Koło Łowieckie Nr 2 Bór w Prudniku

Rok założenia: 1946

Założyciele: Antoni Adamczewski, Zygmunt Bilik, Stanisław Dereziński Jan Dziuszyński, Jan

Hamerla, Piotr Kopecki, Piotr Mierczyński, Jan Ostrowski, Jerzy Powroźniak, Jan Siekiera,

Karol Sosna, Władysław Szmidziński.

Kilkanaście miesięcy po zakończeniu wojny, z początkiem 1946 roku, grupa miłośników łowiectwa założyła pierwsze w powiecie prudnickim koło łowieckie, które przyjęło nazwę „Lis”. Pierwszym prezesem wybrany został Piotr Mierczyński. Do koła następnie wstąpili m.in. Jan Hamerla, Karol Sosna, Jan Siekiera, Piotr Kopecki. Oni już odeszli do krainy wiecznych łowów. Pozostali dwaj seniorzy, Władysław Waliczek i długoletni prezes koła Czesław Panek, pamiętają początki jego działalności. Ta grupa myśliwych początkowo działała w sposób mało zorganizowany, ale pod koniec 1946 roku, wskutek systematycznego dopływu nowych członków i tworzenia się nowych kół, powstała Powiatowa Komisja Łowiecka, która określała sposób organizowania się kół łowieckich. Na czele prudnickiej komisji stał członek Koła Łowieckiego „Lis” Jan Motak. W tym czasie koło zostało zarejestrowane, a następnie otrzymało statut. W gminach Biała i Rudziczka wydzierżawiło teren o powierzchni około 11 tys. ha. Było to łowisko typowo polne, z licznymi remizami i niewielkimi zagajnikami. Obfitowało w zwierzynę drobna, tj. zająca, kuropatwę. Mniej zasobne było w bażanty. W tamtym czasie na jednym polowaniu strzelano w nim do 300 zajęcy. Byli myśliwi, którzy strzelali po 30 zajęcy w ciągu dnia. Rozkłady kuropatw dochodziły do 400 szt. w ciągu polowania. W latach 50. ub. wieku gospodarka łowiecka została przydzielona kołom łowieckim. W 1953 roku, po wdrożeniu w Polsce dekretu o prawie łowieckim i nadaniu statutu PZŁ, koło otrzymało kilka tysięcy ha lasu w okolicach Chrzelic, Rzymkowic, Pogórza i Przychodu. W tymże roku nastąpiło połączenie koła „Lis” z kołem „Gwardia”. Powstałe z tej fuzji koło przyjęło nazwę Koło Łowieckie Nr 2 „Bór” w Prudniku. Dzierżawiło trzy obwody łowieckie: dwa polne i jeden leśny. W tym czasie powstawały nowe koła, więc łowiska te były systematycznie pomniejszane o tereny im przydzielone. W obwodzie leśnym gospodarkę łowiecka, do czasu przekazania jej kołu, prowadziły Lasy Państwowe. Liczni wówczas kłusownicy skutecznie wytrzebili zwierzynę grubą. Na skutek kłusownictwa z obwodu leśnego wyeliminowano daniele. Jednakże powoli, ale systematycznie, odbudowywano stan zwierzyny grubej. Pierwszego jelenia byka strzelił w kole nieodżałowany, wspaniały myśliwy, leśnik Kol. Jerzy Jossé w czasie rykowiska w 1955 roku. Było to w kole swoistym Świętem. Na tradycyjna wątróbkę przybyło wielu gości, na czele z przewodniczą cym Powiatowej Rady Narodowej Jozefem Falbierskim oraz nadleśniczym z Chrzelic Franciszkiem Wąsem. Dzięki prawidłowej gospodarce łowieckiej następował stały wzrost liczebności zwierzyny grubej. Najwyższy jej stan osiągnięto w latach 19701990. W łowiskach koła myśliwi pozyskali kilka medalowych wieńców jeleni byków, parostków kozłów oraz oręż medalowy kilku dzików. Koło przywiązuje duża wagę do propagowania wśród członków strzelectwa myśliwskiego. Wywodzi się z niego wielu doskonałych strzelców. Tytuł mistrza strzelectwa myśliwskiego zdobyli: Bolesław Suchanek, Marek Talaga, Edward Sporek, mistrz województwa opolskiego w klasie powszechnej, Krzysztof Talaga oraz wielokrotny mistrz województwa opolskiego w klasie mistrzowskiej Jarosław Kuźmiński, który jest również zdobywcą 9 wawrzynów strzeleckich, w tym 5 złotych. Reprezentacja koła, w składzie Jarosław Kuźmiński, Bolesław Suchanek i Marek Talaga, dwukrotnie zwyciężała w wojewódzkich zawodach kół łowieckich i reprezentowała województwo opolskie na mistrzostwach Polski kół łowieckich. Nieodłącznymi towarzyszami spotkań z knieja są psy. Odgrywają one znaczącą rolę podczas polowań na grubą zwierzynę. Członkowie koła mocno zaangażowali się w kynologię  łowiecka. Myśliwi posiadają ponad 20 zarejestrowanych w Związku Kynologicznym psów. Wiele z nich posiada certyfikaty użytkowości łowieckiej, a kilka tytuł interchampiona. Co roku koło jest organizatorem konkursów pracy psów myśliwskich. Mają one rangę krajowa oraz regionalna i cieszą się ogromnym zainteresowaniem miłośników psów ras myśliwskich w całej Polsce. Koło liczy obecnie 67 członków. W 2007 roku zostało odznaczone przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich NRŁ Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Koło Łowieckie Nr 2 „Bór” w Prudniku w dalszym ciągu dzierżawi trzy obwody łowieckie. Obwód łowiecki nr 107 „Prężynka” oraz obwód łowiecki nr 108 „Rudziczka” to obwody polne, natomiast obwód łowiecki nr 101 „CHRZELICE” to obwód leśny. Gospodarkę łowiecka prowadzi w nich koło od momentu utworzenia. Łączną ich powierzchnia wynosi 15 520 ha, w tym 5865 ha powierzchni leśnej. Stan zwierzyny grubej i sarny polnej jest satysfakcjonujący. O pogłowiu drobnej zwierzyny z początków istnienia koła można już teraz tylko pomarzyć. Rocznie koło pozyskuje około 80 jeleni, 150 dzików oraz 120 szt.uk sarny leśnej i polnej razem.

