Koło Łowieckie Nr 15 Daniel w Zagwiździu

Rok założenia: 1954

Założyciele: Czesław Dąbkowski, Romuald Grojca, Eryk Kiwus, Andrzej Lubieniecki, Wiktor Mazurek, Tadeusz Młotkowski, Zygmunt Nowak, Synforian Panek, Jan Pętlak, Jan Puchała, Stanisław Rusinek.

Walne Zebranie Koła, na którym podjęto uchwałę o założeniu Koła Łowieckiego Nr 15 „Daniel” w Zagwiździu, odbyło się 25 kwietnia 1954 roku. 2 mają 1954 roku koło zostało przyjęte na członka PZŁ, a 7 mają 1954 roku wpisano je do rejestru Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu. Koło uzyskało dzierżawę obwodu łowieckiego nr 36 „Kuźnice Kluczborskie” (obecny obwód łowiecki nr 30) o powierzchni użytkowej 6669 ha, w tym 5151 ha terenów leśnych kategorii dobrej i 1518 ha terenów polnych kategorii słabej. Zabiegając o poprawę atrakcyjności łowiska, pobudowało wolierę, w której adaptowano przed wypuszczeniem zakupione bażanty. Na tzw. Kopcu urządziło strzelnicę myśliwska, gdzie przystrzeliwano broń i doskonalono umiejętności strzeleckie, wykorzystując własna mechaniczna wyrzutnię rzutków. Kiedy obwód łowiecki nr 36 wyłączono z wydzierżawienia, koło pozostało bez łowiska. Ponieważ sąsiednie koło, „Knieja” Jełowa, posiadało dwa obwody, decyzja Zarządu Wojewódzkiego PZŁ jeden z nich, obwód łowiecki nr 40, został przydzielony dla Koła Łowieckiego Nr 15 „Daniel” w Zagwiździu. W Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 30 stycznia 1965 roku opublikowano Zarządzenie nr 10/64 Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 3 grudnia 1964 roku w sprawie zmiany granic, powierzchni i numeracji obwodów łowieckich oraz utworzenia nowych obwodów na terenie województwa opolskiego, gdzie znajduje się charakterystyka tego obwodu i opis jego granic. Wg tego zapisu obwód łowiecki nr 40 „Murów” ma 3774 ha powierzchni użytkowej, w tym 2824 ha terenów leśnych kategorii dobrej oraz 946 ha terenów polnych kategorii słabej. Obwód ten, lezący w powiecie opolskim, w gminach Dobrzeń Wielki, Łubniany oraz Murów, określany obecnie jako obwód łowiecki nr 34 „Grabczok”, jest typowym obwodem leśnym. Całość lasów znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w Nadleśnictwie Kup, obręb Kup, leśnictwa Kup, Murów, Brynica. Według regionalizacji przyrodniczo leśnej położony jest w Mezoregionie Borów Stobrawskich. Całość dzierżawionego obszaru należy do terenów nizinnych. Najwyższe wzniesienie nie przekracza 179 m n.p.m. Obszar obwodu wynosi aktualnie ogółem 4150 ha, w tym 3130 ha użytków leśnych i 1020 ha użytków rolnych. Od Nadleśnictwa Kup koło dzierżawi dwa szopo-garaże położone w leśnictwie Kup. Jeden, o wymiarach 12 x 6 m, wykorzystywany jest jako magazyn karmy, natomiast drugi, o wymiarach 9 x 9 m, od 1997 roku adaptowany jest na domek myśliwski, który służy członkom koła.

Członkowie koła: Czesław Bartman, Małgorzata Bartman, Jerzy Bednarz, Patryk Bednarz, Andrzej Bitner (członek Komisji Rewizyjnej), Mateusz Branny, Mieczysław Branny, Horst Cebula, Jerzy Dziura (prezes zarządu koła), Adam Filipowicz, Paweł Fuchs, Henryk Gaweł (łowczy), Romuald Grojca, Sebastian Grojca, Jan Grzybek, Krzysztof Hasik, Zbigniew Henel, Andrzej Junik, Waldemar Kolasa, Jan Kotula, Janusz Kowal,Jarosław Kubica (sekretarz zarządu koła), Michał Mataszewski, Bogdan Miękina, Jan Mikula, Andrzej Mokrzycki,  Ernest Moj, Dariusz Nikisz, Waldemar Patrzek, Marek Pietrek, Alfred Pogrzeba (skarbnik), Jozef Pogrzeba, Krzysztof Pogrzeba, Jan Popiela, Sebastian Przydatek, Waldemar Rość, Andrzej Rudak, Eugeniusz Rudecki, Lucjan Sergiel (członek Komisji Rewizyjnej), Janusz Słowik, Bernard Szydło, Grzegorz Śliwa (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Norbert Wodarz.

Odeszli na wieczne łowy: Czesław Dąbkowski, Eryk Kiwus, Jan Kotula, Andrzej Lubieniecki, Gabriel Łabędź, Emil Marcinkowski, Tadeusz Młotkowski, Jan Pętlak, Jan Puchała.

<< wstecz