Koło Łowieckie Nr 4 Szarak w Kielczy

Rok założenia: 1948

Założyciele: Jan Jentschke, Kazimierz Krzakowski, Jan Smereczański.

3 września 1948 roku grupa myśliwych zarejestrowała 14-osobowe koło łowieckie, które początkowo nosiło nazwę Koła Łowieckiego Św. Huberta, a później zmieniło ją na obecnie używaną. Jego pierwszym prezesem był Kazimierz Krzakowski, łowczym Jan Smereczański, a członkami w zdecydowanej większości leśnicy, prawdziwi pasjonaci łowiectwa. Pogłowie zwierzyny łownej było wówczas katastrofalnie niskie. W latach 50-tych ubiegłego wieku nastąpiła poprawa stanu liczebnego zwierzyny grubej. W 1955 roku pojawiły się cietrzewie. Lata 60-te XX wieku to okres introdukcji bażanta, masowej redukcji szkodników i drapieżników. Od lat 70-tych ubiegłego wieku znacznie wzrosło pogłowie jeleni i dzików. W tym czasie rozbudowany został system urządzeń łowieckich, zwiększyła się też powierzchnia poletek łowieckich. Do budżetu koła na stałe została wprowadzona nowa pozycja, polowania dewizowe, zasilające konto koła. Intensyfikacja chemizacji i mechanizacji upraw rolnych wpłynęła na zmniejszenie pogłowia zwierzyny drobnej. Drugą przyczyną tego stanu rzeczy było zwiększenie się liczebności drapieżników skrzydlatych, które zostały objęte ochroną. Wysiłek kolejnych zarządów i członków koła oraz racjonalna gospodarka łowiecka pozwoliły dochować się dobrego stanu liczebnego zwierzyny grubej. Należy także wspomnieć o jedynym w historii koła przypadku pozyskania wilka. W 1976 roku odstrzelił go w leśnictwie Zarzecze Kol. Ginter Merkel. Stabilna sytuacja finansowa koła pozwala obecnie prowadzić prawidłową gospodarkę łowiecką, poprawiać zagospodarowania łowisk, prowadzić introdukcje zwierzyny drobnej, współpracować z młodzieżą szkolną i ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Koło dzierżawi dwa obwody leżące w województwie opolskim, o łącznej powierzchni 10 280 ha, w tym 4900 ha lasów: obwód łowiecki nr 81 „Kilecza” i obwód łowiecki nr 89 „Sieroniowice”. W obu obwodach bytują jelenie, dziki, sarny, są przechodnie daniele oraz zwierzyna drobna. Inwentaryzacje wykazują obecność ok. 500 sztuk zwierzyny grubej. W obwodach łowieckich koło uprawia 15 ha poletek żerowych i 35 ha łąk śródleśnych. W bieżącym roku gospodarczym pozyskało ok. 200 sztuk zwierzyny grubej. Obwody nasycone są urządzeniami łowieckimi (między innymi 100 ambon, 200 lizawek i 40 paśników). W 1996 roku wybudowano wiatę myśliwską w Żędowicach, obecnie odremontowaną.

Członkowie koła: Oswald Aldhof, Roman Aldhof, Michał Bosek, Andrzej Dobija, Andrzej Dobija junior, Grzegorz Furmański (prezes zarządu kota), Piotr Gadnicki, Augustyn Gajer, Bogdan Groberski, Joachim Jaruszowiec, Jan Jawniak, Rafał Jacheć, Ireneusz Kazieczko, Zbigniew Krupa, Gerard Kciuk, Henryk Kurzyca, Janusz Kurzyca, Zbigniew Kocyan, Jerzy Ludwig (podłowczy), Joachim Lebok, Roman Maj, Piotr Maj, Jan Marysiok, Ginter Merkel, Sylwia Nowara, Teodor Nowara, Waldemar Ochman, Andrzej Oliwa, Peter Ortenburger, Marek Pędziński, Hubert Piechaczek, Paweł Piecyk, Karol Plewnia, Janusz Pypłacz, Jacek Reichert, Piotr Serżysko, Janusz Sikora, Kazimierz Sikora, Jan Skórski, Jerzy Smereczański (łowczy), Jerzy Stalski, Janusz Strzałka, Joachim Student (p.o. skarbnika), Paweł Student, Witold Sumera, Józef Sznajder, Edward Trzaska, Józef Trzaska, Edward Wajda, Adam Wilczok, Tadeusz Wilczok, Zdzisław Wiśniewski, Aleksandra Wójcik-Ortenburger, Dariusz Zwoliński (sekretarz zarządu koła). Stażyści: Krystian Augustyn, Janusz Osadnik

Odeszli na wieczne łowy: Jan Burba, Edward Chłondzyński, Władysław Czapnik, Józef Głogowski, Kazimierz Jarczak, Stanisław Jakubowski, Jan Jentchke, Marian Karch, Witold Kawalerowicz, Walenty Konfederak, Paweł Krawiec, Marian Łuczak, Franciszek Płonka, Kazimierz Pypłacz, Józef Reichert, Jan Smereczański, Kazimierz Szarama, Rudolf Szulczyk, Mirosław Wolek.

<< wstecz