Koło Łowieckie Nr 3 Chrobry w Głuchołazach

Rok założenia koła: 1948

Założyciele: Stanisław Bodnar, Stefan Klimas, Kokoszka, Mikołaj Konończuk, Stanisław Kuś, Orłowski, Jozef Syta, Jan Teterwak, Edward Tokarski

Koło Łowieckie w Głuchołazach powstało z połączenia dwóch kół łowieckich z miejscowości Łączki i Bodzanów. Nazwę „Chrobry” otrzymało w późniejszym okresie. Również zmianom uległy tereny dzierżawionych obwodów. W rożnych okresach rożnie kształtował się stan liczebny zwierzyny. W latach 50. i 60. XX wieku przeważała zwierzyna drobna, tj. zające i kuropatwy. Rozpoczęta w latach 60. ub. wieku i kontynuowana nadal intensywna introdukcja bażanta pozwoliła wprowadzić do łowisk koła ten piękny gatunek ptaka. Przełom lat 70. i 80. ub. Wieku przyniósł znaczna poprawę stanów zwierzyny grubej, w tym sarny, dzika i jelenia. Świadczy to o dobrej pracy hodowlanej głuchołaskich myśliwych. Dzięki temu obwody łowieckie dzierżawione przez koło, poza niekwestionowanymi walorami krajobrazowymi, stanowią atrakcyjny teren polowań, w tym również dla myśliwych dewizowych. 60 lat działalności głuchołaskich myśliwych na trwałe wpisało się w historię, kulturę i przyrodę regionu. Gospodarność zaś znalazła wyraz w wybudowanej w latach 1996-1998 z własnych Środków siedzibie koła. Koło utrzymuje szeroka współpracę z organami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz z parlamentarzystami regionu. Z inicjatywy myśliwych koła wybudowano zagrodę do hodowli danieli, introdukowanych dla wzbogacania łowisk o nowy gatunek zwierzyny. Obecnie koło buduje bażantarnię. Narodziła się również koncepcja budowy we współpracy z nadleśnictwem zagrody do hodowli zajęcy. Polowania i inne imprezy łowieckie uświetniają dwaj sygnaliści, których dochowało się koło. Należy zwrócić uwagę, że duża wagę przywiązuje się w nim do kultywowania tradycji łowieckich. Najbardziej zasłużeni członkowie koła, pełniący w rożnych okresach funkcje w jego władzach i organach, to Edward Tokarski, Mikołaj Konończuk, Jozef Syta, Stefan Klimas, Stanisław Kuś, Stanisław Bodnar, Janusz Ciechowski, Jerzego Ficek, Tadeusz Amrogowicz, Marek Czarnik, Zdzisław Głuszka, Roman Starzyk, Janusz Łukawski, Grzegorz Czech, Andrzej Kwarciak, Zbigniew Fornalik, Rajmund Romanowski.

Koło dzierżawi dwa obwody: obwód łowiecki nr 117 „Polski Świętów i obwód łowiecki nr 121 „Głuchołazy” o łącznej powierzchni przeszło 12 600 ha. Obwody położone są w bardzo malowniczej okolicy, w znacznej części na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.

Członkowie koła: Stanisław Aleksandrowicz, Ryszard Biernat, Marcin Cichy, Marek Czarnik, Grzegorz Czech (łowczy), Sebastian Czech, Josel Czerniak, Stanisław Derylak, Edward Domański, Krzysztof Ejsmont, Zbigniew Fornalik (prezes zarządu koła), Bogusław Gębala, Stanisław Gębala, Jan Górniak, Stanisław Grocholski, Franciszek Halfar, Piotr Jabłoński, Dariusz Kanarski, Piotr Klimas, Robert Kruk, Piotr Kurowski, Andrzej Kwarciak, Janusz Łukawski, Marian Malinowski, Andrzej Miksa, Aleksander Nowak, Antoni Ożóg, Aleksander Paca, Jan Pachota, Sławomir Podgórzec (sekretarz zarządu koła), Janusz Prokop, Rajmund Romanowski (skarbnik), Krzysztof Rypień, Roman Starzyk, Witold Starzyk, Władysław Szozda, Bolesław Świstuń, Piotr Wydra, Jerzy Wyszkowski, Czesław Zieliński, Marcin Zieliński, Zbigniew Zubek, Robert żak.

Odeszli na wieczne łowy: Stanisław Bodnar, Michał Caputa, Stanisław Cichoń, Janusz Ciechowski, Zdzisław Głuszek, Linus Halfar, Mikołaj Hrywniak, Serafin Jończy, Stefan Klimas, Mikołaj Konończuk, Jan Kuś, Stanisław Kuś, Władysław Momot, Stefan Polański, Mieczysław Sojka, Franciszek Strączy, Edward Tokarski, Bogdan Żak.

<< wstecz