Koło Łowieckie Nr 3 Słonka w Strzelcach Opolskich

Rok założenia: 1947

Założyciele: Jan Borzemski, Kazimierz Kopczyński, Hilary Wiącek.

Koło założono 18 kwietnia 1947 roku z inicjatywy Kolegów Jana Borzemskiego, Kazimierza Kopczyńskiego i Hilarego Wiącka. Do tej pory żyje jeden z jego założycieli Kol. Hilary Wiącek, choć nie jest już czynnym myśliwym. Do 1975 roku gospodarowało na obszarze około 10 000 ha, licząc 33 członków, kiedy decyzją Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Opolu, wymuszoną przez ówczesne władze polityczne województwa, pozbawione zostało 2/3 najlepszego terenu na rzecz Koła Łowieckiego „Zielona” w Gliwicach. Dla Koła Łowieckiego „Słonka” w Strzelcach Opolskich pozostawiono 3810 ha terenu polnego z remizami śródpolnymi i około 100 ha lasu w jednym kompleksie. Po 27 latach, gdy wybudowano autostradę A-4, do koła wróciła część jego dawnego obwodu ok. 900 ha, w tym ponad 300 ha lasu. Dużą wagę przywiązuje się w kole do szkolenia strzeleckiego. Tego m.in. wynikiem jest zdobycie przez jego drużynę strzelecką, w składzie Henryk Damas, Jerzy Kołodziej, Jakub Andrzej Marek mistrzostwa Opolszczyzny w klasie powszechnej w 2007 roku. W przeszłości w obwodzie koła odławiano rocznie około 200 zajęcy, a po polowaniach na pokocie leżało ich zwykle po ok. 120 sztuk. Na polowaniach na kuropatwy natomiast strzelano po 30 kur na myśliwego i zwierzyny tej było pod dostatkiem. Liczebność najpopularniejszych mieszkańców pól zaczęła spadać nie tylko wskutek pogarszania się warunków siedliskowych, ale również przez wprowadzenie całorocznej ochrony skrzydlatych drapieżników, a przede wszystkim kruka. Wielkie nasycenie nim łowisk powoduje, że zwierzyna drobna, na którą myśliwi już w wielu regionach nie polują, nie ma szans w walce o przeżycie z tym inteligentnym drapieżnikiem skrzydlatym. Nie zniechęca to jednak myśliwych od prób odbudowy jej populacji w łowiskach. Tak jest również w Kole Łowieckim „Słonka” w Strzelcach Opolskich. W przededniu 60 rocznicy powstania koła zamierzenia jego ^członków są ambitne. W najbliższym dziesięcioleciu zamierzają doprowadzić w swoim obwodzie łowieckim do odbudowy populacji kuropatwy i zająca. Realizacja programu restytucji kuropatwy rozpoczęła się w 2008 roku. Po 2010 roku koło zamierza wdrożyć podobny program dotyczący zająca. Ukształtowanie terenu dzierżawionego obwodu łowieckiego i urozmaicenie upraw rolnych sprzyjają tym zamiarom.

Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 90 „Dolna”, ten sam, w którym polowali jego założyciele.

Członkowie koła: Hubert Bugiel, Waldemar Bugiel, Stanisław Chociejowski (skarbnik), Henryk Damas (prezes zarządu koła), Ryszard Damas, Joachim Gawlik, Jerzy Kołodziej, Łukasz Kowalski, Mieczysław Kowalski, Zygfryd Krawiec, Robert Kruczek (sekretarz zarządu koła), Jakub A. Marek (łowczy), Jan Nawara, Władysław Pelc, Rainhard Pisarski, Jerzy Pordzik, Henryk Sopel, Mieczysław Sopel (długoletni, a obecnie honorowy prezes, najstarszy czynny członek koła – skończył 83 lata), Józef Szendzielorz, Henryk Termin. Stażyści: Józef Bryłka, Henryk Bugiel.

Odeszli na wieczne łowy: Jan Borzemski, Jerzy Damas, Wiktor Donat, Seweryn Fąfara, Alfred Himmel, Jan Jakubas, Zygmunt Kasprzyk, Władysław Kulka, Tadeusz Oset, Jerzy Pękala, Stanisław Soboń, Wacław Trębicki, Józef Wieczorek, Józef Wilk, Witold Zalewski, Maksymilian Zygierd.

<< wstecz