Koło Łowieckie Nr 6 „Odyniec” w Karłowicach

Rok założenia: 1947

Założyciele: Włodzimierz Grabowski Aleksander Grygoyć, Władysław Klimaszewski,

Ignacy Szyszkowicz.

Koło Łowieckie „Odyniec” w Karłowicach powstało jesienią 1947 roku, a jego utworzenie nierozerwalnie wiąże się z powstaniem tutejszego nadleśnictwa. Grupa pracowników służby leśnej, zatrudniona w Nadleśnictwie Karłowice, przy udziale i akceptacji ówczesnego nadleśniczego Władysława Klimaszewskiego, powołała do życia Stowarzyszenie Myśliwych i Hodowców „Leśnik” w Karłowicach. W 1949 roku przy Nadleśnictwie Rogalice powstało Koło Łowieckie „Odyniec”. W 1952 roku obydwa koła połączono i utworzono z nich Koło Myśliwskie „Odyniec” w Brzegu z siedzibą w Karłowicach. Powodem połączenia obydwu kół było wydzielenie na gruntach miejscowości Lubsza, Rogalice, Leśna Woda obwodu łowieckiego dla Armii Radzieckiej. W tej sytuacji myśliwi z koła łowieckiego w Rogalicach pozbawieni zostali możliwości polowania. Myśliwi zrzeszeni w kole przez wiele lat nosili się z inicjatywą budowy domku myśliwskiego. Po wielokrotnych przymiarkach ustalono jego lokalizację i w ciągu 1988 roku wybudowano wielofunkcyjny budynek. Mieści się w nim siedziba koła, kwatera dla myśliwych dewizowych, w nim odbywają się wszystkie imprezy związane z działalnością koła. By uatrakcyjnić spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną, koto łowieckie, wspólnie z Urzędem Gminy Lubsza i Nadleśnictwem Brzeg, zbudowało w 2006 roku na terenie swego obwodu ścieżkę edukacyjną o tematyce łowieckiej, która kończy się w siedzibie koła. Koło Łowieckie „Odyniec” w Karłowicach odznaczone zostało medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny” (1995 rok), Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (1997 rok) i Złomem (2007 rok).

Od 1954 roku koło dzierżawi ten sam obwód łowiecki. Zmieniała się tylko jego numeracja i ze względu na korekty granic powierzchnia. Ostatnia korekta granic odbyła się w 1992 roku, kiedy koło przejęło 1700 ha z likwidowanego przez Nadleśnictwo Brzeg Ośrodka Hodowli Bażanta. Obwód łowiecki nr 50 „Kurznie”, położony w Nadleśnictwie Brzeg, zajmuje teren o powierzchni użytkowej 9662 ha, w czym lasy stanowią 42,3%. Znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Stobrawskie”. W jego skład wchodzą grunty trzech gmin: Lubsza, Popielów i Świerczów. Występują w nim jelenie, daniele (introdukowane w latach 1983-1985), sarny i dziki. Ze zwierzyny drobnej spotyka się zające, bażanty (Reintrodukcja w latach 1990-2000), kuropatwy (Re introdukcja w latach 2005-2007), gęsi, kaczki, lisy borsuki, jenoty. W 1997 roku, w czasie wielkiej lipcowej powodzi, woda zalała prawie 50% powierzchni obwodu, utrzymując się na jego terenie przez 5 tygodni, co spowodowało duże straty w zwierzostanie. Na terenie obwodu znajduje się rezerwat przyrody „Śmiechowice” i liczne drzewa – pomniki przyrody. Wojewódzki konserwator przyrody wyznaczył na nim 6 ścisłych stref występowania ptaków chronionych: orła bielika, orlika krzykliwego i bociana czarnego. Na terenie łowiska Rybno występuje jedyna na Opolszczyźnie kolonia czapli siwej, w której znajduje się ponad 100 gniazd lęgowych. Na stawach hodowlanych licznie występuje wydra i często spotykane są bobry.

Członkowie koła: Eugeniusz Bajak (członek Komisji Rewizyjnej), Józef Baszak, Kazimierz Baszak, Maciej Baszak, Zbigniew Bernacki, Łukasz Bernacki, Paweł Bernacki, Zdzisław Bernacki, Krzysztof Bieniek, Ryszard Borowski, Henryk Damas, Jerzy Denkiewicz, Eugeniusz Gawroniuk (łowczy), Sebastian Gawroniuk, Jerzy Gibała, Krzysztof Gibała, Kazimierz Gniot, Jarosław Gomółka, Emil Idzik, Andrzej IInicki, Leszek Iżykowski, Wojciech Jagiełłowicz (sekretarz zarządu koła), Krzysztof Jakubów, Józef Jaroszek (prezes zarządu koła), Krzysztof Jaroszek, Jerzy Kaczmarek, Rafał Kasza, Stanisław Kasza, Bogdan Kielan, Bernard Kociok, Edward Konieczny, Kazimierz Kowalski, Ludwik Kownacki, Zdzisław Kownacki, Andrzej Kucharski, Marian Kulczycki, Wiktor Małecki, Zbigniew Matkowski, Henryk Maszkowski, Władysław Nazarczuk, Andreas Nimpsch, Marian Nogas, Roman Oraczewski (członek Komisji Rewizyjnej), Bronisław Piontkowski, Andrzej Piwowarczyk, Henryk Piwowarczyk, Adam Początek, Marcin Podgórni, Mieczysław Podgórni, Jarosław Potępa, Daniel Prorok, Jerzy Romanow, Andrzej Ruczakowski, Jan Ruczakowski, Michał Rutkowski (wice łowczy), Piotr Rutkowski, Zbigniew Rzeźnik, Czesław Skrzypnik (skarbnik), Bernard Sonsała, Dariusz Stachów, Jan Stachów, Leszek Stojanowski, Ewald Szramowski, Józef Thoma, Dionizy Wasilewski, Henryk Wasilewski, Jan Wasilewski, Jerzy Wróbel, Kazimierz Zając (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Grzegorz Zawada, Andrzej Źrałko.

Odeszli na wieczne łowy: Teodor Długosz, Aleksander Grygoyć, Włodzimierz Grygoyć, Jan Jarosz, Tadeusz Jasina, Michał Kałwak, Edward Kowalski, Janusz Kutera, Roman Łuczak, Jan Małecki, Bronisław Markowski, Apolinary Oliwa, Wacław Oliwa, Franciszek Rudzki, Jerzy Suleja, Jan Tenerle, Eugeniusz Wróbel.

<< wstecz