Koło Łowieckie Nr 11 Cietrzew w Opolu

Rok założenia: 1960

Założyciele: Zbigniew Frank, Stanisław Fuksa, Zdzisław Moszyński, Stefan Smolec.

Koło Łowieckie Nr 11 „Cietrzew” w Opolu zarejestrowane zostało w Sadzie Rejonowym w Opolu we wrześniu 1960 roku. W skład pierwszego zarządu koła wchodzili jego założyciele. Początkowo liczyło 14 myśliwych. Dawne tereny łowieckie koła pokrywają się z dzierżawionymi obecnie obwodami łowieckimi. W trakcie działalności koła zachodziły duże zmiany w gospodarce łowieckiej. Początkowo dużym problem było kłusownictwo i mała liczba zwierzyny grubej, dużo było natomiast zwierzyny drobnej. Z czasem doszło do odnowienia pogłowia jeleniowatych i zwierzyny czarnej, tak że teraz pozyskanie w obwodach wynosi rocznie średnio 160 jeleni, 85 saren i 180 dzików. Od 1997 roku koło posiada sztandar. 28 października 2006 roku został on odznaczony medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”. Obecnie koło liczy 65 członków, w tym jednego nie macierzystego. Wielu myśliwych ma odznaczenia łowieckie: Edward Anczakowski – Złom i Złoty, Srebrny oraz Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, Jerzy Sokół – Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, Tadeusz Cygan – Złoty i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, Stanisław Smolec – Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Henryk Romanowski i Bogusław Wiecheć– Srebrne i Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej, Arnold Kuc – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, Adam Poliwoda, Bogusław Romanowski, Henryk Jakubowski – Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej, Zygmunt Haremski – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej oraz Brązowy Medal Zasługi Czeskiego Związku Łowieckiego. Myśliwi z Koła Łowieckiego Nr 11 „Cietrzew” w Opolu dbają o kultywowanie tradycji myśliwskich, co wyraża się m.in. w rokrocznie odbywającej się mszy myśliwskiej poprzedzającej polowanie hubertowskie, w polowaniach kończonych pokotem i ogniskiem, organizacja zabaw myśliwskich, dokonywaniem chrztu i pasowania młodych myśliwych, dbałością o zachowanie strojów organizacyjnych i języka myśliwskiego. Większość członków koła posiada psy myśliwskie. Często są to medaliści z certyfikatami użytkowości, jak np. posokowiec bawarski Don i gończy słowacki Bas, należące do Jerzego Sokoła. W kole jest wielu dobrych strzelców, którzy uczestniczyli w licznych zawodach strzeleckich. są to Krzysztof Gliniorz, Waldemar Wencel i Karol Przywara, a ze starszych myśliwych Karol Kisza, Janusz Poliwoda, Henryk Romanowski oraz nieżyjący już Stanisław Fuksa.

