Koło Łowieckie Nr 12 „Ryś” w Opolu

Rok założenia: 1964

Założyciele: Edward Gliwiński, Kazimierz Jawdyk, Ryszard Kapuściński, Alfred Labusga, Michał Marciniszyn, Edward Rzepiela, Jan Siwiec, Antoni Starczyński, Alfons Szombara, Zdzisław Szremski, Władysław Wilk, Zygmunt Wróbel.

Koło Łowieckie „Ryś” założyli pracownicy Inspektoratu Kontrolno-Rewizyjnego w Opolu. 10 lipca 1964 roku odbyło się pierwsze walne zgromadzenie koła, które wybrało zarząd i uchwaliło statut. W skład zarządu weszli: Zygmunt Wróbel (prezes), Alfred Labusga (łowczy), Ryszard Kapuściński (skarbnik), Edward Rzepiela (sekretarz). Inspiratorami powołania koła byli pracownicy inspektoratu, członkowie PZŁ, Eryk Jurek i Alfons Mika. Wspólnie z instruktorami ZW PZŁ w Opolu prowadzili intensywne szkolenia łowieckie zainteresowanych łowiectwem pracowników, połączone ze strzelaniem, głównie z broni o lufach gładkich. W październiku wszyscy szkoleni zdali egzamin łowiecki i stali się członkami PZŁ. Koło uzyskało dzierżawy obwodu łowieckiego nr 52 „Komprachcice” (polny) oraz obwodu łowieckiego nr 35B przemianowanego później na obwód nr 23 „Grodziec” (leśny) – położonego w nadleśnictwach Namysłów i Brzeg. Pierwszy był wcześniej dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Knieja” przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Opolu, natomiast drugi powstał z podziału obwodu łowieckiego nr 35 pozostającego w dyspozycji koła łowieckiego przy jednostce wojskowej z Jastrzębia Śląskiego. W roku 2010 koło zrezygnowało z dzierżawy obwodu nr 52 „Komprachcice”

Obwód łowiecki nr 23 Grodziec ma powierzchnię 4028 ha i obejmuje 1780 ha lasu mieszanego na terenie gmin Lubsza, Świerczów oraz Namysłów. Charakteryzuje się dobrym stanem pogłowia sarny, jelenia i dzika. Jego część obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” na pograniczu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Koło posiada grunty własne o areale 23 ha, wykorzystywane do uprawy mieszanek zbożowych, kukurydzy na kiszonkę i ziarno oraz siana na zimowe dokarmianie zwierzyny. Baza paszowa jest wprawdzie wystarczająca i zaspokaja potrzeby hodowlane łowisk, pomimo tego koło dokupuje paszę soczystą z roślin okopowych, np. buraki cukrowe i marchew. Od 2006 roku wprowadzono w dzierżawionych obwodach nową formę pozyskania zwierzyny: polowania typu skandynawskiego, bezpieczne i pozwalające na osiąganie większych efektów. Zadowolenie z takiej formy polowań przejawia się m.in. wysoką frekwencją myśliwych, ich zaangażowaniem w przygotowanie łowów, ogniska, wspólnym spożywaniem posiłku. Ta nowość nie tylko konsoliduje członków koła, ale wzbudza też zainteresowanie zapraszanych gości i myśliwych z okolicznych kół.

Członkowie koła

Roman Adamski (sekretarz zarządu kota), Artur Borissow, Mirosław Dworzański, Eugeniusz Dymek, Hubert Fanty, Eugeniusz Hadryś, Zenon Holiński (członek Komisji Rewizyjnej), Zbigniew Juzak (członek Komisji Rewizyjnej), Maciej Kałwak (łowczy), Marcin Kałwak, Stanisław Komorowski, Alfred Labusga (podłowczy), Jacek Macoch, Michał Marciniszyn, Stanisław Mrowieć, Marcin Niestrój (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Zbigniew Poluszyński, Paweł Puszkiewicz, Zenon Puszkiewicz, Oswald Reginek, Mariusz Siwiec (skarbnik), Stanisław Staniszewski, Stanisław Styś, Bogdan Szpryngiel, Przemysław Szpryngiel, Grzegorz Szymczykowski, Krzysztof Tokarski (prezes zarządu koła), Zdzisław Trzciński, Paweł Walczyk, Władysław Wilk, Andrzej Wojnicki, Zygmunt Wróbel.

Odeszli na wieczne łowy

Józef Błacha, Longin Dworzański, Wandelin Fanty, Bogusław Grzegorczyk, Kazimierz Jawdyk, Paweł Jawdyk, Eryk Kampa, Ryszard Kapuściński, Kazimierz Kruszelnicki, Czesław Macoch, Edward Rzepiela, Jan Siwiec, Władysław Skwara, Zdzisław Szremski, Jan Szymczykowski.

<< wstecz