Koło Łowieckie Nr 1 Jeleń w Strzelcach Opolskich

Rok założenia: 1948

Założyciele: Wiktor Donat, Ludwik Fedorowski, Głowacki, Kazimierz Kopczyński, Krukowski, Kusiński, Bronisław Merwicki, Stanisław Ożarowski, Stanisław Szymanowski.

Koło powstało 15 października 1948 roku jako pierwsze w powiecie stowarzyszenie łowieckie i przyjęło nazw ę „Jeleń” ze względu na duża liczbę jeleni w łowisku. Pierwszym prezesem zarządu koła został Kol. Stanisław Krukowski. Koło liczyło wówczas 19 myśliwych. W 1960 roku zorganizowało własny kurs selekcjonerski, po którym wojewódzka komisja egzaminacyjna przyznała 14 słuchaczom uprawnienia selekcjonerskie. Koło liczyło wówczas 28 członków, w tym 24 selekcjonerów. Od tej pory w obwodach przez nie dzierżawionych rozpoczęła się prawidłowa selekcja zwierzyny płowej. Liczba członków koła do połowy lat 80. ub. wieku oscylowała w granicach 50 osób, później systematycznie wzrastała aż do 70 (w tym 1 niemacierzysty) obecnie. Uprawnienia selekcjonerskie posiadało 50 myśliwych. Dzisiaj ma je 59 członków koła. Starając się o podwyższenie umiejętności strzeleckich, członkowie koła przyczynili się do wybudowania na terenie Strzelec Opolskich (Farska Kolonia) strzelnicy, na której corocznie odbywały się zawody strzeleckie, a dwukrotnie zawody wojewódzkie. Koło od lat współpracuje ze szkołami, a szkoły szukają z nim kontaktu i współpracy. Uczniowie – członkowie szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody – chętnie wyjeżdżają z myśliwymi na wycieczki do lasu, zima takie wyjazdy połączone są z dokarmianiem zwierzyny. Na szczególna uwagę zasługuje utrzymywanie dobrych stosunków z władzami samorządowymi, administracja Lasów Państwowych i rolnikami. W uznaniu zasług dla łowiectwa Wojewódzka Rada Łowiecka w Opolu nadała dla koła medal „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”.

Koło dzierżawi dwa obwody. Obwód łowiecki nr 86 „Rozmierka” (Strzelce Opolskie, Jemielnica, Osiek, Kadłub, Rozmierka, Rozmierz, Szymiszów, Rożniątków) o łącznej powierzchni 8051 ha, w tym 2664 ha gruntów leśnych i 1375 ha gruntów wyłączonych. Jest to obwód polny, zaliczany do kategorii Średniej. Pozyskuje się w nim jelenie, dziki, sarny, lisy. Upolowano też kilka medalowych byków i rogaczy. Natomiast obwód łowiecki nr 87 „Izbicko” (Izbicko, Sucha, Grodzisko) zajmuje obszar o łącznej powierzchni 3909 ha, w tym gruntów leśnych 1003 ha, gruntów wyłączonych 372 ha, stawów 300 ha. Jest to obwód polny, zaliczony do kategorii słabej. Oprócz myśliwych krajowych w obwodach tych polują na jelenie, dziki i sarny rogacze również myśliwi z Niemiec, Francji i Dani. Latem i jesienią pozyskuje się duża liczbę kaczek. W obwodach są zające, kuropatwy, bażanty, lecz ich stan liczebny nie pozwala na pozyskanie. Do celów gospodarczo-łowieckich, ochrony zwierzyny i zwalczania kłusownictwa obwody podzielono na 6 rewirów hodowlanych, którymi opiekują się wyznaczeni myśliwi. Koło uprawia w nich poletka żerowe, poletka zgryzowe, łąki Śródleśnie i przyleśne. Dwie własne woliery pozwalają prowadzić hodowlę bażanta, z której co roku łowisko jest zasilane.

Członkowie koła

Zbigniew Bubała, Janusz Bukowski, Piotr Chowaniec, Bernard  Ciołek, Jozef Długosz, Damian Duk, Ignacy Duk, Bogusław  Furman, Stanisław Furman (prezes zarządu koła), Arkadiusz  Gajda, Rudolf Hwendel, Franciszek Kalla, Aniela  Kapuścińska, Adam Kapuściński, Dariusz Kapuściński, Jan Kapuściński, Jan Kleemann, Krzysztof Kllemann, Norbert Konieczny, Rajmund Konieczny, Julian Kotarzewski, Henryk Krąpiec, Piotr Krukowski, Wojciech Kuczyński, Mirosław Kulik, Dariusz Kuś (sekretarz zarządu koła), Jozef Kuś, Jozef Langer, Krzysztof Langer, Andrzej Lelonek, Alfred Luszczyna, Mariusz Matejczyk, Adam Miś, Jerzy Neubert, Jozef Obłonczyk, Jozef Pasternok, Jozef Pasternok (2), Alfred Piechaczek, Alojzy Piontek, Jan Piper, Edward Piskoń, Edward Piskoń (2), Grzegorz Piskoń, Jan Piskoń (łowczy), Jan Piskoń (2), Katarzyna Piskoń, Piotr Piskoń, Grzegorz Ploch, Andrzej Reichert, Jerzy Rękawek, Marcin Rękawek, Bernard Scholz, Tomasz Smuda, Edmund Sprancel, Artur Szłapa, Marian Sznabel, Andrzej Szolc, Henryk Alaski, Adam Tatoj, Jan Tatoj, Franciszek Urbańczyk, Jozef Weihs, Piotr Weihs, Jozef Węgrzyn, Wolfgang Wiesiollek, Jerzy Woitzik, Andrzej Wojcik, Gerard Zmuda, Jan Zubek (skarbnik).

Odeszli na wieczne łowy

Tadeusz Barański, Jozef Biały, Jerzy Biernat, Edward Cisak, Wiktor Donat, Tomasz Hurek, Jan Kleemann, Stanisław Krukowski, Jerzy Lorek, Zbigniew Maciejewski, Stanisław Michalski, Hubert Musioł, Teofil Nieświec, Michał Nikratowicz, Edwald Ochman, Jan Piper, Jan Piuskoń, Gerard Ploch, Alojzy Rygoł, Stanisław Rusin, Leon Sało, Jozef Steindor, Jan Szłapa, Jozef Sznabel, Teofil Sznabel, Edward Sznajder, Gerard Szolc, Tomasz Tatoj, Ewald Żaczek.

<< wstecz