Koło Łowieckie Ryś w Kędzierzynie-Koźlu

Rok założenia: 1947

Założyciele: Chełczyński, Zygmunt Dmochowski, Zygmunt Kapuścik, Kazimierz Kastelik, Kiedryś, Lewenda, Łowieczko, Łoziński, Peczeniuk, Sokołowski, Józef Sołtysik, Walczyk, Wierciński, Wronkowski.

Koło powstało 17 października 1947 roku na podstawie zarządzenia ministra obrony narodowej i przyjęło nazwę: Wojskowe Koło Łowieckie Nr 478 „Ryś” przy Jednostce Wojskowej nr 2937 w Koźlu. Początkowo w jego skład wchodzili tylko żołnierze zawodowi. Dopiero w latach 50-tych ubiegłego wieku zaczęto do koła przyjmować osoby cywilne. Koło dzierżawiło dwa obwody polne (oznaczone numerami 110 i 119), zlokalizowane w powiecie kozielskim, obfitujące w zwierzynę drobną i sarny. Od 1964 roku gospodaruje w leśnym obwodzie łowieckim nr 126 i polnym obwodzie łowieckim nr 127 położonym w pradolinie Odry. Długoletnim członkiem zarządu koła był nieżyjący już Marian Zadrożny. Dzięki jego inicjatywie powstało wiele nowych i ciekawych urządzeń łowieckich oraz rozwiązań organizacyjnych. Reprezentacja koła co roku uczestniczy m.in. w zawodach strzeleckich o Puchar Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej. Zawody te po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1984 roku z inicjatywy Koła Łowieckiego „Ryś” i Koła Łowieckiego „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu. Dodać należy, że w kole jest drużyna strzelecka, której członkowie posiadają klasę mistrzowską. 30 sierpnia 1998 roku koło otrzymało sztandar z rąk przewodniczącego ZG PZŁ. W 2000 roku koło przejęło w użytkowanie wieczyste od Agencji Mienia Wojskowego teren po byłej strzelnicy garnizonowej, gdzie po remoncie i modernizacji budynku wartowni przeniosło swoją siedzibę. Za długoletnią działalność i prowadzenie efektywnej gospodarki łowieckiej zostało wyróżnione medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Opolszczyzny” oraz Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. W 2005 roku za najlepiej zagospodarowany obwód leśny koło otrzymało statuetkę Nemroda. Członkowie koła biorą udział w pracy Komisji Tradycji i Zwyczajów Łowieckich oraz Komisji Szkoleniowej ORŁ PZŁ w Opolu. Koło utrzymuje stały kontakt z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Sławięcicach i Kędzierzynie-Koźlu. Podczas spotkań z uczniami członkowie koła, Kol. Janusz Foltys, Kol. Hubert Wiśniewski, Kol. Jan Jankowski i inni, propagują zagadnienia ochrony środowiska, hodowli zwierzyny, tradycji i zwyczajów łowieckich.

Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 126 „Kędzierzyn” i obwód łowiecki nr 127 „Ciosek”, o łącznej powierzchni 9559 ha, w tym 4402 ha powierzchni leśnej. Licznie występują w nich jelenie, daniele, sarny i dziki. W sezonie pozyskuje się 65 jeleni, 70 danieli, 32 sarny, 60 dzików. W obwodzie polnym prowadzona jest intensywna gospodarka łowiecka zmierzającą do utrzymania licznej populacji bażanta i zwiększenia populacji kuropatwy. Ze zwierzyny pozyskanej na terenie tych obwodów w ostatnim dziesięcioleciu do medalu srebrnego zakwalifikowano 1 wieniec jelenia byka, do medalu brązowego 5 wieńców jeleni byków i oręż z dzików.

Członkowie koła: Józef Bohdanowicz, Jerzy Bogdanowicz (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Michał Byczkowski, Lech Deberny (członek Komisji Rewizyjnej), Czesław Dorosz, Krzysztof Dyjas, Janusz Foltys, Andrzej Iwanecki (sekretarz), Ryszard Jakubiak, Jan Jankowski (skarbnik), Marian Jarosz, Zenon Kasprzak, Henryk Kapica, Grzegorz Karwowski, Maciej Kasiński, Leon Kryszniew, Zbigniew Kryzar, Engelbert Kukiełka, Grzegorz Lewczuk, Andrzej Lewicki, Zbigniew Matuszewski, Joachim Murek, Zbigniew Nazarkiewicz, Rafał Niezborała, Jan Orszulik (prezes), Zygmunt Prochera, Antoni Prokopczuk, Franciszek Skoropad, Karol Smykała, Zygmunt Smykała, Bogdan Szpryngiel, Zbigniew Szczerbiński, Ignacy Weneczuk, Janusz Węgliński, Aleksander Wierciński, Waldemar Wiśniewski (łowczy), Hubert Wiśniewski, Krzysztof Wiśniewski, Roman Zadrożny, Marek Zawitowski (członek Komisji Rewizyjnej).

Odeszli na wieczne łowy: Stanisław Gole, Mateusz Kasiński, Henryk Kowalski, Roman Kuźnicki, Jan Lewicki, Winfrid Meissner, Wiktor Pieńkowski, Ernest Stronciwilk, Kazimierz Swarowski, Stanisław Ślusarski, Zbigniew Ślusarski, Władysław Wierciński, Marian Zadrożny.

<< wstecz