Koło Łowieckie nr 2 Leśnik w Kluczborku

Rok założenia: 1948

Założyciele: Karol Balicki, Józef Bobka, Józef Borkowski, Fortuna, Janusz Gebel, Karol Gotygowski, Jerzy Josse, Stanisław Kleszcz, Michałowicz, Józef Mozelewski, Nowak, Michał Ogów, Józef Pawelec, Stolarczyk, Tadeusz Szweda, Jan Tlałka, Tuczyński, Zuk.

Nie zachowały się żadne dokumenty z okresu tworzenia się koła, oprócz legitymacji członkowskiej nr 55023 wystawionej 1 stycznia 1946 roku dla Kol. Stanisława Kleszcza, najstarszego aktualnie członka koła. Jest on z zawodu leśnikiem, polował w kole od chwili jego założenia prawie po dzień dzisiejszy. Ma swój liczący się udział w założeniu koła. Myśliwym, który zgłosił propozycję założenia koła był leśniczy Gotygowski. Przyjechał on na Opolszczyznę w 1945 roku z województwa lubelskiego. Był leśniczym w leśnictwie Siedem Źródeł w powiecie Olesno. Był też pierwszym prezesem koła. Po upływie roku powrócił jednak w swoje rodzinne strony. Po nim prezesem wybrany został nadleśniczy Nadleśnictwa Szumirad Jerzy Josse. Pierwszym łowczym był Karol Balicki, który funkcję tę pełnił przez kilka kadencji. Wniósł on duży wkład w założenie koła. Wyróżniał się aktywnością nie tylko w łowiectwie, ale i w życiu zawodowym. Jego synowie, Leszek i Wojciech, kontynuują rodzinną tradycję  są myśliwymi w kole. Według ustaleń, koło założono w 1947 roku. Wymagane w owych czasach do tego dokumenty złożono w Powiatowej Komendzie Milicji w Oleśnie w marcu 1948 roku. Zawoziła je do Olesna żona Karola Balickiego Władysława Balicka. Siedzibą zarządu koła w tym okresie był budynek nadleśnictwa Zameczek. Najgłębiej w pamięci naszych kolegów z tamtych lat utrwaliły się wspomnienia o uroczystych obchodach hubertowin, które według jednych trwały dwa dni, natomiast inni twierdzą, że co najmniej dwa dni. Około połowy lat 60. ub. wieku koło uzyskało nowe obwody: obwód łowiecki nr 4, obwód łowiecki nr 10 i obwód łowiecki nr 16. Liczyło w tym czasie ok. 18 członków. Prezesem był Józef Bobka, łowczym nadal Karol Balicki, sekretarzem Józef Borkowski, skarbnikiem Wacław Mozelewski, a od 1966 roku funkcję sekretarza przejął Ewald Dawid i pełnił ją przez kilka kadencji. Po otrzymaniu obwodu łowieckiego nr 4 stwierdzono, że jest on bardzo mało zasobny w zwierzynę łowną, szczególnie jelenie i dziki. W celu odbudowy ich populacji prowadzono przez długie lata ostrożną i głęboko przemyślaną gospodarkę łowiecką pod wnikliwym nadzorem administracji Lasów Państwowych. Rezultatem jest to, że gdy w latach 60. i 70. ub. wieku planowano w roku go­spodarczym do odstrzału 4, 5 czy 6 jeleni, w tym 1 lub 2 jelenie byki, dzisiaj planuje się 24 jelenie, w tym 7 byków. Gdy na przełomie lat 60. i 70. ub. wieku planowano w roku gospodarczym pozyskanie 8 do 15 dzików, dzisiaj planuje się odstrzał 160. W roku gospodarczo łowieckim 1999/2000 koło zakupiło 4 daniele i wypuszczono je do obwodu łowieckiego nr 4. Obecnie pozyskuje się tam rocznie 9 danieli, w tym 4 byki. Powiodły się więc i odbudowa populacji jelenia oraz dzika, i introdukcja daniela. Jest to niewątpliwie największym sukcesem, jaki osiągnęło koło. Kolejno przez kilka kadencji funkcję prezesa koła pełnił nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork inż. Mariusz Zawada, Dłużej niż on prezesem był łowczym Kol. Jan Noga. Pozostałe funkcje w zarządzie koła pełnili: Kazimierz Dmytruszyński, Adam Stecki, Bronisław Mazur, Bogusław Łobos, Adam Maras, Antoni Hoc, Tadeusz Radaczyński, Zdzisław Kraśnicki. Koło posiada drużynę strzelecką w składzie: Remigiusz Włodarczyk, Maciej Pypłacz, Krzysztof Łuszczyński. Należy ona do czołowych drużyn strzeleckich w kraju. Instruktorem strzelectwa myśliwskiego i sędzią strzeleckim jest Kol. Ryszard Malinowski. W kole są również myśliwi zajmujący się kynologią. Kol. Adam Maras prowadzi hodowlę terierów walijskich, terierów niemieckich, foksterierów krótkowłosych, natomiast Kol. Jarosław Kokot jest członkiem Klubu Posokowca i ze swoimi psami uczestniczy w wystawach i konkursach. Obecnie Koło Łowieckie Nr 2 „Leśnik” w Kluczborku liczy 49 członków i jednego stażystę.

Łowiska

Koło Łowieckie Nr 2 „Leśnik” w Kluczborku dzierżawi obecnie dwa obwody: obwód łowiecki nr 4 „Świniary Wielkie” i obwód łowiecki nr 10 „Bogacica”.

Członkowie kota

Andrzej Alaszewicz, Lesław Balicki, Wojciech Balicki, Edmund Bojkowski, Sylwester Borowiecki, Andrzej Dawid (sekretarz zarządu kota), Damian Dmytruszyński, Kazimierz Dmytruszyński (członek komisji rewizyjnej), Edmund Drung, Krzysztof Fiącek, Stanisław Greczanik, Antoni Hoc (prezes zarządu koła), Marek Hoc, Justyna Jaroń, Marian Kasztelan, Krzysztof Kleszcz, Jarosław Kokot, Leszek Koziński, Zdzisław Kraśnicki, Krzysztof Lewandowski, Marcin Laskawski, Arkadiusz Łęczyński, Bogusław Łobos, Krzysztof Łuszczyński, Ryszard Malinowski, Adam Maras, Rafał Maras, Tomasz Matczak (członek komisji rewizyjnej), Bronisław Mazur, Waldemar Moska, Bernard Niesiony, Jan Noga, Paweł Noga (skarbnik), Piotr Noga, Halina Pawliszyn, Janusz Pawliszyn, Maksymilian Piec, Maciej Pypłacz (członek komisji rewizyjnej), Kazimierz Rabiega (łowczy), Grzegorz Racheniuk, Jacek Radaczyński, Tadeusz Radaczyński, Marek Ross, Franciszek Sternicki, Janusz Szweda, Maria Tlałka, Remigiusz Włodarczyk, Bronisław Zazula, Marek Złotkowski, Henryk Złoty.

Odeszli na wieczne łowy

Karol Balicki, Józef Borkowski, Gustaw Borski, Stefan Chyra, Ewald Dawid, Władysław Kaliciak, Stanisław Kleszcz, Stanisław Łęgowy, Mieczysław Maras, Mieczysław Matczak, Józef Mozelewski, Wacław Mozelewski, Cezary Tarnogórski, Zbigniew Soberko, Antoni Szostok, Zdzisław Parypa, Ryszard Pszuch, Bolesław Wartalski, Jerzy Wasser, Ananiusz Zawada

<< wstecz