Koło Łowieckie Nr 2 „Muflon” w Głubczycach

Rok założenia: 1953

Założyciele: Marian Dudek, Feliks Kamieniak, Stanisław Pawlak, Jakub Szewczyk, Bernard Wolski.

Jesienią w 1946 roku, przed sezonem polowań, w Głubczycach powstało pierwsze koło łowieckie pod nazwą Powiatowe Koło Łowieckie w Głubczycach. Założycielami tego koła byli: Bolesław Fedorowicz (prezes), Ludwik Kędzierski, Antoni Żuchowski, Bolesław Strzelecki, Kazimierz Flegier, Józef Malison, kapitan Stój i Stanisław Zubel. Liczyło wówczas 15 członków i polowało na obszarze całego powiatu. Zasady polowania opierały się na starym, przedwojennym prawie łowieckim. Broń myśliwska pochodziła z poniemieckich magazynów i z magazynów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Podobnie rzecz się miała z amunicją. Myśliwi często też sami produkowali amunicję, wykorzystując proch z rozbiórki poniemieckich pancerfaustów. We własnym zakresie remontowali również pozyskane sztuki broni. W pierwszych latach istnienia koło, dzięki poparciu ówczesnego starosty powiatowego Ignacego Zawadzkiego, uzyskało budynek w parku miejskim, który stał się jego pierwszą siedzibą. W budynku tym założono restaurację „Łowiecka”, którą przez okres trzech lat prowadzili sami myśliwi. Ówczesne zezwolenia na posiadanie broni myśliwskiej wydawane były przez szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa i wypisywane były na zwykłej kratkowanej kartce papieru. W tamtych latach na terenie powiatu było bardzo dużo zwierzyny łownej, np. w czasie jednego polowania strzelano 87 saren czy też 900 zajęcy. Bażantów było tyle, że można je było spotkać wszędzie, nawet na przydrożnych drzewach owocowych. W miarę wzrostu liczby członków koła powiatowego zaszła konieczność utworzenia kilku odrębnych kół łowieckich i podziału terenu. Na przełomie 1949 i 1950 roku Powiatowe Koło Łowieckie zostało podzielone. W wyniku podziału powstały: Koło Łowieckie Nr 1 i Koło Łowieckie Nr 2. Jako datę ich utworzenia przyjmuje się 13 lipca 1953 roku, gdy zostały zarejestrowane. Była to pierwsza rejestracja kół łowieckich w województwie opolskim. W momencie utworzenia Koło Łowieckie Nr 2 liczyło 26 członków. Dzierżawiło 2 obwody łowieckie obejmujące obszar przyległy do granicy państwa na przestrzeni od miejscowości Ciermięcice do miejscowości Pilszcz, a w głąb sięgające do miejscowości Włodzienin i Zubrzyce. Koło borykało się z dużymi trudnościami zarówno w zakresie prawidłowego funkcjonowania, gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach, jak i utrzymania prawidłowej populacji zwierzyny łownej oraz dokarmiania jej w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Były również problemy z upowszechnianiem problematyki łowieckiej i przyrodniczej wśród młodzieży szkolnej, która przecież sukcesywnie zasila grono myśliwych. W 1965 roku po raz pierwszy przeprowadzono w kole odłowy żywych zajęcy. Od 1966 do 1970 roku natomiast w obwodach koła prowadzone były badania nad populacją zajęcy. Nadzorował je bezpośrednio Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. W roku jubileuszu 50-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, wspólnie z Kołem Łowieckim Nr 1, przy współudziale Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach, zmodernizowano strzelnicę Marysieńka Las, która służy myśliwym do dnia dzisiejszego. 50 rocznica powstania koła w 2003 roku zdopingowała myśliwych do podjęcia uchwały na Walnym Zgromadzeniu Koła o fundacji sztandaru. Jest on zarówno znakiem koła łowieckiego, jak i symbolizuje godność i honor myśliwych skupionych wokół idei prawego łowiectwa, kultywujących łowieckie tradycje, chroniący przyrodę ojczystą. Uroczystości wręczenia sztandaru odbyły się 12 lipca 2003 roku.

Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie o ogólnej powierzchni 14 147 ha, w tym grunty leśne stanowią ogółem 9%. Wszystkie obwody zakwalifikowane są do kategorii bardzo słabych. Są to obwód łowiecki nr 145 „Rogożany”, obwód łowiecki nr 146 „Lewice” i obwód łowiecki nr 149 „Wysoka”.

Członkowie koła: Józef Antoszczyszyn, Mirosław Barski, Tadeusz Bielecki, Feliks Bilik, Zenon Borysiewicz, Bronisław Chmielewski, Janusz Chojna, Zenon Demichowicz (przewodniczący Komisji Strzeleckiej), Dariusz Fabrowski, Zdzisław Florczak (sekretarz zarządu koła), Stanisław Galara, Edward Grzeczny, Edward Kania (strażnik łowiecki), Jan Kęsicki, Antoni Klusek (członek Komisji Rewizyjnej), Piotr Kopytko, Ryszard Kowalczyk, Kazimierz Kurzeja, Bogdan Kwietniewski, Zbigniew Leżański, Jacek Maćko, Stanisław Małek, Edward Miler, Tadeusz Milian, Jan Młot, Dariusz Moritz, Jerzy Orzechowski, Franciszek Pająk (łowczy), Jerzy Przemyślański, Kazimierz Przemyślański (prezes zarządu koła), Jan Ryfiak (członek Komisji Rewizyjnej), Edward Sabina (strażnik łowiecki), Józef Sieniakiewicz, Benedykt Smyczek, Józef Szpak, Zbigniew Tomczak, Andrzej Walczak (członek Komisji Rewizyjnej), Bogusław Wojtuś, Władysław Wojtuś, Zbigniew Wsiaki (wiceprezes zarządu koła), Józef Zaręba (skarbnik), Tomasz Zdziebkowski.

Odeszli na wieczne łowy: Zygmunt Chojna, Bronisław Cybuch, Stanisław Dybalski, Alojz Enenkiel, Stefan Gaczoł, Bolesław Grondowski, Stanisław Konior, Ryszard Kopytko, Stanisław Kopytko, Władysław Kowalczyk Andrzej Majchrzak, Józef Malison, Marian Micek, Alfred Misz, Czesław Ostrowski, Tadeusz Pankiewicz, Stanisław Pawlak, Walenty Piliszański, Władysław Pisarewicz, Mieczysław Placek, Władysław Sarzyński, Piotr Smoliński, Stanisław Straszak, Jerzy Strzelbicki, Władysław Wójcik, Stanisław Zubel, Władysław Żuchowski, Władysław Żuraw.

<< wstecz