Koło Łowieckie Nr 1 Hubertus w Opolu

Rok założenia: 1946

Założyciele: Stanisław Czarkowski, Jan Gmaj, Apolinary Kosacki, Bolesław Kotzjan, Andrzej Kuliakin, Zygmunt Łabędzki, Stanisław Madeyski, Teofil Półtorak, Eugeniusz Prusiecki, Tadeusz Rutkowski.

 

Koło powstało 20 lipca 1946 roku. Pierwsza jego nazwa brzmiała: Kółko Myśliwskie im. Św. Huberta, od 1954 roku – Koło Łowieckie Nr 1 w Opolu, a od 1987 roku – Koło Łowieckie Nr 1 „Hubertus” w Opolu. Liczba członków koła do połowy lat 60. ub. wieku oscylowała w granicach 25 osób, później systematycznie wzrastała aż do 73 członków obecnie. W pierwszych latach istnienia koło dzierżawiło cztery obwody łowieckie (głownie polne) o łącznej powierzchni 23 867 ha. Polowano wtedy najczęściej na zwierzynę drobna. W sezonie 1948/49 strzelono zaledwie 3 dziki i 2 lisy, a 1055 zajęcy oraz 311 kuropatw. W 1957 roku koło otrzymało tereny ówczesnego obwodu łowieckiego nr 69 „Skorogoszcz” (dziś jest to z niewielka korekta teren obwodu łowieckiego nr 58) o powierzchni 6351 ha oraz obwód łowiecki nr 38 „Popielów” o powierzchni 4250 ha (teraz w znacznej części użytkowany przez Koło Łowieckie Nr 2 „Łoś” w Chrościcach). W 1965 roku, w ramach reorganizacji, otrzymało do wydzierżawienia tereny obwodów łowieckich nr 36 i nr 58 o łącznej powierzchni 12 981 ha. Przyznanie w 1992 roku terenu „Mikolin” o powierzchni 602 ha, leżącego przy ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, dało dzisiejszy stan łowisk koła. Prawidłowe myślistwo, etyka, tradycje i zwyczaje myśliwskie są w kole ważnym elementem oceny myśliwych. Dla wyróżnienia spośród siebie tych, którzy są wzorem dla innych, Walne Zgromadzenie Koła, podczas obchodów jubileuszu 60 lecia w 2006 roku, ustanowiło medal „Prawy Myśliwy”, co roku przyznawany jednemu szczególnie wyróżniającemu się myśliwemu i wręczany podczas polowania hubertowskiego. Wielu członków koła odznaczonych zostało odznaczeniami łowieckimi: Zygmunt Łabędzki – Złomem i Medalem Św. Huberta, Wiesław Jaworski, Bronisław Kosacki, Henryk Michałowski – Złomem, Florian Rostalski, Kazimierz Sawicki – Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Kazimierz Bartha, Stanisław Bucko, Jarosław Janicki – Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Krzysztof Bucko, Helmut Pampuch, Szczepan Bryła, Piotr Gajos, Jerzy Pomorski, Zbigniew Sołtysik – Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Za całokształt osiągnięć w pierwszym pięćdziesięcioleciu istnienia koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Obecnie koło dzierżawi dwa obwody: obwód łowiecki nr 36 „Świerkle” o łącznej powierzchni 8109 ha, a powierzchni użytkowej 7253 ha (w tym 3628 ha lasu), oraz obwód łowiecki nr 58 „Skorogoszcz” o łącznej powierzchni 6631 ha, a powierzchni użytkowej 6344 ha (w tym 1336 ha lasu) Posiada w nich m.in. 180 ambon wolno stojących, 46 paśników, 400 lizawek, 10 ha poletek, 5 km pasów zaporowych. Pozyskanie zwierzyny utrzymuje się na zadowalającym poziomie. W sezonie 2006/2007 np. pozyskano 21 jeleni, 195 dzików, 97 saren, 82 lisy, 12 jenotów, 2 kuny, 40 bażantów, 16 dzikich gęsi, 11 kaczek. Oprócz wymienionych gatunków zwierzyny łownej sporadycznie występują daniele, zające, kuropatwy, piżmaki, borsuki, słonki i łyski. Z rzadkich okazów rodzimej fauny spotykane są: orzeł bielik, bocian czarny, remiz, dudek, wydra, bóbr. Świadectwo prawidłowej gospodarki łowieckiej dają zdobyte trofea medalowe, mimo że obwody zaliczane są do słabych. W ostatnich 30 latach były to medale srebrne: 3 za parostki kozłów i 5 za oręż dzików oraz medale brązowe: 6 za wieńce jeleni byków, 2 za parostki kozłów i 5 za oręż dzików.

