Koło Łowieckie Nr 2 Bór w Namysłowie

Rok założenia: 1949 rok

Założyciele: Władysław Dworek, Antoni Dyja, Kazimierz Mieszała, Edward Kwieciński, Jan Połka.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie: obwód łowiecki nr 21 „Ligota Książęca” o powierzchni 6017 ha z udziałem gruntów leśnych 39,9% oraz obwód łowiecki nr 14 „Wilków” o powierzchni 4812 ha (polny). Obydwa obwody leża na terenie powiatu namysłowskiego w Nadleśnictwie Namysłów. Duży kompleks leśny w obwodzie łowieckim nr 21, liczący ok. 2500 ha, jest doskonałym miejscem bytowania zwierzyny łownej. Na jego terenie znajduje się Bagno Młynki, obszar z licznymi oczkami wodnymi oraz urządzeniami spiętrzającymi wodę, stanowiący znakomita ostoję dla zwierzyny, szczególnie w okresie letnim, kiedy zaczyna brakować wody. Znaczny procent drzew liściastych (dąb, buk) zapewnia bazę żerowa. Dodatkowo koło obsadza liczne poletka zgryzowe i drogi takimi gatunkami drzew, jak jabłoń, grusza i kasztanowiec. Na terenie obwodu znajdują się 4 pomniki przyrody. Z lasami sąsiadują duże pola uprawne, dlatego bardzo ważnym problemem w gospodarce łowieckiej koła są roślinny w uprawach rolnych. Z ciekawostek historycznych w łowiskach należy wymienić mogiłę kilkuset mieszkańców Miłkowa, ofiar dżumy w XIV – XVI wieku oraz kurhan, w którym pochowany jest leśniczy, prekursor wprowadzania w tutejszych lasach obcych gatunków drzew (daglezja, tawlina wejmutka). W obwodach koła ma Swoje ostoje jeleń – 75, sarna – 400, dzik – 160, lis – 140 , jenot – 55, borsuk – 28, kuna razem – 30, norka amerykańska – 15, piżmak – 20, zając – 50, bażant – 25, kuropatwa – 40. Z urządzeń łowieckich należy wymienić: paśniki – 13, lizawki – 70, ambony – 110. Uprawiane  są poletka łowieckie o areale 12,05 ha, pasy zaporowe – 1,2 ha, zagospodarowane łąki śródleśne – 1,8 ha. Rocznie wykłada się średnio 1 tonę karmy objętościowej suchej, 5 ton karmy objętościowej soczystej, 4 tony karmy treściwej oraz 0,3 tony soli. Myśliwi posiadają rodowodowe psy myśliwskie, m.in. karelskiego psa na niedźwiedzie, import z Norwegii (młodzieżowy champion Polski, klasa otwarta champion Polski, pies użytkowy), 3 posokowce bawarskie, 3 jamniki szorstkowłose oraz 2 jagdteriery.

Członkowie koła : Paweł Bak (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Arkadiusz Birski (skarbnik), Jan Bolanowski, Jerzy Bondarek (łowczy), Mariusz Czechlowski, Kazimierz Dobroć, Andrzej Gala, Eugeniusz Hadryś, Bogusław Heliński, Czesław Kadłubek, Rafał Kadłubek, Piotr Karleszko, Zbigniew Klim, Aleksander Kotasiński, Franciszek Krajewski (prezes zarządu koła), Tadeusz Marszał, Zdzisław Mencfeld, Maciej Nawrot (sekretarz zarządu koła), Grzegorz Pater, Władysław Pempuś, Edward Piędzioch (członek Komisji Rewizyjnej), Waldemar Przyklenk, Jozef Rudawski, Marian Skórski, Antoni Sośniak, Jozef Sośniak, Zygmunt Sośniak, Roman Stojanowicz, Waldemar Stolarz, Mieczysław Szymaszek, Zbigniew Szymczykowski, Zygmunt Urbański (członek Komisji Rewizyjnej), Marian Wajdzik, Henryk Więckowski, Mirosław Wiszniewski, Jozef Wiśniewski, Zbigniew Wolanicki, Adolf Wolf, Robert Worożański (podłowczy), Zbigniew Worożański, Stanisław Wrzesiński, Piotr Zubek.

Na wieczne łowy odeszli : Antonowicz, Bies, Dworek, Dyja, Grodecki, Kahanek, Kaziród, Kwieciński, Kwietniewski, Mieszała, Mroziński, Połka, Jozef Sośniak, Stasiłowicz, Tunicki, Gustaw Wajdzik.

<< wstecz