Koło Łowieckie Nr 4 Dzik w Namysłowie

Rok założenia: 1970

Założyciele: Stefan Barkowski, Jan Cioch, Grzegorz Gajdemski, Eryk Gawlak, Stefan Gełej, Stanisław Kokoszka, Szymon Oleśniewicz, Irena Paszkiewicz, Tadeusz Szlufarski, Włodzimierz Rechajget.

Koło Łowieckie Nr 4 „Dzik” w Namysłowie powstało 26 sierpnia 1970 roku na bazie rozwiązanego z przyczyn administracyjnych Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 402 działającego od 1949 roku przy Jednostce Wojskowej 1282 w Jastrzębiu Alaskim. Początkowo, po reorganizacji, koło przyjęło nazwę: Koło Łowieckie Nr 455 „Bażant” w Jastrzębiu Alaskim. W związku z ujednoliceniem numeracji kół powiatu namysłowskiego 3 marca 1971 roku Walne Zgromadzenie uchwaliło ostateczna nazwę: Koło Łowieckie Nr 4 „Dzik” w Jastrzębiu Alaskim. Po migracji większości myśliwych do Namysłowa (w Jastrzębiu Alaskim pozostał tylko jeden myśliwy) na Walnym Zgromadzeniu dnia 25 kwietnia 2006 roku zmieniono siedzibę koła z Jastrzębia Alaskiego na Namysłów. Obecnie koło liczy 45 członków (77% z nich posiada uprawnienia selekcjonerskie) i 3 kandydatów. Członkami koła są wojskowi, pracownicy wojska, emerytowani wojskowi i pracownicy wojska, pracownicy ALP (łącznie 52%). Pozostali to osoby rożnych zawodów i rolnicy.

Koło gospodaruje w dwóch polnych obwodach: obwodzie łowieckim nr 13 „Bukowie” i obwodzie łowieckim nr 19 „Gręboszów” o łącznej powierzchni 8302 ha, w tym 1636 ha lasów należących do Nadleśnictwa Namysłów. Podstawowym gatunkiem łownym jest sarna, dość licznie występuje dzik, sporadycznie jeleń. Obecnie koło uprawia 5 poletek zaporowych, łącznie 4,5 ha, oraz dwie łąki, w obwodach są 3 paśniki-magazyny, 165 ambon i dom myśliwski atrakcyjnie umiejscowiony w centrum łowiska. Członkowie koła włożyli dużo pracy w jego adaptację i modernizację dla potrzeb łowiectwa. Służy on nie tylko myśliwym – jest udostępniany młodzie ży szkolnej, harcerzom oraz organizacjom działającym przy starostwie i gminie Namysłów.

Członkowie koła : Maciej Adamski, Jerzy Banasiński, Roman Bednarczuk, Kazimierz Białkowski, Bogdan Boch, Jacek Boch, Lech Bogdański, Zygmunt Bużowicz, Jan Cioch (prezes zarządu koła), Wojciech Cioch, Tadeusz Ciura (członek Komisji Rewizyjnej), Jozef Czuczwara, Jozef Ćwikliński (strażnik łowiecki), Eugeniusz Florek, Stefan Gełej (sekretarz zarządu koła), Antoni Grzywaczewski, Mieczysław Januszkiewicz, Mariusz Kalinowski, Jan Kania, Marek Kołecki, Bogumił Kopica, Jan Krecichwost, Roman Kurda (gospodarz koła), Antoni Kurdziel (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Czesław Latasiewicz (skarbnik), Wiesław Latasiewicz, Stanisław Loster, Jozef Pawliszyn, Michał Piegza, Jan Pisuła (członek Komisji Rewizyjnej), Ryszard Raczkowski, Marian Radziński (strażnik łowiecki), Tomasz Radziński, Andrzej Rak, Tadeusz Rak, Sławomir Różański, Zdzisław Różański, Artur Rudnicki, Henryk Sańczuk, Henryk Seruga, Stanisław Staszczyszyn, Piotr Szeliński, Jerzy Szlufarski (łowczy), Franciszek Wojas (nie macierzysty), Izydor Zieja.

Odeszli na wieczne łowy : Stefan Barkowski, Jan Cytowicz, Grzegorz Gajdemski, Eryk Gawlak, Stanisław Janowski, Kazimierz Jelonek, Franciszek Kiełtyka, Stanisław Kokosza, Stanisław Kowalik, Marian Kowalski, Mirosław Krasinkiewicz, Alojzy Kulczycki, Konstanty Kulka, Edward Kurdziel, Jan Lorek, Aleksander Masnyk, Bolesław Patelski, Włodzimierz Rechajget, Ryszard Rodek, Stanisław Rogosz, Adolf Sawicki, Tadeusz Szlufarski, Andrzej  Szulc, Edward Szynklarz, Wojciech Świerczek, Jan Walenty, Bolesław Wiśniewski, Roman Wojewódzki, Jozef Wołkowicz.

<< wstecz