Koło Łowieckie Nr 2 Azoty w Kędzierzynie-Koźlu

Rok założenia: 1955

Założyciele: Wiktor Pieńkowski, Jozef Plaskura, Zygfryd Wyrobek, Tadeusz Mański, Stanisław Nowotny.

Za datę założenia koła uznaje się 18 mają 1955 roku. Wtedy właśnie zebrała się 12 osobowa grupa inicjatywna myśliwych, w większości pracowników Zakładów Azotowych w Kędzierzynie, która postanowiła utworzyć koło łowieckie. W kronice koła zamieszczono oryginalnie brzmiący protokół z zebrania założycielskiego. Spośród jej członków do dziś działa i poluje 78 letni Kol. Zygfryd Wyrobek. W styczniu 1956 roku koło uzyskało dzierżawę polnego obwodu łowieckiego o obszarze 5996 ha, a we wrześniu 1957 roku leśnego obwodu w Nadleśnictwie Kędzierzyn, liczącego ok. 5000 ha. W roku gospodarczym 1960/61 udało się już myśliwym pozyskać 182 sztuki zwierzyny grubej. Liczna była zwierzyna drobna, zwłaszcza zające i kuropatwy. W pierwszym roku działalności koła upolowano 1164 zające, a kuropatwy stały się wkrótce towarem eksportowym. Obecnie koło liczy 49 członków i dysponuje trzema obwodami łowieckimi, dwoma polnymi i jednym leśnym, o łącznej powierzchni 13 400 ha. W ostatnich siedmiu latach na wieczne łowy odeszli m.in. Kol. Mirosław Szubiński – wieloletni prezes, Kol. Przemysław Wontor – wieloletni łowczy. Od wielu lat jest prowadzona systematycznie kronika koła, a wybudowany w latach 80. ub. wieku dom myśliwski „Gowinówka” (zwany tak od nazwiska wieloletniego łowczego Kol. Izydora Gowina) stanowi dziś centrum życia towarzyskiego i kulturalnego myśliwych. Tu odbywają się tradycyjne rozpoczęcia i zakończenia polowań oraz rożne uroczystości myśliwskie. Rokrocznie organizowane są w kościele w Starej Kuźni coroczne msze hubertowskie. W związku z tym koło, wraz z sąsiednimi kołami łowieckimi, ufundowało parafii drewniana rzeźbę Św. Huberta. Członkowie koła pasjonują się współzawodnictwem w strzelectwie myśliwskim. Z ich inicjatywy zorganizowano stały, coroczny turniej w strzelectwie myśliwskim o Puchar Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej. Uczestniczą w im od 23 lat cztery koła łowieckie powiatu kozielskiego. Wielokrotnie zdobywali to trofeum członkowie koła zarówno drużynowo, jak i indywidualni. Wyróżniającymi się strzelcami są Jerzy Denkiewicz, Maciej Kulas, Franciszek Miśków, Leszek Rozpondek, Eugeniusz Smolarski, Zbigniew i Sławomir Walisko, Przemysław Wontor. Znaczny dorobek mają również członkowie koła w kynologii łowieckiej, zdobywając czołowe lokaty w konkursach polowych i na wystawach psów ras myśliwskich, głównie wyżłów, norowców i posokowców. Bardzo dobrze układa się współpraca koła z miejscowymi władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz młodzieżą szkolna. Koło zawsze oferuje Swoje wsparcie wspomnianym instytucjom i młodzieży szklonej. Z okazji 50lecia, w 2005 roku, koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Medale i odznaczenia łowieckie otrzymało też indywidualnie wielu myśliwych.
Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie Nr 125 Sławięcice, Nr 131 Długomiłowice i Nr 132 Naczęsławice. Gospodarka łowiecka w obwodach koła, zwłaszcza w leśnym, prowadzona jest przy wydatnym udziale Nadleśnictwa Kędzierzyn. Prowadzona jest ona na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem jest zajęcie w latach 1992 i 2005 pierwszego miejsca w konkursie „Najlepiej zagospodarowany obwód” okręgu opolskiego PZŁ. Dzięki temu koło pozyskuje średnio w ostatnich latach po ok. 300 sztuk zwierzyny grubej rocznie. Od trzech lat uczestniczy też w programie PZŁ „Ożywić pola”, biorąc udział w introdukcji kuropatwy w jednym ze swoich obwodów polnych, co nadal będzie kontynuowało. W obwodzie leśnym zabezpieczono pola uprawne rolników przed wyrządzeniem szkód przez zwierzynę łowna poprzez ogrodzenia pól wsi Goszyce w gminie Bierawa, które ma w obwodzie zamkniętym, długość 6,5 km. Koło przeciwdziała szkodom łowieckim również przez uprawę blisko 18 ha dzierżawionych od Lasów Państwowych gruntów, na których prowadzi poletka żerowe i zgryzowe. Łowiska wyposażyło w wiele urządzeń łowieckich, m.in. 196 ambon, 30 paśników, 70 lizawek. Zagospodarowało również leśne dukty na buchtowiska i pasy zaporowe o łącznej długości ok. 15 km.

Członkowie koła: Eryk Burgfeld, Rafał Chmura, Andrzej Chromik, Henryk Chromik (sekretarz zarządu koła), Jozef Chromik, Jan Chowaniec, Tadeusz Chwastek (członek Komisji Rewizyjnej), Otto Frank, Ryszard Gołucki, Izydor Gowin, Karol Grudniewski, Tadeusz Grudniewski, Adam Goździewicz, Zygmunt Goździewicz (podłowczy), Kazimierz Ilnicki, Grzegorz Junik, Feliks Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk, Sławomir Krupa, Waldemar Ksol, Maciej Kulas, Waldemar Marks, Franciszek Miśków (prezes zarządu koła), Jerzy Płaczek, Jozef Płaczek (strażnik łowiecki), Gerhard Połap, Jan Radziak, Leszek Rozpondek, Piotr Richter, Mirosław Semeniuk, Walter Simmert, Eugeniusz Smolarski (łowczy), Jozef Smolarski, Jerzy Strzelewicz, Horst Szewerda, Marek Szewerda (członek Komisji Rewizyjnej), Marian Szweda, Zbigniew Szweda, Zygmunt Tomaszek (skarbnik), Sławomir Walisko, Zbigniew Walisko, Maksymilian Warzecha, Gerhard Widera, Grzegorz Wiencek, Zbigniew Wyrobek, Zygfryd Wyrobek (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Henryk Zmarzły, Roland Zygmuncik.

Odeszli na wieczne łowy: Władysław Koczubik, Bogdan Kulesza, Marek Pecio, Mirosław Szubiński, Władysław Tylec, Jan Urban, Przemysław Wontor.

<< wstecz