Koło Łowieckie Nr 4 „Szarak” w Tułowicach

Rok założenia: 1953

Założyciele: Tadeusz Dzwonnik, Marian Frydel, Władysław Kuc, Julian Oporek, Jan Paliński.

Koło powstało jesienią 1953 roku po podziale istniejącego od 1948 roku w Korfantowie koła łowieckiego na dwa oddzielne: Koło Łowieckie Nr 4 w Tułowicach (obecny „Szarak”) i Koło Łowieckie Nr 5 w Korfantowie (obecny „Bażant”). W chwili założenia liczyło 14 członków. Był m.in. wśród nich Kol. Władysław Kuc, który 2 lata temu obchodził podwójny jubileusz: 80 rocznicę urodzin i 60 rocznicę przynależności do PZŁ, oraz nieżyjący już Kol. Tadeusz Dzwonnik, pierwszy łowczy, który funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 40 lat, do śmierci w 1994 roku. Koło uzyskało w ramach podziału obwód łowiecki bardzo zasobny w zwierzynę drobną, więc przede wszystkim na nią polowano. Pokoty byty wówczas imponujące. Leżało na nich po 200-300 zajęcy czy po 400 kuropatw. Zwierzyny grubej pozyskiwano niewiele: 1-3 jelenie rocznie, 5-10 saren, 3-4 dziki. Źródłem finansowania koła przez lata byty odłowy żywych zajęcy na eksport oraz polowania dewizowe na kuropatwy. Nieliczna zwierzyna gruba nie powodowała szkód w uprawach rolnych i budżet koła był łatwo równoważony. Sytuacja zmieniła się po załamaniu się populacji zająca i kuropatwy. Wzrastająca liczba zwierzyny grubej i konieczność ponoszenia kosztów odszkodowań za zdegradowane przez nią uprawy rolne utrudnia obecnie zbilansowanie budżetu. Członkowie koła są aktywni w strukturach organizacyjnych ORŁ (Zdzisław Dzwonnik, Jerzy Piędzioch, Marian Orliński, Walenty Oliwa), są sędziami strzelectwa myśliwskiego (Maciej Dzwonnik, Zdzisław Dzwonnik i Marian Orliński), reprezentują okręg na zawodach strzeleckich (Maciej Dzwonnik, Marian Orliński i Adam Suchodolski). Koło było współorganizatorem Wystawy Łowieckiej w Nysie i Festiwalu Sygnalistki Łowieckiej w Tułowicach. Sygnaliści, Maciej Dzwonnik, Wiktor Koncewicz, Marcin Korzeniowski i Łukasz Lewandowski, nadają uroczystą oprawę nie tylko polowaniom, ale także wielu uroczystościom, nie tylko związkowym. Wielu członków koła posiada odznaczenia łowieckie. Na podkreślenie zasługuje współpraca myśliwych z okolicznymi szkołami. Organizują pogadanki na tematy ekologiczne i łowieckie, konkursy, zbiór karmy dla zwierzyny. Na terenie obwodu łowieckiego koła odbywają się coroczne polowania szkoleniowe dla IV klas Technikum Leśnego. Na zbilansowanie budżetu koła pozwala sprzedaż polowań myśliwym zagranicznym i krajowym, a przede wszystkim ciężka praca myśliwych przy zagospodarowaniu łowiska i zabezpieczaniu upraw rolnych, jak również bardzo dobra współpraca z rolnikami uprawiającymi pola w dzierżawionym przez koło obwodzie. W 2008 roku koło obchodziło jubileusz 55-lecia, na którym wręczony został uroczyście sztandar. Niedługo dorobi się własnej siedziby, bo rozpoczęło adaptację dawnej osady leśnej na domek myśliwski. Obecnie Koło Łowieckie Nr 4 „Szarak” w Tułowicach liczy 53 członków i 2 stażystów.

Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 67„Stara Jamka”, liczący 6905 ha powierzchni, w tym 1878 ha lasu. Obwód ten jest on skategoryzowany jako słaby, pozyskuje się na nim rocznie ok. 40 jeleni, 60 saren, 120 dzików.

Członkowie koła: Marian Bender, Lucjan Bojkowski, Tadeusz Bojkowski, Marian Chomiak, Zbigniew Drobek, Przemysław Duś, Ryszard Duś (podłowczy), Jerzy Dyk, Maciej Dzwonnik, Zdzisław Dzwonnik (prezes zarządu kota), Piotr Frihauf (sekretarz zarządu kota), Tadeusz Garbicz, Jan Gałczyński, Artur Grychowski (nie macierzysty), Michał Gruszka (nie macierzysty), Andrzej Gruszka, Bartłomiej Grzybek, Andreas Kalka, Wiktor Koncewicz, Roman Koncewicz, Stefan Konieczniak, Zbigniew Korzeniowski, Marcin Korzeniowski, Mateusz Kozłowski, Piotr Krękiewicz, Edward Kuc, Władysław Kuc, Łukasz Lewandowski, Paweł Malorny Jarosław Martynowicz, Daniel Mazurek, Jarosław Mazurek, Stanisław Momot, Zdzisław Moździerz, Paweł Oborski, Henryk Olender (skarbnik), Walenty Oliwa (nie macierzysty), Marian Orliński, Adam Paliński, Jerzy Piędzioch (łowczy), Leszek Przybyszewski, Edmund Sokół, Adam Suchodolski (nie macierzysty), Roman Suchodolski, Wojciech Sznajder, Roman Świątek, Mirosław Szczepanik, Andrzej Wester, Alfred Wilk, Tadeusz Witkowski (nie macierzysty), Marek Wojciuk, Józef Wojciuk, Robert Ziółkowski. Stażyści: Maciej Szczepanik, Paweł Wajdziak

Odeszli na wieczne łowy: Marian Demkowicz, Tomasz Dziura, Tadeusz Dzwonnik, Krzysztof Feresztyn, Władysław Feresztyn, Władysław Grzybek, Florian Kopij, Tadeusz Kopij, Edward Kuźmicki, Zbigniew Lewandowski, Kazimierz Oborski, Julian Oporek, Jan Paliński, Józef Paliński, Antoni Piotrowski, Czesław Welcer, Paweł Wencel, Bolesław Wnękowicz, Piotr Zieliński.

<< wstecz