Koło Łowieckie Sokół w Bielsku-Białej

Rok założenia: 1954

Założyciele: Emil Gaszczyk, Bolesław Krysiak, Marian Kudła, Antoni Pyjak, Stefan Serafin, Marian Staniaszek, Józef Zarębski.

Koło założone zostało z inicjatywy oficerów garnizonu wojskowego Bielsko-Biała i zarejestrowane w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego jako Wojskowe Koło Łowieckie Nr 483. Zmiana nazwy koła nastąpiła w 1964 roku. W początkowym okresie, dzięki aktywności Kolegów Mariana Kudły, Józefa Zarębskiego i Stefana Muchy, pomimo dużej płynności członków, działalność łowiecka koła nabierała rozmachu. Obok wojskowych jego członkami zostawali cywilni myśliwi, a wspólny wysiłek i zaangażowanie przyniosły pozytywne rezultaty. Przejawiało się to dobrą, koleżeńską atmosferą, przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej i dobrymi wynikami w gospodarce łowieckiej. Jest ona realizowana zarówno w miejscowym obwodzie łowieckim nr 198 w Bielsku-Białej, jak i oddalonym o ponad 100 km obwodzie łowieckim nr 138 „Dziećmarowy” w województwie opolskim. Pomyślne rezultaty są wynikiem dużej operatywności i ofiarnej pracy członków koła, a także dużych nakładów finansowych, produkcji własnej karmy i uprawy poletek żerowych oraz zagospodarowania łąk przyleśnych. Na dorobek koła składają się m.in. własny domek myśliwski w obwodzie łowieckim nr 198, służący również jako miejsce zebrań myśliwych, zaś w obwodzie łowieckim nr 138 własne pole produkcyjne o powierzchni 3 ha, działka budowlana w miejscowości Dziećmarów, na której zlokalizowana jest woliera adaptacyjna dla bażantów i dzikich królików, stodoła-magazyn na karmę, ciągnik z przyczepą oraz zakupiona w bieżącym roku kosiarka bijakowa do wykaszania łąk. W bieżącym roku podjęto w Dziećmarowie budowę domku myśliwskiego z przeznaczeniem na bazę noclegową. Ponadto koło dzierżawi i uprawia ok. 9 ha poletek żerowych w obwodzie łowieckim nr 198 i ok. 3 ha w obwodzie łowieckim nr 138, w którym wsadza corocznie ok 1,5-2,0 tys. sadzonek drzew iglastych jako uzupełnienie istniejących i tworzenie nowych remiz śródpolnych. Za działalność łowiecką dwóch członków koła otrzymało najwyższe odznaczenie Złom, a koło w 50-tą rocznicę istnienia odznaczone zostało Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Koło liczy obecnie 41 członków.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie. Od 1954 roku w dyspozycji koła jest leśny obwód łowiecki nr 198 „Bielsko-Biała” o powierzchni użytkowej 3257 ha, w tym 2171 ha lasów. Obwód ten ma kategorię bardzo słaby, w 25% leży w granicach miasta Bielsko-Biała. Jest to teren zurbanizowany, z licznymi szlakami turystycznymi, ośrodkami wczasowymi i miejscami biwakowymi. Pozyskanie zwierzyny grubej wynosi rocznie średnio 12 jeleni, 18 saren, 14 dzików. Gęstość zabudowy, sieć dróg krajowych i lokalnych przyczyniają się do wielu upadków zwierzyny. Od 1975 roku koło dzierżawi polny obwód łowiecki nr 138 „Opole” o powierzchni użytkowej 3824 ha, w tym 3310 ha lasów i remiz śródpolnych. Obwód skategoryzowano jako bardzo słaby. Od wielu lat pozyskuje się w nim tylko zwierzynę grubą, rocznie średnio 20 saren, 30 dzików. Od kilku lat czynione są próby zasiedlenia łowiska dzikimi królikami, kuropatwami oraz bażantami. W wyniku tych działań nastąpił pewien wzrost liczby bażantów i kuropatw, ale ze względu na dużą liczbę drapieżników skrzydlatych rezultaty są jednak skromne. W celu poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej budowane są sztuczne wodopoje (brak naturalnych akwenów i cieków), a także poszerzane i podsadzane drzewami iglastymi, dającymi całoroczne schronienie, istniejące już remizy śródpolne.

Członkowie koła: Janusz Affa, Tadeusz Berka, Władysław Chrobak, Józef Curzydło, Witold Czechowski, Kazimierz Gajda (łowczy obwodu nr 198), Jarosław Gajda, Leszek Gruszczyk, Wojciech Hudyka, Mieczysław Janosz, Andrzej Jelonek (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Wojciech Klimczak, Mieczysław Korla, Jan Król, Bogusław Kubica (skarbnik), Jan Kubica, Stanisław Kubica, Andrzej Kuks, Zbigniew Kuś, Mariusz Kuśnierz, Norbert Larysz (łowczy obwodu nr 138), Jan Marek, Stanisław Marek (członek zarządu koła), Robert Marek (członek Komisji Rewizyjnej), Robert Marszałek, Robert Maślanka (sekretarz zarządu koła), Stefan Mucha, Andrzej Pieniążek, Stanisław Pieczora, Kazimierz Płotnicki (członek Komisji Rewizyjnej), Z. Połoncarz, Jan Preisner, Tadeusz Pysz, Antoni Sporek, Jan Sporek, Franciszek Strzałka (prezes zarządu koła), Mieczysław Śrutwa, Krzysztof Then, Krzysztof Wątor, Jerzy Wójcik, Władysław Zmilczak

Odeszli na wieczne łowy: Władysław Adamczyk, Zbigniew Adamczyk, Tadeusz Baścik, Kazimierz Bitek, Franciszek Bogusz, Kazimierz Duraj, Jan Hankus, Jan Kędziora, Henryk Krakówka, Stefan Krywult, Marian Kudła, Jan Małecki, Jan Marek senior, Stanisław Marek senior, Czesław Ochwat, Jerzy Pustówka, Leon Pysz, Stefan Pysz, Stefan Skrudlik, Jerzy Szuta, Tadeusz Szuta, Franciszek Śrutwa, Wacław Wojtkowiak, Mariusz Włodarczyk, Jerzy Woźniak, Józef Zarębski.

<< wstecz