Koło Łowieckie Nr 4 Słonka w Byczynie

Rok założenia: 1954

Założyciele: Józef Całka, Stefan Grela, Edward Jankowski, Paweł Prandzioch, Tomasz Zawadzki.

Grupa myśliwych pod przewodnictwem Kol. Pawła Prandziocha, późniejszego wieloletniego prezesa koła, założyła Koło Łowieckie „Słonka” w Byczynie 21 marca 1954 roku. W 1966 roku koło przyjęło nowy statut. Widnieją pod nim podpisy: Zenona Balasa, Henryka Bardelskiego, Józefa Bogdała, Stefana Greli, Jana Kochana, Stanisława Malatyńskiego, Pawła Prandziocha, Tadeusza Suchanowskiego. W tym czasie stanowili oni trzon koła. W miarę upływu lat liczba członków koła rosła. Obecnie liczy ono 53 myśliwych. W 2004 roku, z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia, koło otrzymało sztandar. Prezesami zarządu koła byli kolejno: Paweł Prandzioch, Tadeusz Suchanowski, Stanisław Koziarski (1979-1985), Zygmunt Mendel (1985-1986), Jan Sikorski (1986-1995), Jerzy Czysty (1995-2002), Ryszard Grüner (2002-2005), Janusz Kaczkowski (od 2005). Kolejni łowczy: Marian Kyrcz, Zygmunt Mendel, Zdzisław Młyński, Bogdan Balas, Lucjan Jurczyk. Funkcję sekretarza zarządu koła pełnili: Stanisław Koziarski, Jerzy Czysty, Wiesław Tarnawski, Krzysztof Sikorski.

Koło gospodaruje obecnie w dwóch obwodach. Obwód łowiecki nr 1 „Byczyna” położony jest w gminie Byczyna. Łączna jego powierzchnia to 5120 ha, w tym lasy 474 ha. Obwód łowiecki nr 150 „Budzów, w większości położony w gminie Gorzów Śląski, ma powierzchnię 7093 ha, z tego 2619 ha to lasy. Łączna powierzchnia obwodów wynosi 12 213 ha. Oba obwody leżą na skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na tzw. Wysoczyźnie Wieluńskiej. Teren jest lekko pagórkowaty, z wieloma remizami. Od wielu lat koło zabiega o podniesienie w swoich obwodach populacji zwierzyny drobnej. W latach 70. ub. wieku w leśnictwie Nasale posiadało wolierę i hodowało bażanty. Obecnie kupuje i co roku zasila łowiska bażantami oraz zającami. Prowadzi też introdukcję nowych gatunków. Do łowiska w obwodzie łowieckim nr 1 wprowadzono daniele, a obecnie trwają przygotowania do introdukcji królików. Wraz z młodzieżą ze szkół w Byczynie i Gorzowie Śląskim (ok. 300 osób) koło bierze udział w akcji „Ożywić pola”. W jej ramach posadzono ok. 600 dzikich drzew owocowych, wyczyszczono remizy śródpolne, dokarmiano zwierzynę. Od szkół skupowane są kasztany i żołędzie. W obwodach koła dziki, sarny czy jelenie są czymś normalnym. Kiedyś były rzadkością. Polują na nie teraz również myśliwi zagraniczni, którzy chętnie przyjeżdżają do koła, doceniając piękno łowisk i możliwość zdobycia atrakcyjnych trofeów.

Członkowie koła: Bartłomiej Adler, Bogdan Balas (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Zenon Balas, Jerzy Bladziak, Marek Binczycki, Stanisław Binczycki, Waldemar Barnaś, Jan Cyga, Roman Czabański, Paweł Czapor, Zbigniew Czapor, Jerzy Czysty, Jerzy Dąbek, Edward Dobkowski (członek Komisji Rewizyjnej), Mieczysław Drewniak, Waldemar Gieselbert, Ryszard Grüner, Ferdynand Heik, Józef Heik, Waldemar Jagiełło, Jan Jasiński, Lucjan Jurczyk (łowczy), Janusz Kaczkowski (prezes zarządu koła), Alfons Kandziora, Artur Kardas, Władysław Koryzma, Bogusław Koziarski, Marek Kochan, Franciszek Kubas, Piotr Kubas, Alfred Kurtz, Wiktor Madaliński, Stanisław Malatyński, Mariusz Marzec, Piotr Mendel, Zygmunt Mendel, Waldemar Miemiec, Roman Mieszkalski, Władysław Misiak, Jan Ogiński, Radosław Placety, Władysław Placety, Aleksandra Prandzioch, Czesław Prandzioch (skarbnik), Sławomir Prandzioch, Robert Ptak, Paweł Pypłacz, Jan Sikorski, Krzysztof Sikorski (sekretarz zarządu koła), Józef Szukała, Grzegorz Szukała, Wiesław Tarnawski (członek Komisji Rewizyjnej), Piotr Wiener, Franciszek Żur.

Odeszli na wieczne łowy: Bazyli Balbuza, Józef Binczycki, Józef Bogdał, Józef Całka, Marian Ciesiołka, Piotr Gieselbert, Stefan Grela, Edward Jankowski, Janusz Karbowski, Jan Kiecko, Jan Kochan, Adam Koryzma, Stanisław Koziarski, Marian Kyrcz, Wiesław Landzberg, Zdzisław Młyński, Marcin Pietras, Paweł Prandzioch, Zygmunt Sączewski, Tadeusz Strzała, Tadeusz Suchanowski, Józef Stójko, Stankiewicz, Mieczysław Wawrzyniak, Ewald Wyrwa, Stanisław Zazdras, Tomasz Zawadzki, Ludwik Zembski, Żabirek.

<< wstecz