 

Członkowie koła : Marek Babik, Andrzej Bartha, Hubert Bartha, Kazimierz Bartha, Zenon Bartha, Władysław Branicki, Kazimierz Bryja (wicełowczy), Krzysztof Bucko, Tadeusz Bucko, Edward Chorążka, Bernard Czirnia, Konrad Dendera, Tadeusz Dulęba, Jerzy Dziura, Paweł Fuchs, Norbert Gandyra, Teresa Gil, Konrad Gliński, Andrzej Gonsior, Bernard Golombek, Ryszard Golombek, Leszek Holeksa, Andrzej Hyla, Joachim Hyla, Jarosław Janicki, Paweł Janicki, Janusz Jasik, Jozef Jaworski, Wiesław Jaworski, Tadeusz Jędrzejczyk, Piotr Kapuła (sekretarz zarządu koła), Roland Kmak, Grzegorz Kmiecik, Krystian Kmiecik, Piotr Knec, Jan Kokot, Hubert Kołodziej, Bronisław Kosacki, Adam Kowalczyk, Joachim Libawski, Dariusz Lisowski (łowczy), Jerzy Lisowski, Zygmunt351 Łabędzki, Rafał Malec, Volodymyr Mazur, Henryk Michałowski, Jerzy Mioska, Aleksander Mołczan, Dariusz Owsiak, Helmut Pampuch, Konstanty Pasalski, Marcin Pietrek, Leszek Pisarski, Bernard Pogrzeba, Karol Pomorski, Florian Rostalski, Kazimierz Rostalski (członek Komisji Rewizyjnej), Kazimierz Sadowski, Kazimierz Sawicki, Engelbert Słowik (członek Komisji Rewizyjnej), Tomasz Sowa, Helmut Starosta (przewodniczą cy Komisji Rewizyjnej), Paweł Stokłosa, Sławomir Stokłosa (prezes zarządu koła), Franciszek Waletzki, Ewa Węgrzynowska, Krzysztof Wielicki, Edward Wilczyński, Ferdynand Witkowski (skarbnik), ,Paweł Witkowski, Jan Zarzycki, Hubert Zdzuj, Andrzej Zimmerman.

 

Odeszli na wieczne łowy : Kazimierz Bittner, Zygmunt Bokacki, Jozef Boś, Szczepan Bryła, Stanisław Bucko, Stanisław Czarkowski, Mikołaj Dowhyluk, Roch Fischer, Piotr Gajos, Jan Gmaj, Helmut Golombek, Jozef Houszka, Janusz Jaworski, Jan Kasprzak, Bruno Kijas, Jerzy Kolanowski, Konstanty Kowalski, Roman Kowalski, Apolinary Kosacki, Bolesław Kotzjan, Andrzej Kuliakin, Stanisław Lipowski, Stanisław Madejski, Jan Magdziarczyk, Mieczysław Mączyński, Zygmunt Okniński, Karol Piechota, Jerzy Pomorski, Teofil Półtorak, Eugeniusz Prusiecki, Marek Romanowski, Tadeusz Rutkowski, Zbigniew Sołtysik, Jozef Sukiennik, Paweł Szczepański, Bronisław Zieleniec.


<< wstecz