Koło Łowieckie Odyniec w Lubrzy

Rok założenia: 1947

Założyciele: Jan Kaczmarzyk, Tadeusz Kuska, Wawrzyniec Maciura, Jan Motak.

Koło, skupiające myśliwych z Lubrzy i Prudnika, zarejestrowane zostało w 1947 roku, przybierając nazwę Towarzystwo Łowieckie „Odyniec”. Łowczym powiatowym w tym czasie byt Jan Motak, jeden z jego założycieli. Dzierżawiło tereny gminy Lubrza, częściowo Białej i Głogówka. W 1954 roku odbyło się zebranie przedstawicieli wszystkich kół łowieckich działających na terenie powiatu prudnickiego, z udziałem władz, Powiatowej Rady Łowieckiej oraz przedstawicieli rejonu Lasów Państwowych. Na nim łowczym powiatowym został wybrany Tadeusz Kuska, a koło otrzymało obwody polne „Lubrza” i „Kazimierz” oraz obwód leśny „Strzeleczki”. Te trzy obwody łowieckie dzierżawiło do 1970 roku, kiedy obwód „Kazimierz” przeszedł pod nadzór Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. W 1977 roku, staraniem myśliwych, w obwodzie łowieckim nr 96 pobudowano dom myśliwski „Hubertus”. W 2006 roku natomiast ORŁ w Opolu nadała dla koła sztandar. Teraz kontynuowany jest remont obiektów gospodarczo-magazynowych, wybudowano nową wiatę na potrzeby szkoleniowe zarówno dla myśliwych, jak i dla młodzieży szkolnej. W okresie 60 lat istnienia koła wielu działających w nim myśliwych uzyskało odznaczenia łowieckie: Kol. Józef Nadolski odznaczony został Złomem, a Medalami Zasługi Łowieckiej różnych klas Kol. Jan Pol, Józef Jopek, Kazimierz Michalak, Stefan Maj, Jan Matejuk, Bronisław Pieronkiewicz, Józef Turpuła, Maciej Skawiński, Władysław Golonka. Medalami „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny” uhonorowano Kol. Kol. Zbigniewa Nowaka, Stanisława Macioła, Władysława Golonkę, Paweł Głąbica, Gotfryda Tunkela.

Koło dzierżawi dwa obwody: leśny obwód łowiecki nr 96 „Smolarnia” o powierzchni 3340 ha, gdzie bytuje przede wszystkim zwierzyna gruba: jeleń, sarna i dzik, oraz polny obwód łowiecki nr 106 „Olbrachcice” o powierzchni 3403 ha, gdzie oprócz zwierzyny drobnej występuje sarna i dzik. Od szeregu lat dzierżawione obwody zasilane są bażantami i kuropatwami zakupywanymi ze środków koła i z roku na rok ich liczebność się powiększa. Zauważa się też odbudowę populacji zająca. O prawidłowej gospodarce łowieckiej w obwodach koła świadczą medalowe trofea zdobyte przez myśliwych na ich terenie. W obwodzie łowieckim nr 96 np. Kol. Józef Tyrpała pozyskał jelenia byka, którego wieniec wyceniono na brązowy medal (1992), Kol. Jan Pol upolował jelenia byka o srebrno medalowym porożu (2004 ), Kol. Norbert Kupczyk także uzyskał medal srebrny za wieniec jelenia byka (2006), a Kol. Bronisław Pieronkiewicz pozyskał dzika (1977) o masie 150 kg w skupie. W obwodzie łowieckim nr 106 natomiast Kol. Władysław Golonka odstrzelił rogacza, którego parostki uzyskały złoty medal.

Członkowie koła: Paweł Apostel, Jan Cieśliński, Grzegorz Choma, Piotr Domerecki, Wojciech Domerecki, Paweł Gląbica, Franciszek Golonka, Władysław Golonka, Karl-Heinz Hilger, Stanisław Jankowski, Zenon Janusz, Adam Jarosz, Mirosław Jawor, Czesław Kaim, Edward Kasperski, Piotr Kman, Edward Kożuszko, Paweł Kożuszko, Norbert Kupczyk, Stanisław Macioł, Józef Nadolski, Zbigniew Nowak (sekretarz zarządu koła), Czesław Ozimek, Gygobert Piegrzyk, Bronisław Pernokiewicz, Henryk Podleśny, Jan Pol (podłowczy), Bronisław Rydzko (skarbnik), Maciej Skawiński, Norbert Springer, Józef Stroka, Michał Stroka, Stanisław Tokarek, Eugeniusz Tomczak, Ludwik Toczewski, Gotfryd Tunkel, Wojciech Turski, Józef Tyrpuła (łowczy), Zygmunt Wacławik, Michał Wolny, Włodzimierz Wolny (prezes zarządu koła), Marian Zielsk

Odeszli na wieczne łowy: Engelbert Bartel, Józef Jopek, Jan Karwat, Tadeusz Kuska, Stefan Maj, Franciszek Majer, Jan Matejuk, Kazimierz Michalak, Edward Morul, Jan Pszenny, Józef Stasiak, Walenty Pol.

<< wstecz