Koło Łowieckie Nr 2 Bażant w Brzegu

Rok założenia: 1966

Założyciele: Feliks Bochenek, Julian Broniec, Antoni Gawędzki, Dionizy Kadłubowski, Wilhelm Kowal, Stanisław Posłuszny, Jan Przywara, Stanisława Stankiewicz, Norbert Stefański.

Koło Łowieckie Nr 2 „Bażant” powstało 1 kwietnia 1966 roku po podziale Koła Łowieckiego Nr 1 „Hubert” w Brzegu. W wyniku podziału otrzymało bardzo słabo zagospodarowany polny obwód łowiecki. Nie było w nim urządzeń łowieckich. Ze zwierzyny grubej występowała nielicznie sarna. Zadowalające były jedynie stany zwierzyny drobnej: kuropatw, bażantów, kaczek i zajęcy. Członkowie koła przystąpili do zagospodarowywania obwodu. Pojawiło się wiele nowych urządzeń łowieckich, zwiększono nakłady na dokarmianie zwierzyny. Zabiegi te przyniosły efekt: wzrost pogłowia sarny. Do dziś stanowi ona główny gatunek, którym gospodaruje koło. W 1974 roku koło zgromadziło dość środków, by przejąć i wyremontować pustostan w Lubszy, gdzie obecnie mieści się domek myśliwski. Aby utrzymać pozytywny wizerunek łowiectwa i koła w miejscowościach leżących na terenie dzierżawionego obwodu, członkowie Koła Łowieckiego Nr 2 „Bażant” w Brzegu prowadzą działania edukacyjne w szkołach. Na szczególne uznanie zasługuje senior koła, emerytowany pedagog Kol. Zdzisław Kowalski, który corocznie przeprowadza kilkanaście pokazowych lekcji przyrodniczo-łowieckich dla dzieci i młodzieży. Koło łowieckie Nr 2 „Bażant” w Brzegu za Swoją działalność zostało uhonorowane medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”. Za zaangażowanie i prace na rzecz łowiectwa zostali też odznaczeni jego członkowie: Zdzisław Kowalski (Złoty Medal Zasługi Łowieckiej), Kazimierz Kulas (Złoty Medal Zasługi Łowieckiej), Franciszek Wojas (Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej), Jarosław Pabian (Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej), Jan Minosora (Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej), Walenty Szczeglik (Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej), Krzysztof Tokarski (Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej), Roman Duda (medal „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”), Stanisław Guszpit (medal „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”), Stefan Guszpit (medal „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”). Koło dzierżawi obwód łowiecki Nr 52 Szydłowice.

Członkowie koła: Andrzej Bednarczyk (strażnik łowiecki), Jan Borcuch, Mariusz Boruch, Kazimierz Cetnarowski (członek Komisji Rewizyjnej), Roman Duda (skarbnik), Andrzej Freidenberg, Stanisław Guszpit, Stefan Guszpit, Zdzisław Kowalski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Kazimierz Kulas (członek Komisji Rewizyjnej), Cezary Kuśnierz, Jan Minosora (sekretarz zarządu koła, strażnik łowiecki), Krzysztof Mróz, Rafał Mróz, Jarosław Pabian (łowczy), Daniel Pabian, Jan Przywara, Marian Skibiński, Maciej Stefański, Walenty Szczeglik, Krzysztof Tokarski, Piotr Tymków, Franciszek Wojas (prezes zarządu koła), Marek Wojas, Zdzisław Żurakowski.

Byli członkowie koła: Jan Bobra, Krzysztof Czarnecki, Krzysztof Dubas, Bogdan Kornaszewski, Maciej Kulas, Ryszard Nowicki, Wojciech Stefański, Kazimierz Tokarz.

Odeszli na wieczne łowy: Feliks Bochenek, Julian Broniec, Leszek Gołębiowski, Dionizy Kadłubowski, Wilhelm Kowal, Henryk Kozłowski, Jan Król, Jozef Pabian, Bogdan Piątek, Stanisław Posłuszny.

<< wstecz