Koło Łowieckie Nr 5 Odra w Opolu

Rok założenia: 1950

Założyciele: Dętko, Kost, Krasowski, Szarszewski, Wójcik.

Koło zostało założone w 1950 roku. Nosiło nazwę: Polski Związek Łowiecki Sekcja Łowiecka ZS „Gwardia” Opole. Założyciele stanowili równocześnie jego zarząd: prezesem został Krasowski, wiceprezesem Kost, funkcję sekretarza pełnił Szarszewski, a skarbnika Dętko. Liczyło wówczas 10 członków i dzierżawiło 32 640 ha pól i lasów na terenie gromad Czarnowąsy, Wrzoski, Klisino i Lisięcice. Na jednego myśliwego przypadało ponad 3 tys. ha. Pozyskiwano wówczas: 2800 zajęcy, 1800 bażantów. Prowadzono też odłowy zajęcy na eksport. Z czasem areał łowisk koła skurczył się o połowę, a przybyło polujących myśliwych. Obecnie koło liczy 57 członków i 10 kandydatów, gospodaruje w dwóch obwodach o łącznej powierzchni 16 800 ha. Również i populacje zająca i bażanta nie są takie, jak niegdyś. Niesprzyjająca dla zwierzyny drobnej struktura upraw, chemiczne środki ochrony roślin, a w końcu katastrofalna w skutkach powódź w 1997 roku doprowadziły do tego, że obecnie trzeba podejmować starania o odbudowę stanu liczebnego populacji zająca i bażanta do poziomu sprzed powodzi. Koło już wypuściło na tereny polne 150 kuropatw. W 1999 roku koło zakupiło budynek po byłej szkole we wsi Kobylno, znajdującej się na terenie obwodu łowieckiego nr 35. Wyremontowany i wyposażony własnymi siłami myśliwych, uroczyście otwarto w 2001 roku. Służy obecnie jako siedziba koła.

Obwód łowiecki nr 41 „Sławice” na terenie Nadleśnictwa Opole to typowy obwód polny. Pozyskuje się tu głównie zwierzynę drobną, ptactwo, a także sarny i niewielką liczbę dzików. Naturalną jego granicą jest Odra. Obwód łowiecki nr 35 „Marszałki” natomiast, położony w Nadleśnictwie Turawa, to w 80% lasy. Bytuje w nim jeleń, dzik, sarna oraz niewielka liczba zwierzyny drobnej. Ogółem koło w ciągu roku pozyskuje 100 jeleni, w tym 28 byków, 120 dzików, 130 saren. Stan zwierzyny w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie. Koło gospodaruje własnym sprzętem rolniczym na 8 ha ziemi przeznaczonej na poletka produkcyjne, żerowe i pasy zaporowe. Zimą wywozi się do lasu ok. 70 ton różnorodnej karmy.

Członkowie koła: Grzegorz Bielecki, Janusz Buczek, Maciej Buczek, Maciej Cekus, Mieczysław Cekus, Robert Cekus, Bogusław Chudzicki, Leon Czarnecki, Henryk Derenowski, Krzysztof Eder, Jan Fischer, Franciszek Flak, Krzysztof Frychel, Lesław Frychel, Jan Gruszka, Bolesław Gryz, Stanisław Janik, Eryk Jendryasek, Jan Jendryasek, Tadeusz Josypow, Roman Junik, Henryk Kaczmarski, Zdzisław Kasprzyk, Jakub Klag, Wiesław Korzec, Wiesław Kotula, Waldemar Kowol, Roman Król, Lothar Kubik, Tomasz Kubik, Piotr Kuczyński, Krzysztof   Kuleta, Paweł Kurpiers, Kazimierz Kut, Roman Kuzior, Krystian Lip, Franciszek Mykietów, Maciej Mykietów, Czesław Mysona, Ginter Nowotny, August Odrzywołek, Bolesław Oliwa, Jarosław Owsianik, Henryk Piszczałka, Jan Piszczałka, Marek Płotnik, Czesław Ponitka, Sylwester Ponitka, Zygfryd Powroźnik, Józef Prochota, Grzegorz Przydatek (nie macierzysty), Mariusz Sady, Antoni Satuła, Zenon Smok, Edward Spyra, Leszek Szestakowski, Adam Świerc, Andrzej Trzeciak, Wiktor Twardowski, Edward Wieliczko, Ferdynand Witkowski (nie macierzysty), Zbigniew Zazula. Stażyści: Tobiasz Eder, Roland Eder, Marek Graczyk, Alfred Joszko, Bartłomiej Kuzior, Andrzej Libera, Zbigniew Olak, Tomasz Olszewski, Mariusz Piszczałka, Zbigniew Sołtys.

Odeszli na wieczne łowy: Bogusław Chudzicki, Herbert Długos, Czesław Dziedzic, Eugeniusz Fernezy, Henryk Gerat, Stanisław Janik, Tadeusz Janik, Tadeusz Josypow, Aleksander Klukacz, Lesław Klukacz, Marian Kontek, Józef Krzywda, Waldemar Kuś, Stanisław Kuś, Tadeusz Lis, Stanisław Mach, Zygmunt Michałowski, Kazimierz Miller, August Odrzywołek, Stanisław Piątek, Mieczysław Pokryszka, Franciszek Przybyła, Walenty Rostek, Bronisław Rybaczuk, Franciszek Streiberger, Fryderyk Wachowski, Mieczysław Waśniewski, Władysław Wójcik

<< wstecz