Koło Łowieckie Nr 3 „Lis” w Opolu

Koło Łowieckie Nr 3 „Lis” w Opolu zostało zarejestrowane w listopadzie 1948 roku. Podlegało pod ówczesną Śląsko – Dąbrowską Wojewódzką Radę Łowiecką. Pierwszym prezesem koła i jednocześnie jednym z założycieli był Stanisław Dzierżanowski, nadleśniczy ówczesnego Nadleśnictwa Grudzice. Początkowo koło dzierżawiło od gmin tereny polne rozciągające się na wschód od miasta Opole po wsie Daniec i Kamień Śląski. W okresie tym koło zrzeszało 16 myśliwych. Od 1952 roku, po dokonaniu podziału województwa na obwody, wydzierżawiło dwa obwody: obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” i obwód łowiecki nr 115 „Goświnowice”. W nieznacznie zmienionych granicach koło dzierżawi je do dzisiaj. Od 1973 roku, wraz ze zmiana modelu łowiectwa, przejęto gospodarkę łowiecka na blisko 4200 ha zwartego kompleksu leśnego obrębu Grudzice, który wszedł w granice obwodu łowieckiego nr 44.
Koło przywiązuje dużo uwagi do propagowania kultury łowieckiej. Służy temu m.in. ufundowany w 1994 roku ołtarz św. Huberta w nawie bocznej kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jadwigi w Opolu Malinie. Corocznie odbywają się tam uroczyste msze myśliwskie poprzedzające polowanie hubertowskie. Uroczysty charakter mszy podnosi w niej udział sponsorowanej przez koło orkiestry dętej. Myśliwi z koła przez cały rok opiekują się ołtarzem, dbając o świece i świeże kwiaty przed każdym większym świętem kościelnym czy ważna datą w życiu parafii. Rok po ufundowaniu ołtarza kołu nadano sztandar, który jest przechowywany w tym kościele przy ołtarzu św. Huberta.
Koło intensywnie bierze udział w kształtowania pozytywnego wizerunku Polskiego Związku Łowieckiego oraz przychylnego odbioru społecznego łowiectwa. W tym celu, we współpracy z leśnikami z Nadleśnictwa Opole, uczestniczy w realizacji programów informacyjnych Ośrodka Regionalnego Telewizji Polskiej w Opolu, Radia Opole i innych rozgłośni radiowych oraz lokalnej prasy z „Nową Trybuną Opolską” na czele. W ramach współpracy powstają corocznie materiały ilustrujące między innymi zimowe dokarmianie zwierzyny, przeciwdziałanie kłusownictwu, współpracę rolników i myśliwych w zapobieganiu szkodom powodowanym przez zwierzynę łowną oraz akcje edukacyjne myśliwych i leśników.
Koło od lat przywiązuje dużo uwagi do rozwoju kynologii wśród swoich członków, stosując różne formy zachęty dla myśliwych posiadających użytkowe psy rasowe pracujące na rzecz wszystkich członków koła. Na wyróżnienie w tej dziedzinie zasługują: Kol. Jan Bursy i Kol. Ernest Klama. Kol. Klama jest nie tylko posiadaczem wyśmienitego posokowca hanowerskiego Brawo (PKR.VI-6031), ale także aktywnym członkiem Klubu Posokowca, przynależnym do ISHV, w tym także, od 2003 roku, członkiem zarządu tego klubu. Kol. Jan Bursy natomiast jest posiadaczem doskonałego alpejskiego jamniko-gończego Wir (PKR.VI-3965). We wszelkich wątpliwych wypadkach myśliwi z koła mogą więc liczyć na profesjonalne sprawdzenie efektów oddanego strzału. Jest to szczególnie ważne, gdyż koło pozyskuje corocznie dużą liczbę zwierzyny grubej, w tym jeleni, które często wymagają dochodzenia z dobrze ułożonym posokowcem.
Warto również wspomnieć o zaangażowaniu członków koła w prace organów zrzeszenia na szczeblu okręgu opolskiego PZŁ: w Okręgowej Radzie Łowieckiej, Okręgowym Sądzie Łowieckim i pięciu komisjach problemowych ORŁ w Opolu.
W uznaniu zasług Koło Łowieckie Nr 3 „Lis” w Opolu, w 2006 roku zostało odznaczone medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny” a w roku 2010 Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.Członkowie koła (stan na 10.04.2010):
Krzysztof Bąk, Tomasz Blacharski, Marek Bocianowski (prezes), Andrzej Bosacki, Rudolf Buhl, Jan Bursy (podłowczy na obwód 44), Stanisław Cymbalista, Czesław Dulęba, Paweł Gajda, Robert Gajda, Artur Gebauer, Józef Gruner, Jerzy Iżycki (podłowczy na obwód 115), Waldemar Jahn, Norbert Jakubczyk, Adam Janos, Ryszard Janos, Bogusław Jaroszewicz, Joachim Jończyk, Rajmund Jończyk, Ernest Klama, Wiesław Kołodziej, Janusz Konofalski, Grzegorz Kontek, Andrzej Kontek, Zbigniew Kontek (łowczy), Erwin Kowalik, Werner Kowalik, Bogusław Krasowski, Edmund Krasowski, Andrzej Krupski, Mariusz Krzywicki, Stefan Kulig (skarbnik), Alojz Kulik, Hubert Kulik, Jan Kulik, Marzena Kurowska, Henryk Kwik, Andrzej Lysek, Norbert Lysek, Hieronim Makowski, Bernard Mansfeld, Wolfgang Mientus, Piotr Mientus, Jacek Mikłuszka, Paweł Mroczeń, Adam Paszko, Janusz Polak, Mieczysław Polak, Grzegorz Przydatek (sekretarz), Władysław Raczek, Kazimierz Raniczkowski, Marek Raszczuk, Franciszek Rogalewski, Andrzej Romanowicz, Robert Ryba, Andrzej Rzeszutek, Waldemar Siekierka, Michał Skibiński, Stanisław Solecki, Czesław Szczepański, Gerard Szweda, Andrzej Tokarski, Alfred Warwas, Bronisław Wilk, Sylwester Wilk, Waldemar Wilk, Zygfryd Żur.

Odeszli na wieczne łowy:
Bronisław Braczkowski, Stanisław Budkiewicz, Kazimierz Bukowy, Paweł Czura, Stanisław Dzierżanowski, Ireneusz Chwalczuk, Wincenty Gnyp, Janusz Gromotko, Eryk Hanzlik, Włodzimierz Hundt, Ryszard Jakubczyk, Jan Kampa, Jakub Kania, Antoni Kokot, Marian Kontek, Jan Kosmala, Wincenty Kraczkowski, Henryk Ledwoch, Roman Michalski, Kazimierz Młot, Mieczysław Młot, Władysław Podboraczyński, Kazimierz Poliwoda, Stanisław Próchniewicz, Franciszek Rychlikowski, Zbigniew Siejka-Domański, Marian Sławik, Stanisław Szajkowski, Karol Witek, Włodzimierz Zajączkowski.


Z życia koła:Fotoreportaże:

<< wstecz