Koło Łowieckie Nr 3 Bażant w Prudniku

Rok założenia: 1952

Założyciele: Goliszek, Henryk Leńczuk, Kazimierz Regulski, Szymański.

Koło zostało zarejestrowane w 1952 roku. Na walnym zebraniu myśliwych z trzech jednostek wojskowych w Prudniku wybrano zarząd koła. Prezesem został Kol. Kazimierz Regulski, łowczym Kol. Henryk Leńczuk senior, sekretarzem Kol. Goliszek, skarbnikiem Kol. Szymański. Zebranie odbyło się w marcu 1952 roku w kasynie oficerskim w Prudniku. Przydzielony dla koła teren polny z licznymi remizami poprzecinany był rowami z czysta woda, w której żyły pstrągi i raki. Bardzo dobry był stan liczebny zajęcy, kuropatw i sarny polnej, dziki (przechodnie) trafiały się sporadycznie. W 1954 roku, gdy dokonano podziału kraju na obwody łowieckie, koła podjęło hodowlę bażantów i wzmocniło ochronę łowisk przed kłusownikami, zorganizowano systematyczne dokarmianie zwierzyny. Nawiązano wówczas współpracę z opiekunami kół Ligi Ochrony Przyrody w szkołach podstawowych w miejscowościach Moszczanka, Dytmarów, Skrzypiec, Trzebina. W latach 1959-60 odbyły się pierwsze kursy selekcjonerów samców zwierzyny płowej. Przez kolejne lata zmieniały się granice obwodów łowieckich, koło przeżywało trudności finansowe, zmieniały się zarządy, przychodzili nowi myśliwi. W latach 1962-65 zmienił się przekrój socjalny koła: obok myśliwych ,żołnierzy wstępują do niego robotnicy, rolnicy, inteligencja. W tamtych czasach, do lat 70. ub. wieku, łowiska koła były bogate w zwierzynę drobna i ptactwo. Polowanie na zające w 15 strzelb wieńczył pokot 120 szaraków. Zabiegając o urozmaicenie ptactwa łownego, zajęto się intensywna hodowla bażanta. W związku z dużymi kosztami zrezygnowano z niej w 1980 roku. W 1998 roku w obwodzie łowieckim nr 109, dzierżawionym przez koło, pojawiły się daniele i muflony. 9 listopada 2002 roku koło obchodziło 50lecie. Od sezonu łowieckiego 2001/2002 postanowiono zając się remontem obiektów, które posiadało na własność. Pomieszczenia gospodarcze adaptowano na salę odpraw, przystąpiono do budowy zbiornika wodnego, a zarazem stawu rybnego. Prace remontowe i upiększające trwają nadal. 27 października 2007 roku, podczas obchodów Hubertowin Opolskich 2007 na strzelnicy w Opolu-Grudzicach, Koło Łowieckie Nr 3 „Bażant” w Prudniku otrzymało sztandar ufundowany przez członków i sponsorów  sympatyków łowiectwa.

Obwód łowiecki nr 109 „Dytmarów”, skategoryzowany jako słaby, ma powierzchnię 5400 ha, w tym 550 ha lasu. Wyposażony został w następujące urządzenia łowieckie: 7 paśników, 28 lizawek, 28 ambon. Uprawiane jest w nim poletko produkcyjne 0,8 ha. Zwierzyna zinwentaryzowana: jelenie – 5, daniele – 65, sarny – 231, dziki – 21, lisy – 30, zające – 30, bażanty – 35, muflony – 31, kaczki – 55. Obwód łowiecki nr 110 „Prudnik”, kategoria: słaby, ma powierzchnię 7140 ha, w tym lasu 131 ha. są w nim 2 budynki gospodarcze, 2 magazyny, 14 paśników, 33 lizawki, 28 ambon. Poletka produkcyjne mają areał 1,2 ha, ponadto utrzymywane są pasy zaporowe. Zwierzyna zinwentaryzowana: jelenie – 11 (przechodnie), sarny – 263, dziki – 42, lisy – 31, zające – 25, bażanty – 31, kuropatwy – 53, kaczki – 62. W każdym obwodzie powołano po jednym społecznym strażniku łowieckim.

Członkowie koła: Radosław Boruszak, Jan Buczek, Dominik Drohomirecki, Wenanty Jankowski (prezes zarządu koła), Jan Jasiński, Marek Jasiński (członek Komisji Rewizyjnej), Zbigniew Kaczmarek (sekretarz zarządu koła), Eugeniusz Karmelita, Marek Kiebzak, Mirosław Kowalski, Adam Kręgiel, Kazimierz Kucik, Krzysztof Lenartowicz (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Andrzej Lewandowski, Jozef Licznar, Karol Licznar, Jozef Malinowski, Ryszard Marczyk, Andrzej Nowak, Jarosław Olański, Jerzy Olański (urlopowany), Janusz Paszkowski (skarbnik), Jozef Pełszyk, Kazimierz Pieniążek (strażnik łowiecki), Grzegorz Sieradzki (członek Komisji Rewizyjnej), Kazimierz Sporek, Andrzej Śliwa, Zbigniew Tarnowski (strażnik łowiecki), Jan Tomera, Zbigniew Toczek, Ireneusz Trylski (urlopowany), Jozef Urbański, Henryka Wiatr, Julian Wiatr, Przemysław Wójcik, Wojciech Wicherek, Jan Zahuta, Jan Żółkiewicz (łowczy), Romuald Żurakowski (podłowczy). Stażysta: Paweł Hoinka.

Odeszli na wieczne łowy: Zbigniew Fostiak, Władysław Gryglas, Stanisław Gruba, Jan Janosz, Zbigniew Kanecki, Albin Kownacki, Henryk Leńczuk, Zbigniew Reczek, Arnold Rithaler, Jozef Sawicki, Jan Skolarus, Roman Tarasiuk, Stanisław Tutak, Stanisław Trybuś.

<< wstecz