Koło Łowieckie „Orzeł” w Ozimku

Rok założenia: 1947/1948

Założyciele: Stanisław Bokacki, Kamala, Kamer, Klimek, Kwiatek, Lubas, Morawiec,

Bogusław Zymon.

Na przełomie lat 1947 i 1948 przy Hucie Małapanew w Ozimku powstało Robotnicze Koło Łowieckie. Dzierżawiło dwa obwody łowieckie jeden polno-leśny (1500 ha), a drugi polny. Obwód polny oddalony był od Ozimka, bo leżał przy Kuźni Raciborskiej i Polskiej Cerekwi. Poszukiwano więc terenów bliższych. Udało się to dzięki dużemu zaangażowaniu Kol. kol. Zymona, Bokackiego i Kamali. W 1972 roku nastąpił rozbrat w Hutą Małapanew i od tego momentu koło stało się organizacją samodzielnie gospodarującą na dwóch obwodach leśnych: obwodzie łowieckim nr 38 i obwodzie łowieckim nr 29. Łączna ich powierzchnia wynosi 13 250 ha. Największy wkład w rozwój koła wnieśli Kol. kol. Bogusław Zymon, Stanisław Bokacki, Józef Derda, Teodor Żmuda, Ireneusz Proszewski, Roman Szkrabiński, Herbert Feliks, Tomasz Proszewski, Eryk Janczyk. Członkowie koła bardzo duża wagę przywiązują do współpracy z  młodzieżą szkolną.  Kol.  Kazimierz Tarsa włączył młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku do udziału w akcji „Rok kuropatwy”, a obecnie w akcji „Rok bobra”. Młodzież uczestniczy w zimowym dokarmianiu zwierzyny, a latem w spotkaniach na ścieżce edukacyjnej, gdzie na tablicach poglądowych przedstawiony jest las i gospodarka leśna oraz łowiectwo. Koło od 1997 roku posiada sztandar.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie: obwód łowiecki nr 29 „Kadłub Wolny” i obwód łowiecki nr 38 „Grodziec”. W obu obwodach łowieckich koła rocznie pozyskuje się średnio 15 jeleni byków, 30 łań, 8 cieląt, 70 sztuk sarny, 80 dzików, 80 dzikich kaczek, a od dwóch lat na obrzeżach jeziora Turawskiego ok. 30 dzikich gęsi. Koło uprawia 21 ha poletek zgryzowych, zaś wiosną i latem utrzymuje liczne pasy zaporowe zapobiegające szkodom w uprawach rolnych. Na okres zimowy zbiera i kupuje około 25 ton karmy, w tym siano, owies, buraki pastewne i cukrowe oraz kukurydzę. Rocznie do lizawek wykłada ok. 3 ton soli. Na terenie  obydwu  obwodów  koła śladowo występują bażant, kuropatwa oraz zając. O ile 10 lat temu na rzece Małapanew zinwentaryzowano jedno stanowiskowo bobrów, to obecnie jest ich kilkadziesiąt. W łowisku zlokalizowano gniazdo bociana czarnego oraz zaobserwowano zalatujące orły bieliki.

Członkowie koła: Andrzej Bereźnicki, Jan Chojnicki, Joachim Drzymała, Herbert Egeman, Piotr Faliński, Zbigniew Figas, Andrzej Gębuś, Edmund Grala, Józef Gordzielik, Włodzimierz Gołowkin, Norbert Halupczok, Eryk Janczyk, Krzysztof Janikowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Edmund Josko, Werner Jośko, Józef Jokiel, Tadeusz Kasprów, Leszek Kamala, Jan Klimek, Ginter Kontny, Josef Kroll, Stanisław Kwiek, Ryszard Magiera, Andrzej Matys (wiceprezes zarządu koła), Jerzy Michalczyk, Krzysztof Misiewicz (sekretarz zarządu koła), Ryszard Młodkowski, Paweł Możdżeń, Paweł Możdżeń junior, Henryk Piegza, Wiesław Pływacz, Henryk Piasecki, Maciej Proszewski, Marek Proszewski, Michał Proszewski, Tomasz Proszewski (łowczy), Zdzisław Proszewski, Radosław Rakocz, Bronisław Rudnik, Roman Radecki, Seweryn Rychter, Marian Sokołowski, Jerzy Sykoś, Ryszard Spyra, Jan Stępień, Józef Szkrabiński, Rafał Szatkowski, Ryszard Szewczyk, Andrzej Tarsa, Kazimierz Tarsa (prezes zarządu koła), Henryk Tylak, Andrzej Walczak, Mirosław Wiciak, Łukasz Widawski,’ Dariusz Wochlik, Piotr Zając, Jerzy Zubeil (skarbnik), Teodor Żmuda.

Odeszli na wieczne łowy: Józef Ambroziak, Kazimierz Baran, Stanisław Bokacki, Augustyn Bonk, Józef Derda, Antoni Gola, Erwin Gola, Zygmunt Gacek, Herbert Feliks, Jan Klimek, Ernest Klimek, Kamala, Kwiatek, Kamer, Gerard Kurda, Norbert Łysy, Ireneusz Proszewski, Bronisław Sykoś, Jerzy Rakoczy, Józef Ślizewski, Bronisław Wilk.

<< wstecz