Koło Łowieckie nr 5 Leśnik w Brzegu

Rok założenia: 1953

Założyciele: Czesław Bernatek, Damian Białogórski, Zygmunt Doroz, Kazimierz Jankowski, Stefan Kaczmarek, Antoni Mazurkiewicz, Antoni Płotnicki (z Krakowa), Franciszek Sojka, Stanisław Stańczak, Zygmunt Szafer, Tadeusz Tkacz.

Koło łowieckie „Leśnik” w Brzegu powstało 17 lipca 1953 roku z inicjatywy grupy leśników pracujących9u  w ówczesnej Sekcji Urządzania Lasu, obecnie Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Początkowo dzierżawiło dwa obwody (obwód łowiecki nr 69 „Lipowa” i obwód łowiecki nr 76 „Skoroszyce) na terenie ówczesnych powiatów Brzeg, Grodków i Nysa. Ich łączna powierzchnia wynosiła 12 890 ha, w tym 940 ha lasu. Obwody te (z korektami granic) koło dzierżawi nieprzerwanie do chwili obecnej. Od 1990 roku posiada też obwód łowiecki nr 55 „Pępice”o łącznej powierzchni 5282 ha, w tym 533 ha lasu. W jubileuszowym roku 70-lecia PZ¸ i 40-lecia koła miało miejsce otwarcie domku myśliwskiego, przebudowanego własnym kosztem z dawnego obiektu wojskowego. Położony jest on na terenie obwodu łowieckiego nr 55 w pobliżu wsi Żłobizna. W 2003 roku natomiast, gdy obchodzono jubileusz 80-lecia PZ¸ i 50-lecia koła, prezes OR¸ w Opolu uroczyście wręczył myśliwym Koła łowieckiego „Leśnik” w Brzegu sztandar koła ufundowany przez polujących w nim członków koła. Koło przywiązuje duża wagę do prawidłowego zagospodarowania dzierżawionych łowisk w powiązaniu z poszanowaniem przyrody i ochrona środowiska. W ramach akcji „Ożywić pola” przyjęło wieloletni plan zasilania łowisk zwierzyna drobna. W sezonie 2006/2007 zakupiono w tym celu 250 jednorocznych bażantów, a w roku gospodarczo-łowieckim 2007/2008 36 zajęcy. Obecnie koło liczy 58 członków, w tym 2 nie macierzystych.

Trzy obwody łowieckie dzierżawione przez koło maja łączna powierzchni 16 115 ha (po korektach granic), w tym jest 1726 ha powierzchni leśnej. Na terenie dwóch z nich znajdują się rezerwaty przyrody. W obwodzie łowieckim nr 55 Rezerwat Przyrody „Przylesie” o powierzchni 16,84 ha, utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentów drzewostanu naturalnego pochodzenia, tworzącego formy przejściowe od gradu do olsu. Natomiast na terenie obwodu łowieckiego nr 60 położony jest Rezerwat Przyrody „Kokorycz” o powierzchni 41,30 ha, utworzony celem zachowania fragmentu Puszczy Niemodlińskiej (zbiorowisk gradowych o cechach naturalnych). Z ciekawych trofeów, pozyskanych przez członków koła, należy wyróżnić parostki rogacza perukarza pozyskanego 5 sierpnia 2003 roku przez Kol. Ryszarda Dziekana w obwodzie łowieckim nr 76 oraz srebrno medalowy oręż dzika (waga tuszy 172 kg) pozyskanego przez Kol. Leszka Bacę w obwodzie łowieckim nr 76 na polowaniu hubertowskim 12 grudnia 2005 roku.

Członkowie koła: Leszek Baca, Piotr Bernacki (strażnik łowiecki w obwodzie nr 69), Jozef Borelowski, Edward Chmura, Ryszard Chojnowski, Mirosław Czanecki, Bogdan Derlatka, Jerzy Dwojak (podłowczy obwodu nr 69), Ryszard Dziekan, Zbigniew Dziekan, Zbigniew Fiełkowski (strażnik łowiecki w obwodzie nr 55), Jan Grobelny, Zenon Gadek, Bronisław Grzybowski, Arkadiusz Guglas (niemacierzysty), Adam Hendzel, Czesław Janus, Benedykt Jędrzejczyk, Piotr Jarząbek, Jerzy Kopeć, Piotr Krzemiński, Franciszek Kuś, Gabriel Lipa, Andrzej Łabudek, Zbigniew Łucyszyn, Marian Maj, Wiesław Majewski, Aleksander Mandziej, Henryk Michalski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Zdzisław Murański (podłowczy obwodu nr 76), Wojciech Murański, Marek Palica, Adam Parczewski, Krzysztof Pękala, Bogusław Pierog, Grzegorz Pietruńko (członek Komisji Rewizyjnej), Henryk Pigulski, Ryszard Rosiński (prezes zarządu koła), Edward Rosiński (skarbnik), Przemysław Rosiński, Marek Sikora (strażnik łowiecki w obwodzie nr 76), Ireneusz Sobel, Bronisław Sobiecki, Marek Soboń, Roman Stańczak, Jan Staszyński, Marcin Sałamun, Tomek Szymszon, Stefan Tokar, Stanisław Topolewski, Marian Tyc, Władysław Wawryk (łowczy), Andrzej Widocki, Jerzy Woszczyński (sekretarz zarządu koła), Stanisław Wróbel, Janusz Wysokiński (członek Komisji Rewizyjnej), Tadeusz Zabłocki, Franciszek Zawiślak (niemacierzysty). Stażyści: Ryszard Kawałko, Kamil Palica, Sebastian Soboń.

Odeszli na wieczne łowy: Mirosław Babiński, Zygmunt Doroz, Ryszard Dudek, Ryszard Gaweł, Adam Kanik, Kazimierz Kosmowski, Henryk Leśniewicz, Cezary Lewoniewski, Tadeusz Lewoniewski, Kazimierz Nocuń, Marian Nowakowski, Aleksander Pietrucki, Zbigniew Pyka, Franciszek Rozborski, Zygmunt Sinicki, Jan Sobieski , Ignacy Socha, Stanisław Zawalnicki.

<< wstecz