Koło Łowieckie Nr 4 „Ponowa” w Kędzierzynie-Koźlu

Rok założenia: 1946

Założyciele: Zygmunt Bania, Franciszek Golis, Jan Golis, Jerzy Kozak, Jan Krukowski, Jan Peterson, Jan Pękala, Wiktor Pieńkowski, Wiktor Szczepanik, Zygfryd Wyrobek Wojciech Ziemski.

W marcu 1946 roku koto zarejestrowano pod nazwą „Bażant-Szarak”. Dzierżawiło wówczas obwody na terenie dzisiejszych gmin Reńska Wieś, Pawłowiczki i Polska Cerekiew. W 1952 roku koło zawarło umowy dzierżawy 3 obwodów: obwodu łowieckiego nr 108 (obecny 129), obwodu łowieckiego nr 90 (obecny nr 128) i obwodu łowieckiego nr 91 „Pawłowiczki”. Obwody te były niezwykle zasobne w zwierzynę drobną. Bardzo licznie występowała kuropatwa, przepiórka, bażant i zając. Nie było problemów z pozyskiwaniem 25 kuropatw czy kilkunastu zajęcy na jedną strzelbę w ciągu polowania. W 1954 roku myśliwi pracujący w Zakładach Azotowych postanowili założyć odrębne koło przyzakładowe i odchodząc, przejęli w ramach podziału obwód łowiecki nr 91 „Pawłowiczki”. W tej sytuacji, w kwietniu 1954 roku, na Walnym Zebraniu koło przyjęło nową nazwę „Ponowa” i wybrało nowe władze. Prezesem został Jan Krząkała, łowczym Adolf Gołębiowski, sekretarzem Franciszek Kowalski, a skarbnikiem Szczepan Niedźwiedź. Koło było w dalszym ciągu dzierżawcą trzech obwodów, a wkrótce otrzymało w dzierżawę duży obwód leśny w rejonie Kuźni Raciborskiej, Rud Raciborskich i Nędzy. W 1957 roku dokonywano weryfikacji członków PZŁ. Komisja weryfikacyjna zweryfikowała pozytywnie wszystkich członków koła „Ponowa”, a było ich wtedy 28. W latach 60. i 70. ub. wieku koło prowadziło intensywne prace hodowlane. Przychylność władzy lokalnej i zrozumienie problemów otwartej hodowli bażanta umożliwiło coroczne zasilanie łowisk ok. 2000 sztuk tych pięknych kuraków polnych. Efekty są widoczne po dzień dzisiejszy. Dobra współpraca ze spółdzielniami rolniczymi i Stacją Hodowli Roślin w Urbanowicach dawała możliwości gromadzenia niezbędnych ilości karmy do zimowego dokarmiania nie tylko ptactwa, ale także i zwierzyny grubej. Z biegiem lat zmieniły się jednak warunki bytowania zwierzyny. Wraz ze zmianami w kulturze rolnej nastąpił drastyczny spadek liczebności ptactwa łownego. Ponadto dzierżawione obwody dotknęła powódź w 1997 roku oraz tragiczny pożar lasów raciborskich w 1992 roku. Koło bardzo uroczyście obchodziło kolejne rocznice założenia: 25-lecie, 30-lecie, 40-lecie, 50-lecie oraz w 2006 roku 60-lecie. W okresie tych obecnie już ponad 60 lat istnienia koła zmieniali się także i jego członkowie, i zarządy. Najdłużej funkcję prezesa pełnił Jan Krząkała, a po nim przez 36 lat Jan Kierznowski. Łowczymi z najdłuższym stażem byli Adolf Gołębiowski i Czesław Niedzielski. Funkcję skarbnika najdłużej pełnił Szczepan Niedźwiedź. Byli i są w kole koledzy, którzy pełnili i pełnią różne obowiązki w organach PZŁ: Franciszek Wąsik był przewodniczącym Powiatowej Rady Łowieckiej w Koźlu, Józef Czerniejewski sekretarzem tej rady. Członkami WRŁ w Opolu byli Marian Mioduszewski, Franciszek Wąsik, Józef Błacha, a jest Jan Kierznowski. Komisja Kynologiczna przy ORŁ w dużej części składa się z członków Koła Łowieckiego „Ponowa”. Jej przewodniczący, Jan Kierznowski, jest również prezesem polskiego Klubu Posokowca, a funkcję wiceprezesa pełni Wojciech Galwas. Znane i znaczne są osiągnięcia drużyny strzeleckiej koła w składzie: Mieczysław Piastowski, Zbigniew Galwas, Jerzy Denkiewicz i Norbert Stronciwilk. Znane i także znaczne są osiągnięcia kynologiczne sędziów pracy psów myśliwskich Jana Kierznowskiego i Wojciecha Galwasa. Obecnie koło liczy 70 członków, a najdłuższym stażem członkowskim, bo ponad 50-letnim, legitymują się Kol. Adolf Gołębiowski i Kol. Jan Kulpa.

