenon Stachowski, Edward Szatański, Tadeusz Szczugiel, Krystian Wilkowski, Zenon Wołoch, Mieczysław Woźniak, Józef Żywiecki.

<< wstecz