Członkowie koła: Edward Battel, Jerzy Borkowski, Łukasz Borsuk (sekretarz zarządu koła), Tomasz Borsuk, Waldemar Chmielowski (skarbnik), Manfred Chrząszcz, Czesław Delinowski, Adolf Dembowski, Damian Deszczka, Helmut Deszczka, Jerzy Deszczka (gospodarz łowiska), Henryk Dojka, Robert Dziadek, Andrzej Faktor-Stopka, Marek Goreczka, Janusz Gurgul, Edward Heter, Jerzy Jossé, Tadeusz Kasperski, Marek Kędzierski, Jan Koteluk, Leszek Kowalski, Tomasz Kulak, Alojzy Kulpa, Marek Kuzak, Jarosław Kuźmiński (łowczy), Sławomir Kwiatkowski, Jozef Kwiecień, Tadeusz Lisowski, Marian Makowski, Karol Marek, Jozef Mazur, Jan Nowak, Panek Czesław (prezes zarządu koła), Otto Patrzek, Hartmut Pella, Roman Pietrus, Marek Pietruszka, Ginter Rak, Krzysztof Remiasz, Zofia Rusecka, Marek Sadowski, Zdzisław Sadowski, Jan Słowiak, Ryszard Sobkowicz, Edward Sporek, Władysław Stachoń, Jozef Styrczula, Bolesław Suchanek, Piotr Szmolke, Krzysztof Talaga, Marek Talaga, Jozef Toma, Rajnard Toma, Kazimierz Tomasik, Eugeniusz Tomiczek, Zbigniew Turoń,

Marcin Twardowski, Wojciech Tytko, Andrzej Uryasz, Andrzej Walczak, Władysław Waliczek, Jerzy Was, Stanisław Weryński, Leszek Węgrzyn, Andrzej Wicher, Tadeusz Zabiega.

Na wieczne łowy odeszli: Antoni Adamczewski, Dariusz Bartha, Zygmunt Bilik, Stanisław Błaszczyński, Jan Botor, Stanisław Dereziński, Alfred Deszczka, Jan Dziuszyński, Andrzej Dziurzyński, Jozef Falbierski, Stanisław Gąsior, Zbigniew Gąsior, Jan Hamerla, Jerzy Jossé-senior, Jozef Kędzierski, Stanisław Kokoszka, Piotr Kopecki, Teodor Matuszek, Piotr Mierczyński, Jan Ostrowski, Kazimierz Pawlik, Jerzy Powroźniak, Tadeusz Puzio, Kazimierz Raba, Stanisław Ryniewicz, Jan Siekiera, Karol Sosna, Antoni Sporek, Henryk Stachowiak, Władysław Szmidziński, Mieczysław Talaga, Ryszard Toma, Jan Waliczek, Ryszard Weron, Kazimierz Zabiega, Aleksander Zdań.

<< wstecz