Koło Łowieckie Nr 5 „Świt” w Wołczynie

Rok założenia: 1946

Założyciele: Józef Słupianek, Tadeusz Suchanowski.

Po II wojnie światowej z inicjatywą założenia koła łowieckiego w gminie Wołczyn wyszedł wielki miłośnik przyrody, działacz społeczny Józef Słupianek. Do dziś wspominany jest przez myśliwych jako wspaniały organizator łowiectwa i dusza towarzystwa. Wskutek jego i Tadeusza Suchanowskiego starań w kwietniu 1946 roku powstało Koło Łowieckie w Wołczynie. Jego łowczym został Józef Słupianek i funkcję tę pełnił przez 45 lat. Koło początkowo nie miało nazwy, na przełomie lat 1960 i 1970 przyjęło nazwę „Roszarnik”, gdyż znaczna część jego członków rekrutowała się spośród pracowników wołczyńskiej roszarni lnu. Na początku lat 70. ub. wieku przyjęło nazwę „Świt”, zapewne związaną z przeżyciami łowieckimi.

Koło gospodaruje w dwóch sąsiadujących ze sobą obwodach: obwodzie łowieckim nr 8 „Wierzbica” oraz obwodzie łowieckim nr 9 „Brynica”. Łącznie mają one 8000 ha powierzchni. Podstawowe gatunki zwierzyny łownej to sarna i dzik, są też przechodnie jelenie, zwabione znacznymi obszarami upraw kukurydzy. Dumą koła są dwie naturalne ostoje bażanta, ochraniane i szczególnie pielęgnowane przez strażnika łowieckiego Mariana Markowicza. Od wielu lat Koło Łowieckie Nr 5 „Świt” w Wołczynie współpracuje z młodzieżą szkolną z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie. Realizuje nie tylko program „Ożywić pola”, ale i szereg innych działań na rzecz ochrony przyrody, inicjowanych również przez opiekunkę młodzieży panią Joannę Bartosik-Lis.

Członkowie koła: Bogusław Bartosik (strażnik łowiecki), Ryszard Błaszków, Ludwik Bogdanowicz, Ireneusz Bubel, Paweł Cieplik (łowczy), Józef Cyrek (skarbnik), Eugeniusz Drozda, Marian Gabalewicz, Jerzy Garus, Romuald Habrajski, Radosław Kaczor, Wiktor Konieczny (prezes zarządu koła), Kazimierz Kuźniar, Adam Kuźniecow, Norbert Langhammer, Robert Lis, Mariusz Łakomy, Sławomir Łakomy, Andrzej Markowicz, Bogusław Markowicz, Marian Markowicz (strażnik łowiecki), Roman Markowicz, Jacek Mazur, Andrzej Pieczyk, Mariusz Pieńkowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Kazimierz Rybski, Wojciech Rybski, Józef Stroński, Maciep Stroński, Jarosław Tkacz, Ryszard Ułamek, Stanisław Warzecha (sekretarz zarządu koła), Jacek Wierzbicki, Mieczysław Wierzbicki.

Odeszli na wieczne łowy: Leon Adamski, Ginter Bieniosek, Stefan Dwornik, Marian Kyrcz, Mieczysław Pieńkowski, Stanisław Słodkowski, Józef Słupianek, Piotr Zieliński, Bronisław Toporowski.

<< wstecz