Koło Łowieckie nr 1 Knieja w Kędzierzynie-Koźlu

Rok założenia: 1946/1947

Założyciele: Karaś, Paweł Ostry, Siwek, Tabor.

Nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące działalności koła w pierwszych powojennych latach. Nazwiska założycieli koła ustalono na podstawie informacji ustnych najstarszych członków koła. W tamtych czasach koło posiadało obwód o powierzchni 8074 ha, w tym 2844 ha lasów, położony pomiędzy miejscowościami Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, Leśnica, Sławięcice. W 1965roku uzyskało kolejny, typowo polny, o powierzchni 3758 ha. Jego granice wytyczały miejscowości: Cisek, Miejsce Odrzańskie, Łany, Roszowice, Nieznaczyn, Zakrzów. Polowano głównie na zwierzynę drobna. Zwierzyna gruba w lasach była przetrzebiona. Spotykano nielicznie sarnę i trafiały się pojedyncze przechodnie dziki oraz jelenie. Z czasem sytuacja uległa odwróceniu. W uprzemysłowionym i zurbanizowanym terenie następowała degradacja środowiska, co ujemnie odbiło się na liczebności zwierzyny drobnej. Świadczy o tym proste porównanie: w roku gospodarczo-łowieckim 1976/76 pozyskano 286 zajęcy, 197 bażantów, 312 kuropatw, 30 saren, 9 dzików, natomiast w sezonie łowieckim 1996/97 16 jeleni, 106 saren, 45 dzików, 15 zajęcy.

Obecnie koło posiada dwa obwody: obwód łowiecki nr 123 „Raszowa” o powierzchni 9100 ha, w tym 2920 ha lasów, w którym bytują dziki, sarny i jelenie, oraz obwód łowiecki nr 130 „Roszowice” o powierzchni 3750 ha, gdzie nie ma zwartych powierzchni leśnych, a jedynie śródpolne remizy o łącznej powierzchni 40 ha (jego część stanowi treny zalewowe, co jest bardzo niekorzystne dla zwierzyny drobnej) – jest to typowy biotop sarny .W obwodach jest łącznie 28 paśników, 40 podsypów dla bażantów, 86 ambon. Koło uprawia poletka łowieckie o łącznym areale 5 ha.

Członkowie koła: Mieczysław Baran, Mirosław Boroń (prezes zarządu koła),Jerzy Bura, Wiesław Czarkowski, Jerzy Florek, Marek Gełgut, Paweł Goraj, Stanisław Grzesiński, Jozef Herba (sekretarz zarządu koła), Janusz Ignacy, Andrzej Jarosz, Krzysztof Jędrzejas (łowczy), Bertold Kirchniawy, Robert Kirchniawy, Leonard Krahl, Gerard Kral, Rafał Kołodziej, Jacek Król, Jan Król (członek Komisji Rewizyjnej), Bronisław Kufel, Grzegorz Kuś, Norbert Lamm, Jozef Lenart, Michał Leśko, Andrzej Osiecki, Zbigniew Paczkowski, Jan Pędziwiatr (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Jozef Pędziwiatr, Marian Piosek, Bogusław Ręc, Bernhard Siegman, Jozef Sośnik (skarbnik), Zbigniew Wierzyński (członek Komisji Rewizyjnej), Zdzisław Żyłka.

Odeszli na wieczne łowy: Antoni Barański, Edmund Biliński, Karol Drost, Bolesław Dutkiewicz, Dominik Fazan, Edmund Florek, Maksymilian Gdula, Władysław Głąb, Jan Iwaneczko, Jan Krzywicki, Marian Lamm, Jozef Lubelski, Zenon Marzec, Włodzimierz Maślanka, Jozef Mateusiak, Antoni Migocz, Jan Mikulski, Zygmunt Misiak, Jan Mieszczak, Edward Rychta, Alfred Siegmann, Sikora Stanisław, Henryk Sikora, Adolf Wiertelosz, Jozef Węglorz.

<< wstecz