Koło Łowieckie Nr 7 „Glon” w Brzegu

Rok założenia: 1946

Założyciele: Hubert Bronowski, Marek Klimczok, Jozef Kochan, Jerzy Kołkowicz,

Władysław Mazurkiewicz, Władysław Wysoki, Edmund Żarczyński.

Koło powstało jesienią 1946 roku przy Jednostce Wojskowej 2697 w Brzegu. Inicjatorem jego założenia był kapitan Hubert Bronowski, który Swoją przygodę z łowiectwem rozpoczął w okresie międzywojennym. W krótkim czasie, przy pomocy kolegów-żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, doprowadził on do utworzenia Wojskowego Koła łowieckiego „Saper”. Do zarządu wybrano Edmunda Żarczyńskiego (prezes), Huberta Bronowskiego (łowczy) oraz Marka Klimczuka (sekretarz i zarazem skarbnik). Pierwsze polowania odbywały się na terenie powiatu brzeskiego. Ich organizatorem był ówczesny łowczy powiatowy Kol. Proszak. W kwietniu 1947 roku przed powiatowa komisja egzaminacyjna zdali egzaminy łowieckie i zostali przyjęci do PZ¸ i koła: Longin Głowacki, Kazimierz Nowosielski, Jozef Onyko. Gdy dokonywano nowego podziału obwodów łowieckich, w 1954 roku, koło otrzymało dwa typowe polne obwody łowieckie na terenie powiatu brzeskiego. Liczyło wtedy 26 członków. Jednak decyzja Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 7 z dnia 23 czerwca 1954 roku jeden z nich został odebrany, a w zamian koło otrzymało obwód łowiecki nr 25 „Michalice”. 14 mają 1954 roku Wojskowe Koło Łowieckie Nr 434 zamiast „Saper” przyjęło nazwę „Glon”. Obowiązywała do 14 mają 1994 roku, kiedy przyjęło nazwę: Koło Łowieckie Nr 7 „Glon” w Brzegu. Obecnie liczy 28 członków i 8 kandydatów.

W dyspozycji koła są obecnie dwa obwody: obwód łowiecki nr 54 „Gierszowice” o powierzchni 5520 ha, w tym 387 ha gruntów leśnych oraz obwód łowiecki nr 15 „Bukowa Śląska” o powierzchni 3728 ha, w tym 110 ha gruntów leśnych. Są to typowe obwody polne.

Członkowie koła: Kazimierz Bargiel, Andrzej Dudziak, Arkadiusz Guglas, Szczepan Garncarek, Jan Idczak, Jozef Idczak, Wiesław Jażdż, Grzegorz Królikowski, Wiesław Kozłowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Andrzej Kręcigłowa, Jan Kowalik, Zbigniew Kumaszko (skarbnik), Jerzy Maj, Jozef Maj, Mieczysław Marut (łowczy), Krzysztof Matuszak (sekretarz zarządu koła), Bronisław Mela, Jerzy Mela (prezes zarządu koła), Krzysztof Malinowski, Maciej Midura, Zygmunt Olbiński, Jacek Olbiński, Mieczysław Nowak, Tadeusz Ochal, Andrzej Szwak, Grzegorz Stokłosa, Eugeniusz Tomczak, Wiktor Zieliński. Stażyści: Paweł Guzowski, Grzegorz Hofman, Jozef Kałwak, Marian Kozłowski, Dawid Kumaszko, Maciej Malinowski, Damian Marut, Jerzy Pietras.

Odeszli na wieczne łowy: Hubert Bronowski, Zdzisław Głogowski, Longin Głowacki.

<< wstecz