Obecnie koło jest dzierżawcą trzech obwodów: obwodu łowieckiego nr 124 „Poborszów” o powierzchni 5000 ha, obwodu łowieckiego nr 128 „Łężce” o powierzchni 6010 ha, obwodu łowieckiego nr 129 „Dziergowice” o powierzchni 3800 ha i obwodu łowieckiego nr 153 o powierzchni 3880 ha. Łącznie dzierżawi 18 690 ha gruntów, w tym ponad 5000 ha lasu. Są to wprawdzie obwody słabe i średnie, jednak dzięki intensywnej gospodarce łowieckiej pozyskuje się w nich rocznie ok. 400 sztuk zwierzyny grubej (jeleni, danieli, dzików i saren). Na polach bytuje licznie bażant, są również kaczki i gęsi, powoli odbudowuje się stan liczebny zająca i kuropatwy.

Członkowie koła: Stanisław Bednarz, Krzysztof Biedrzycki, Tomasz Borsuk, Andrzej Brzeziński, Paweł Brzoska, Włodzimierz Bunikowski, Eugeniusz Burczycki, Jerzy Denkiewicz, Krystian Flegel, Hubert Gach, Jan Gach, Jolanta Gach, Norbert Gach, Wojciech Galwas (sekretarz zarządu koła), Wojciech Galwas junior, Zbigniew Galwas, Damian Gediga, Adolf Gołębiowski, Jerzy Gołębiowski, Roman Gołębiowski, Wiesław Górecki, Edward Jabłecki, Bogusław Jarek, Agnieszka Jaskółka-Czogała, Jan Kaczmarczyk, Karol Kania, Wilibald Karpisz, Jan Kierznowski, Alojzy Kirchniawy, Hieronim Kowalczyk, Jacek Krzywniak, Leszek Krzywniak, Jan Kuligowski, Jan Kulpa, Jan Maczek, Mirosław Mioduszewski, Janusz Miszkurka, Józef Moszek, Jan Mrozek, Marek Myrcik, Dariusz Niedzielski , Jan Ochantol, Paweł Ochantol, Przemysław Ozga, Wacław Ozga (skarbnik), Andrzej Paczkowski, Bronisław Paczkowski, Mieczysław Piastowski (łowczy), Stanisław Piastowski, Józef Płonka, Robert Pogodzik, Alfred Polaczek, Franciszek Remień, Tomasz Remień, Joachim Solich, Ludwik Studniorz, Jacek Stochmiałek, Norbert Stronciwilk, Jacek Szala, Andrzej Szymczyk, Tomasz Szymczyk, Karol Swientek, Herbert Wallberg, Mirosław Wantuła, Bronisław Wąsik, Marian Wojciechowski (prezes zarządu koła), Jan Wojnar, Henryk Wons, Aldona Wrazidlo, Bernard Wrazidlo (podłowczy), Waldemar Zmarzły.

Odeszli na wieczne łowy: Jan Borzemski, Józef Czerniejewski, Jerzy Czogała, Rainhold Gach, Zdzisław Galwas, Antoni Giełza, Włodzimierz Greber, Wilhelm Gołąbek, Zbigniew Haba, Mieczysław Kuchyt, Hubert Kopeć, Franciszek Kowalski, Jan Krząkała, Paweł Krząkała, Alfons Kuźnik, Brunon Makowiecki, Marian Mioduszewski, Czesław Niedzielski, Szczepan Niedźwiedź, Paweł Ostryj, Franciszek Polaczek, Stanisław Sikora, Andrzej Sprysz, Arkadiusz Subocz, Ryszard Szal, Franciszek Wąsik, Antoni Wątroba, Bronisław Wilk, Hubert Wycisk.

<< wstecz