Koło dzierżawi dwa obwody leśne: obwód łowiecki nr 47 „Jaśkowice” o powierzchni 6394 ha (4394 ha to grunty leśne) i obwód łowiecki nr 63 „Ligota Tułowicka” o powierzchni 3086 ha (2430 ha to grunty leśne), zaliczane do kategorii bardzo dobrych, oraz jeden polny: obwód łowiecki nr 75 „Makowice” o powierzchni 4086 ha (w tym 49 ha gruntów leśnych). Łączna powierzchnia obwodów wynosi 13 566 ha. Występująca w nich zwierzyna łowna to jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, bażant, kuropatwa. Leśne tereny łowieckie koła w znacznej części nalezą do pięknych Borów Niemodlińskich, przez których wschodni obszar przepływa Prószkowski Potok. Zachowane tutaj fragmenty lasów mieszanych, tak bardzo charakterystyczne dla dawnej Puszczy Niemodlińskiej, stwarzają niepowtarzalny klimat i nastrój. Utworzono z nich rezerwaty przyrody „Jaśkowice” i „Przysiecz”. Można tu spotkać świerk, sosnę, grab, jodłę, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, modrzew europejski. Niektóre z tych drzew mają ponad 200 lat. Natomiast w innej części łowiska, niedaleko miejscowości Ochodzę, zabytek przyrody dąb zwany „Stuletnim”. Z ciekawych zwierząt bytujących na terenie obwodów łowieckich należy wymienić sowę włochata, sowę uszata, bociana czarnego, mewę śmieszkę, dzięcioły, jastrzębie, nietoperze i wiele innych. Znana osobliwością natury jest florystyczny rezerwat „Staw Nowokuźnicki”, porośnięty grążelami, grzybieniem, salwinia pływająca oraz roślinnością unikatowa nawet w europejskiej skali, taka jak aldrowanda pęcherzykowa i kotewka orzech wodny. Nad stawem bytuje ptactwo wodne i błotne, m.in. kaczki: głowienka, krzyżówka, czernica, na przelotach świstun i płaskonos, gęś gęgawa, gęś zbożowa, łyska, łabędź, perkoz, błotniak, kobuz, orlik krzykliwy, rybołów oraz kwiczoły, paszkoty, drozdy, szpaki. Starsi myśliwi doskonale pamiętają przepiękne polowania na kaczki odbywające się w rejonie tego stawu. W Prószkowie, na terenie parku, w dawnej szkole ogrodniczej znajduje się kolejna osobliwość – skamieniały pień drzewa.

Członkowie koła: Przemysław Abramowicz, Edward Anczakowski, Mirosław Bojczyk, Piotr Bojkowski, Jozef Brylla, Stanisław Chmielecki, Tadeusz Cygan (prezes zarządu koła), Andrzej Dziura, Waldemar Galus, Jerzy Galwas, Gerard Gliniorz, Krzysztof Gliniorz, Michał Gliniorz, Grzegorz Grabowski, Zygmunt Haremski, Henryk Jakubowski, Marcin Kapitza, Karol Kisza, Joachim Klosa, Zenon Kołecki, Michał Krajczyk, Arnold Kuc (skarbnik), Rolad Kuc, Marcin Kuźmicki, Dariusz Lisowski (nie macierzysty), Zygmunt Łubiński, Robert Mrohs, Kazimierz Murański, Lech Olczyk, Ryszard Pamuła (członek Komisji Rewizyjnej), Walter Panusz, Krzysztof Piatek, Tomasz Piatek, Wiesław Placzyński, Adam Poliwoda, Janusz Poliwoda, Piotr Popczyk, Gerard Przywara, Karol Przywara, Bogusław Romanowski, Bronisław Romanowski, Henryk Romanowski (łowczy), Mateusz Rozmus, Julianna Semianów (członek Komisji Rewizyjnej), Jerzy Sitkiewicz, Antoni Skorecki, Wacław Skorecki, Antoni Słowik (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Stefan Smolec, Jerzy Sokół, Maciej Sokół, Bernard Spaleniak (sekretarz zarządu koła), Adam Suchodolski, Jan Szostak, Jacek Awiatek, Marian Awiatek, Zenon Awiatek (podłowczy), Franciszek Walecko, Marcin Walecko, Michał Wencel, Paweł Wencel, Waldemar Wencel, Bogusław Wiecheć, Krzysztof Wiecheć, Andrzej Wilczek.

Odeszli na wieczne łowy: Bonawentura Boś, Alojzy Brandys, Tomasz Dziura, Zbigniew Frank, Stanisław Fuksa, Paweł Gliniarz, Jan Kokot, Jozef Koszmider, Jan Kramarski, Adam Łuczywo, Zdzisław Moszyński, Roman Mróz, Jan Pawłowski, Stanisław Pawlak, Tadeusz Podkówka, Władysław Popczyk, Władysław Rozmus, Eliasz Jarosław Semianow, Witold Skorecki, Tadeusz Stadnicki, Ginter Wencel, Jozef Wójcik.

<< wstecz