Koło Łowieckie Nr 6 Ostoja przy KWP w Opolu

Rok założenia: 1946

Założyciele: Józef Browarski, Leopold Bujniak, Bogdan Cieniuch, Leon Hęciak, Franciszek Jędrzejczyk, Jerzy Kijański, Józef Momot, Czesław Siedlecki, Józef Szala, Alojzy Tukaj, Edward Zając.

Koło powstało przy Komendzie MO Miasta i Powiatu w Opolu z inicjatywy 11 milicjantów, którzy indywidualnie polowali od 1945 roku, a w sposób zorganizowany od lipca 1946 roku. Polowali głównie na obrzeżach Opola i na wyrobiskach cementowni. Następnie terenem polowań były pola wsi Borki Wielkie, Czarnowąsy i Dobrzeń Wielki, a od 1947 roku tereny gmin Pokój i Dąbrówka Łubniańska. Pierwszy obwód polny, jaki koło otrzymało, leżał na terenie powiatu kozielskiego, w gromadach Cisek i Pawłowiczki. Kolejny, w rejonie Głubczyc, o powierzchni ok. 20 000 ha, uzyskało w 1955 roku. Po trzykrotnej zmianie numeracji i granic jest dzierżawiony przez koło do dnia dzisiejszego. Jest to typowy obwód polny noszący obecnie nazwę obwodu łowieckiego nr 144. W lasach do połowy lat 50. ub. wieku polowano na podstawie zezwoleń indywidualnych. Później wydano odstrzały kołom na cały sezon. Myśliwi z Koła Łowieckiego Nr 6 „Ostoja” w Opolu polowali w lasach leśnictw Biskupice (powiat Olesno), Sławięcice k. Koźla i Szklary k. Grodkowa. W 1958 roku koło otrzymało stałą dzierżawę w Nadleśnictwie Kamień Śląski, a następnie w Nadleśnictwach Kolonowskie i Kadłub.

Obecnie koło dzierżawi dwa obwody: obwód łowiecki nr 83 „Kadłub” (leśny) o powierzchni 6580 ha w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie (rejon leśnictw Krasiejów i Kałub) oraz obwód łowiecki nr 144 „Księże Pole” (polny) o powierzchni 5359 ha w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, obejmujący pola i niewielkie remizy w rejonach Kietrza i Baborowa. W kategoryzacji obwodów łowieckich, przeprowadzonej w 2007 roku, obwód łowiecki nr 83 oceniono jako dobry. Ma w nim ostoje zwierzyna gruba. Średnie roczne pozyskanie to 65 jeleni, 40 danieli, 40 saren i 60 dzików. W obwodzie tym koło zagospodarowało wszystkie łąki śródleśne, stwarzając dobrą bazę żerową dla zwierzyny. Wybudowało też dużą liczbę urządzeń łowieckich, które utrzymuje w bardzo dobrym stanie technicznym. W ostatnich latach z efektami przeciwdziała szkodom łowieckim, wykonując grodzenia obrzeży lasu, stosując mechaniczne i chemiczne środki odstraszające zwierzynę z pól oraz pełniąc dyżury nocne w miejscach najbardziej zagrożonych szkodami w okresie od zasiewu do zbioru. Obwód łowiecki nr 144 skategoryzowano jako bardzo słaby. Od 1997 roku, po powodzi, pogłowie zajęcy i kuropatw ogranicza się do kilkunastu sztuk. Prowadzona od 5 lat introdukcja bażanta nie daje zamierzonych efektów. Z obserwacji wynika, że przyczyną spadku populacji bażanta, kuropatw i zajęcy jest zbyt duża liczebność chronionego ptactwa drapieżnego. Od 1997 roku nie pozyskuje się więc tych gatunków, a jedynie 16-20 sztuk sarny rocznie. W obu obwodach koło jest właścicielem nieruchomości. W obwodzie łowieckim nr 83 posiada działkę 0,50 ha zabudowaną stodołą, budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalnym, pełniącym funkcję kwatery myśliwskiej. Natomiast w obwodzie łowieckim nr 144 jest właścicielem gruntu ornego o areale 1,55 ha, na którym uprawia zboża i kukurydzę przeznaczane na zimowe dokarmianie zwierzyny w obu obwodach.

Członkowie koła: Jan Bartecki, Krzysztof Bińczyk, Jerzy Blewąska, Mirosław Błoński, Adam Browarski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Tadeusz Cielecki, Wiesław Chmura, Rafał Drozdowski, Jan Fila, Janusz Fila Joachim Fila, Józef Fila, Marian Gęborski (prezes zarządu koła), Jerzy Gmiński, Hubert Grabowski (wiceprezes zarządu koła), Jerzy Guzikowski (podłowczy), Jerzy Jamroziński (sekretarz zarządu koła), Edward Hudzik, Marian Jędrzejczak, Franciszek Kapica, Grzegorz Kapica (łowczy), Jerzy Knapik, Piotr Krawczyk (członek Komisji Rewizyjnej), Eugeniusz Kropiwnicki, Henryk Legierski, Mirosław Legierski, Zbigniew Leniw, Witold Lipok, Adam Majcherczyk, Andrzej Majcherczyk, Krystian Matejga, Andrzej Matuszek, Henryk Matuszek, Dariusz Moj, Jan Orian (członek Komisji Rewizyjnej), Zbigniew Pankiewicz, Walter Pańczyk, Piotr Piątek, Leszek Pokutycki (skarbnik), Marcin Pordzik, Krzysztof Puzik, Paweł Puzik (członek honorowy), Stanisław Sieradzki, Bernard Skóra, Lech Suchiński, Romuald Starczewski, Bolesław Szklorz, Karol Szmit, Zygmunt Ślązak, Krzysztof Tichanów, Stanisław Wronka. Stażyści: Mirosław Grabowski, Robert Szmit. Księgowa: Lucja Kurda.

Odeszli na wieczne łowy: Józef Ambroziak, Jerzy Baranowski, Czesław Długosz, Władysław Frasek, Ryszard Huk, Stanisław Gadziszewski, Władysław Głogowski, Zygfryd Grunert, Aleksander Jakubaszek, Aleksander Jakubaszek junior, Jan Legierski, Stanisław Majewski, Jerzy Mój, Józef Tichanów, Zbigniew Zając.

<< wstecz