Koło Łowieckie Ostoja w Krapkowicach

Rok założenia: 1947

Założyciele: Jerzy Augustyn, Bronisław Bielecki, Mikołaj Bielecki, Ferdynand Żmijewski.

Koło Łowieckie „Ostoja” w Krapkowicach powstało w listopadzie 1947 roku. Pierwszym jego prezesem był Kol. Jerzy Augustyn. W 60- letniej historii dwukrotnie zmieniało nazwę. Wcześniej nosiło nazwy: „Daniel” i „Strzeleczki”. Obecnie koło liczy 33 członków i działa na terenie powiatów krapkowickiego i opolskiego. Posiada sztandar odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Koło szczyci się własnym zespołem sygnalistów myśliwskich. Centrum życia organizacyjnego jest domek myśliwski „Biesiadnik”, w którym wyeksponowane zostały trofea i pamiątki związane z historią koła. Organizowane są tam również spotkania integracyjne dla myśliwych i ich rodzin oraz spotkania z rolnikami. Koło ma bogate tradycje w strzelectwie myśliwskim.

Gospodarkę łowiecką koło prowadzi na terenie dwóch obwodów: obwodu łowieckiego nr 93 „Kosorowice” i obwodu łowieckiego nr 97 „Krępna” o łącznej powierzchni 9695 ha, z czego około 25% stanowią tereny leśne. Obwody łowieckie koła rozciągają się na południe od Krapkowic i Gogolina aż do podnóża Góry św. Anny i Zdzieszowic, pomiędzy autostradą A4 i rzeką Odrą oraz w kierunku północno-zachodnim od miejscowości Chorula, Kąty Opolskie, Górażdże, Miedziana i Kosorowice aż po Tarnów Opolski, Nakło i Kamień Śląski. Występuje w nich sporo różnych gatunków zwierzyny łownej, m.in. jeleń, dzik, sarna, lis, jenot, borsuk, kuna oraz ptactwo: bażant i dzika kaczka.

Członkowie koła: Piotr August (prezes zarządu kota), Leszek Bielecki, Robert Bielecki, Rudolf Blaut, Roman Cielanga, Henryk Cybulski, Marek Cybulski, Jan Gabor, Rudolf Gebauer, Robert Grobosz, Marek Halama, Adam Janiszewski, Piotr Kita, Piotr Krompiec, Henryk Kroll, Włodzimierz Kubiścik, Brunon Man-dala (wice łowczy), Wiesław Mazur, Roman Mehlich, Jacek Morawiec (łowczy), Krzysztof Mutz, Jan Nadbrzeżny (sekretarz zarządu kota), Zbigniew Poszwa, Stefan Prokopiuk, Dieter Przewdzing, Bernard Rygol, Zbigniew Sieńczak, Leszek Syta, Łukasz Szymborski, Adolf Targosz, Piotr Tatura (skarbnik), Hubert Woźnica, Tadeusz Woźnica.

Odeszli na wieczne łowy: Zbigniew Bielecki, Piotr Biernacki, Gerard Bucher, Paweł Bucher, Bik, Władysław Czechowski, Reinhold Gdynia, Henryk Glenc, Marek Gołas, Stanisław Grajek, Hajtałowicz, Antoni Halama, Kazimierz Karpiński, Jerzy Klimas, Stefan Kotowicz, Tadeusz Księżarczyk, Antoni Majer, Adam Obiglo, Marek Piwoda, Zbigniew Pokrzywnicki, Jan Poźniak, Leon Rowiński, Leon Szumiński, Emil Walocha, Emil Wolny, Henryk Wójcik oraz strażnicy łowieccy: Karol Friedla, Tadeusz Grzegorzak, Józef Mandala, a także Sakowski i Suleja.

<< wstecz