Koło Łowieckie nr 16 Knieja w Jełowej

Rok założenia: 1953

Założyciele: Jozef Cholewa, Jan Golenia, Roman Goraj, Romuald Grojca, Urban Grzesik,

Paweł Knop, Władysław Korfanty, Bogdan Lubliniecki, Stanisław Pawlak, Bronisław Sokołowski.

Koło zostało zarejestrowane przez Tymczasowa Wojewódzka Radę Łowiecka w Opolu 10 lipca 1953 roku. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło 23 lipca 1953 roku. Wybrano na nim zarząd w składzie: Bronisław Sokołowski (przewodniczący), Władysław Korfanty (sekretarz), Paweł Knop (łowczy), Romuald Grojca (skarbnik). W 1954 roku na skarbnika wybrano Jana Golenię, a w1958 roku powierzono mu funkcję łowczego, którą z krótką przerwa pełni do dnia dzisiejszego. Koło gospodarowało na gruntach wsi: Kobylno, Jełowa, Dąbrówka, Dębiniec, Bukowo, Budkowice, Młodnik, Radomierowice, Grabie, Murów, Grabczok, Zagwiździe i Brynica. W 1955 roku teren ten podzielono na dwa obwody łowieckie, z których jeden przypadł dla Koła Łowieckiego ,,Murów”, drugi dla Koła Łowieckiego ,,Knieja” w Jełowej. Za bardzo dobre wyniki w gospodarce łowieckiej w nim w 1956 roku koło zostało wyróżnione dyplomem. Od 1960 roku dzierżawi dwa obwody łowieckie.

Koło gospodaruje w dwóch obwodach: obwodzie łowieckim nr 33 ” Jełowa” (leśnym), o powierzchni 5101 ha, w rejonie wsi Dąbrówka, Jełowa, Kały, Stare Budkowice, Zagwiździe oraz obwodzie łowieckim nr 3 „Jakubowice” (polnym), o powierzchni 5574 ha, w rejonie wsi Skałągi, Komorno, Byczyna. Obwód polny obfitował w zwierzynę drobna. W ciągu roku kilkunastu myśliwych odstrzeliwało 300 zajęcy oraz 300 kuropatw. Z powodzeniem również odławiano kilkadziesiąt zajęcy. W 1976 roku, w celu zasiedlenia, wyhodowano w wolierach 500 bażantów, w roku następnym ponad 400. Próba introdukcji zakończyła się jednak niepowodzeniem. Obwód łowiecki nr 3, który obfitował dawniej w zwierzynę drobna, zubożał. Obecnie dzięki zbudowanemu zbiornikowi wodnemu można polować w nim na kaczki i gęsi. Ze zwierzyny grubej sarny i dziki Występują dość licznie, natomiast jelenie przychodzą z sąsiedztwa. Rocznie pozyskuje się 5 jeleni byków, 6 łań, 2 cielaki, 80 dzików oraz około 50 saren, w tym 22 kozły. Obwód łowiecki nr 33 natomiast to zwarty kompleks leśny o dogodnych warunkach bytowania zwierzyny, skategoryzowany jako dobry. Rocznie pozyskuje się na nim ok. 25 jeleni byków, 35 łań, 10 cieląt, 90 dzików, 45 saren, w tym 25 kozłów. Masa poroży jest niezbyt wysoka – najlepsze trofeum, srebrny medal, uzyskano za wieniec jelenia byka. Okresowo w obwodzie pojawiają się daniele.

Członkowie koła: Marcin Baldy, Mirosław Boroń (niemacierzysty), Feliks Cebula, Tadeusz Cholewa, Mieczysław Grela, Jan Golenia (łowczy), Mieczysław Grabowski, Paweł Gryga, Hubert Gryga, Andrzej Giedrojć, Hubert Helfrycz (kierownik sektora), Karol Hink, Zygmunt Hink (członek Komisji Rewizyjnej), Hubert Igliczka (kierownik sektora, strażnik łowiecki), Bogdan Jadźwiński, Henryk Jadźwiński, Rajmund Kała, Marek Kamiński, Adam Kownacki, Jerzy Kownacki, Henryk Kłysek, Cezary Kołada, Marcin Krypczyk, Cezary Kuśnierz, Gerhard Kotula, Ryszard Majer, Czesław Mielnik, Kazimierz Miernicki, Ginter Mruszczok, Jerzy Mioska (niemacierzysty), Jozef Niekrawiec (prezes zarządu koła), Jan Olender, Zbigniew Patyk, Stanisław Piznal (kierownik sektora), Jerzy Popławski, Jan Pietrzykowski (członek Komisji Rewizyjnej), Waldemar Rawicki, Piotr Radecki (skarbnik), Henryk Rinpler, Jan Sikora (kierownik sektora, strażnik łowiecki), Kazimierz Sieczka, Lesław Stężały, Paweł Suszczyk, Waldemar Suszczyk, Hubert Stiller (podłowczy), Paweł Stiller, Stanisław Szala, Ryszard Świerc, Andrzej Świerc, Jozef Świrko, Stanisław Szczepański (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Adam Tomaszek (sekretarz zarządu koła), Waldemar Wieczorek, Janusz Wabnik (niemacierzysty), Tadeusz Węcławowicz, Zenon Zwiernik.

Odeszli na wieczne łowy: Jozef Cholewa, Mieczysław Cielewicz, Paweł Danielczyk, Janusz Dogiel, Stanisław Dogiel, Jerzy Głuszek, Roman Goraj, Urban Grzesik, Jerzy Gwardiak, Jozef Igliczka, Adam Ilski, Władysław Iżberg, Andrzej Kołodyński, Edward Kozioł, Alojzy Kubaczkowski, Andrzej Lubliniecki, Zdzisław Pajor, Herman Sowa, Jozef Śliwiński.

<< wstecz