Koło Łowieckie Szarak w Grodkowie

Rok założenia: 1956

Założyciele: Czarnecki, Fałka, Krynicki, Masłowski, Miguta, Pawelec, Pietkiewicz, Pietrzak,

Rozmus, Szostak, Tomiczek, Ziemborak.

Koło powstało z podziału istniejącego od 1946 roku Koła Łowieckiego „Gwardia” przy Komendzie Powiatowej MO w Grodkowie. Utworzyło je 12 myśliwych, którzy z niego odeszli. Nowe koło zarejestrowano w 1956 roku. W pierwszych latach istnienia gospodarowało na trzech sąsiadujących ze sobą obwodach w ówczesnym powiecie grodkowskim. Myśliwi z reguły posiadali tylko dubeltówki i polowali głównie na zwierzynę drobną. Do łowisk jeździli rowerami i motocyklami. Z biegiem lat ubywało zwierzyny drobnej i teraz, od dwunastu lat, nie poluje się na szaraka i kuropatwę. Po reformie administracyjnej koło oddało dwa obwody łowieckie, nr 71 i 75, a do obwodu łowieckiego nr 73 „Brzeziny”, który przy nim pozostał, dodano mu odzyskany po Armii Radzieckiej obwód łowiecki nr 72 „Gnojna”, na którym – jak łatwo się domyśleć – gospodarkę łowiecką zaczynać trzeba było od nowa. Dzisiaj znaczącą gospodarczo zwierzyną są głównie dziki i sarny. Poluje się też na jelenie, które nie mają wprawdzie ostoi w obwodach koła, ale pojawiają się jako zwierzyna przechodnia. Ostatnio zaobserwowano wzrost liczebności bażantów. Z 34 myśliwych polujących obecnie w kole 20 posiada uprawnienia selekcjonera. W ich gronie są wyróżniający się myśliwi, z których jeden odznaczony został Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, a siedmiu Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Corocznie sezon polowań zbiorowych koła rozpoczyna uroczysta msza hubertowska z pocztem sztandarowym i oprawą muzyczną tworzoną przez sygnalistów łowieckich. Pędzenia na polowaniach zbiorowych organizowane są z wykorzystaniem podkładaczy i jagdterierów, które bardzo dobrze dają sobie radę w gęstym lesie i łanach kukurydzy. Od 1979 roku w obwodzie łowieckim nr 72 koło posiada domek myśliwski, w którym organizowane są spotkania myśliwych. Ponieważ jest wśród nich wielu miłośników strzelectwa myśliwskiego, koło corocznie wystawia dwie drużyny strzeleckie w klasie powszechnej i otwartej na zawody kół łowieckich okręgu opolskiego PZŁ, na których odnotowały one znaczące wyniki. W 2003 roku wywalczyły pierwsze miejsce w klasie powszechnej, w 2005 drugie, a w roku 2002 i 2006 czwarte miejsca. Reprezentacja koła bierze też udział w zawodach o Puchar Starosty Strzelińskiego, gdzie jest nie do pokonani drużynowo i indywidualnie.

Koło gospodaruje w dwóch obwodach: obwodzie łowieckim nr 72 „Gnojna” i obwodzie łowieckim nr 73 „Brzeziny”. Łącznie mają one powierzchnię 9197 ha, w tym 1490 ha lasu. Usytuowane są na malowniczej Równinie Grodkowskiej, od wschodu opierają się na brzegu Nysy Kłodzkiej, a od zachodniej strony sięgają do Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. W obu obwodach występują: jeleń przechodni, dzik, sarna, lis, jenot, borsuk, bażant. Stan liczbowy saren i dzików dobry, również dobra jest ich kondycja osobnicza. Myśliwi koła posiadają 4 srebrne i 1 brązowy medal za parostki kozłów oraz 2 brązowe medale za oręż dzika. Obwody są dobrze zagospodarowane, zasobne w paśniki, lizawki, podsypy i ambony. Są również bogate w liczne zabytki architektury, świadczące o ich historii, takie jak zamki Kopice czy Sulisław wraz z okalającymi je parkami, w których można podziwiać m.in. pomniki przyrody – dęby szypułkowe z „Pradziadem” na czele, liczącym ponad 500 lat i mającym 720 cm pierśnicy. Starsi myśliwi z koła pamiętają jeszcze murowaną czatownię myśliwską na terenie obwodu nr 73, pobudowaną przez wcześniejszych właścicieli tych ziem, widać zamiłowanych w łowiectwie.

Członkowie koła: Władysław Adamiak, Włodzimierz Adamczyk, Jan Bort, Marian Chowaniec, Tomasz Cygan, Krzysztof Dwojak (Łowczy), Jacek Gwóźdź (członek Komisji Rewizyjnej), Józef Habina, Stanisław Hałasa, Piotr Józków, Zbigniew Józków (gospodarz), Cezary Kaleta, Ryszard Kaleta (skarbnik), Andrzej Kosiński, Adam Kowal, Andrzej Kruszyński (członek Komisji Rewizyjnej, sygnalista), Bartłomiej Kruszyński, Andrzej Kudzia, Ryszard Łoza, Sławomir Łoza, Leon Marczak, Jarosław Masiowski (sekretarz zarządu koła), Kazimierz Masłowski, Aleksandra Masiowska-Michułka, Antoni Michułka, Grzegorz Michułka, Stanisław Michułka (przewodniczący Komisji Rewizyjnej, instruktor strzelectwa), Grzegorz Pachoł, Wiesław Pater, Roman Szostak, Józef Śliwa, Piotr Święcicki (prezes zarządu koła), Stanisław Taneta, Tadeusz Wiśniowiecki (gospodarz).

Odeszli na wieczne łowy: Stanisław Cieślak, Józef Gardas, Stefan Gotwald, Stanisław Grzybowski, Jerzy Gwóźdź, Janusz Januszewski, Michał Jaworski, Józef Kosiński, Włodzimierz Kruszyński, Stanisław Małyszko, Teodor Masłowski, Marian Miguła, Franciszek Pietkiewicz, Sołtys, Stanisław Stokłosa, Józef Tomiczek, Mateusz Urbański, Wojciech Wierudzki, Józef Zeman.

<< wstecz